FANDOM


thumb|300px|right|The Highest Jewish Priest Admit Prophet Muhammad & Tolerance of Islam | Al Jazeera
Samaritan
==Ekşi sözlük==
aslında bu kavim isa'nın yaşadığı çağda ibrani kavimlerine düşman kabul edilir ve aşağılanırmış. bu yüzden incil'deki good samaritan meseli önem taşır. yani, "bir kimse senin düşmanın veya yabancı olarak görülen bir kavme mensupsa da, önemli değildir. önemli olan, kimin kime dostça veya düşmanca davrandığıdır. en yakının bile, iyilikseverlikten uzaksa, bir samiriyeliden çok daha uzaktır sana" anafikrini çıkartmak için meselde samiriyeli seçilmekte ve ibranilerin en üstün görülen kavmi levililer ile karşılaştırılmaktadır.

bugün ise ingilizcede samaritan birebir yardımsever karşılığı olarak kullanılmaktadır (bkz: ironi).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.