S.ercoşkun.jpg

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr.png
'den Samet Ercoşkun ile ilgili bir şeyler var.

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

1989-1992Emniyet Genel Müdürlüğünde Komiser Yardımcılığı
1992-1995 Malatya Valiliği emrinde Kaymakam Adaylığı
1995-1997 Denizli Çameli Kaymakamlığı
1997-1999 Diyarbakır Dicle Kaymakamlığı
1999-2003 Konya Yunak Kaymakamlığı
2003-2005 Kahramanmaraş Pazarcık Kaymakamlığı
2005-2006 Elazığ Sivrice Kaymakamlığı
2006-2008 Kütahya Simav Kaymakamlığı
2008-2010 Afyon Sandıklı Kaymakamlığı
2010-(Devam ediyor) Bursa Yenişehirı Kaymakamlığı

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Görev aldığıSRAP Projeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Gelir getirici projeler kapsamında istihdam çalışmaları .2007-2008 yıllarında 185 proje.
  • Bayanların gelir düzeylerini artırmayı hedefleyen “Sevgi Mağazası ” projesi.
  • Gençlerin kişisel gelişimlerini artırarak sosyalleşmelerini sağlamaya yönelik “Gençlik Merkezi ” projesi.
  • Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyelerini yükselterek göçü önlemeyi amaçlayan,seracılığı,damlama sulama yı,meyve bahçeleri kurulmasını teşvik çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalar.Bu kapsamda “Bir Köy Bir Ürün ” projesi yürütülmüştür.
  • Gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefleyen “Sosyal Market ” projesi.

Görev Aldığı AB Projeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Aldığı ödül ve sertifikalar[düzenle | kaynağı değiştir]

•2009 yılının Başarılı Mülkü İdare Amiri olarak Türk İdareciler Derneği "Vali Cemalettin Tüfekçi" Meslek Ödülü,

•Çalıştığı valilerce verilen 7 adet takdirname, •İngiltere Merseyside Police tarafından takdim edilen, Leonardo Program Addressing Child Protection,Family Crime and Diversionary Activities konulu proğrama katılım sertifikası,

•İngiltere Merseyside Police tarafından takdim edilen “Total Policing” konulu proğrama katılım sertifikası,

•Liverpool John Moores Üniversity tarafından tertiplenen “Geographical İnformation Systems” konulu seminere katılım sertifikası.

8-9-10 2009 tarihlerinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde düzenlenen 7.KAYFOR “Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi” konulu sempozyuma “AB Entegrasyon Sürecinde Müktesebata Uyum Bağlamında İçişleri Bakanlığı’nın Attığı Adımlar” başlıklı bildiri sunumu.

  • Bilgileri arttırmak ve uygulamaları yerinde görmek amacıyla 45 gün süre ile Amerika Birleşik Devletlerinde Hizmet İçi Eğitim Semineri.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.