FANDOMŞehitler ve askere celp yerleriEdit

Sira No Adi Baba Adi Dogum Yili Olum Gun Olum Ay Olum Yil Olum Yeri Askerlik Subesi Ilcesi
2487 ALİ RAHMİEFENDİ HASAN 0 3 11 1914 YENiKÖY VE ŞOSE MUHAREBESİ MANASTIR ---


Sarıkamış İhata Manevrası Edit

Bakınız

Şablon:Sarıkamış - d


Sarıkamış
Sarıkamış İhata Manevrası

SARIKAMIŞ İHATA MANEVRASI

Kaymakam Şerif Bey Hatıratında söylermiş

90 000 vatan evladımızı Enver şehit vermiş

Kaymakam Şerif Bey Genel Kurmaya notu vermiş

“Üzkuru” emri bize ölüleri hep hayırla yâd ettirmiş

Kitabı: Kaymakam Şerif Bey’in anıları SARIKAMIŞ

“Şerik-i cürmü Hafız Hakkı”dır, ikisine “melun” dermiş*

Adlı meşhur kitabının mukaddimesinde söylermiş

Harekâta sekenata mütedair pek çok mütaalat vermiş

Tenkidatı şahsiyesini de kitabına hep ilaveler eylemiş

Yapılana cinayet dermiş, kitabı 7 sene sonra neşretmiş

Bu kitapta: ordumuzu kaza bela uçurumlarına itmiş

Mesuliyet-i kanuniden Enver azade olmakla küstah imiş

Ordumuzu tecrübesiz iki kumandan perişan etmiş

İstikbal ordumuzun tarih kütüphanesine sermiş

“Melun inadın, fedakâr orduyu mahvetmekte” demiş

Soğanlı dağlarında o meşum sırta ordu yerleşmiş

“Allah’ım bana bu akıbeti bana gösterme” dermiş

Ölüm dilermiş Miralay Edhem Bey de büyük seziş

Daha nice muhterem masum şüheda huş imiş

“iki derbederin orduyu kumar parası gibi” vermiş

“At! Kır! Ver!” emirleriyle buçuk günde mahvetmiş

Harb-i Fennin ve usulün aklı bu işe hiç mi hiç ermezmiş

Kaymakam Şeref Bey aklını hepten yer imiş

Mahza Enver’in ve Hakkı’nın gururu dermiş

Bu facia ki orduya yıllarca pek çok zaaflar vermiş

Iraq ve Filistin ordularımız bundan derbedermiş

Ordumuz mu zayıf veya düşman mı kavi imiş?

Ordumuzda zaaf yok düşman da kavi değilmiş

O halde nasıl oldu? Bu işte Enver eylemiş teşviş

Bunun için avamili asliyenin*** tetkiki lazım imiş

Dar-ul harp ve ordunun vaziyeti gösterirmiş

Hüsnü netice neferimizle iktiran ettirilebilirmiş

Sarıkamış İhata Manevrası zaferle tetevvüç eylermiş

Elverir ki mevsim ve mıntıkanın durumu düşünüleymiş

George White hatıratında köylüden de az bahsedermiş

Merzifon da Önce atlar, sonra katırlar askere verilmiş

Zavallı köylümüz seferde çok çekmiş

Önce evlerindeki yiyecekleri tükenmiş

Köylüden Atlar, katırlar, develer verilmiş

Öküzler, ineklerde seferberlikte verilmiş

Ne zamanki tek biniti eşeklere sıra gelmiş

Zavallı köylü ahu zar peşinden ağlar imiş

Askeri usul seferberlikte şöyleymiş

Merzifon’dan geçerken çekilin dermiş

Köyde sadece bizim asker kalır imiş

Geceleri köylüye kalacak yer yok imiş

Onlar da köyün yakınını mesken edermiş

Kafile kafile askerler köyden geçermiş

Hasankale’ye kadar yollarda toplar mürur edermiş

Sonrası Köprüköy’e kadar şose ve düzlük yol imiş

Badehu kötek hudut noktası yazın harekâta elverirmiş

Oradan da askeri mevcudun ancak sülüsü (1/3) geçermiş

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.