FANDOM


Bakınız

Şablon:Sayıştaybakınız - d {{Sayıştaybakınız}}


Sayıştay - Danıştay - Yargıtay - HSYK
Sayıştay Kanunu
Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği
Sayıştay kararları
Sayıştay temel değerleri
Sayıştayın gizli kuralları

Sayıştay denetçiliği
Sayıştay uzmanlığı

Sayıştay üyeliği
Sayıştay üyeliğine TBMM seçimleri
Sayıştay üyeleri

Sayıştay Başkanlığı
Sayıştay Başkanı:Dr.Recai Akyel
Sayıştay başkanları

Sayıştay ve MİA
Sayıştay başkanlarının MİA olması ve üyelerin MİA olması kurumda çekememezlik sebebidir. O yüzden valilere kaymakamları sudan sebeplerle kişi borcu vs çıkarırlar..
Sayıştay/Başsavcılık
Sayıştay Kurulları
Sayıştay Genel Kurulu
Sayıştay Temyiz Kurulu
Sayıştay Daireler Kurulu
Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu
Sayıştay Yüksek Disiplin Kurulu
Sayıştay Meslekten Men Yükseltme ve Dsiplin Kurulu
Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu
Sayıştay Başkan Yardımcısı/Denetimden Sorumlu
Sayıştay/1. Bölüm Başkanı
Sayıştay/1. Bölüm Başkanı/Grup Başkanlıkları
Sayıştay/2. Bölüm Başkanı
Sayıştay/2. Bölüm Başkanı/Grup Başkanlıkları
Sayıştay/3. Bölüm Başkanı
Sayıştay/3. Bölüm Başkanı/Grup Başkanlıkları
Sayıştay/4. Bölüm Başkanı
Sayıştay/4. Bölüm Başkanı/Grup Başkanlıkları
Sayıştay/5. Bölüm Başkanı
Sayıştay/5. Bölüm Başkanı/Grup Başkanlıkları

Sayıştay Başkan Yardımcısı/Yönetimden Sorumlu
Sayıştay/6. Bölüm Başkanı
Sayıştay/6. Bölüm Başkanı/Birim Başkanlıkları
Sayıştay/6. Bölüm Başkanı/Birim Başkanlıkları/
Sayıştay/6. Bölüm Başkanı/Birim Başkanlıkları/Müdürlükler
Sayıştay/7. Bölüm Başkanı
Sayıştay/7. Bölüm Başkanı/Birim Başkanlıkları
Sayıştay/7. Bölüm Başkanı/Birim Başkanlıkları/Müdürlükler
Sayıştay/8. Bölüm Başkanı
Sayıştay/8. Bölüm Başkanı/Birim Başkanlıkları
Sayıştay/8. Bölüm Başkanı/Birim Başkanlıkları/Müdürlükler

Sayıştay Genel Sekreteri:Erol Akbulut
Sayıştay Genel Sekreter Yardımcısı:İbrahim Süren
Sayıştay Genel Sekreter Yardımcısı:Ali Özek
Sayıştay Genel Sekreter Yardımcısı:Sait Ayaz

Sayıştay başkanlıkları

Sayıştay Daireleri
Sayıştay 1. Daire
Sayıştay 2. Daire
Sayıştay 3. Daire
Sayıştay 4. Daire
Sayıştay 5. Daire
Sayıştay 6. Daire
Sayıştay 7. Daire
Sayıştay 8. Daire

Sayıştay ünvanları
Sayıştay başkanı
Sayıştay üyesi
Sayıştay Genel Sekreteri
Sayıştay başsavcısı
Sayıştay daire başkanı
Sayıştay denetçisi
Sayıştay denetçi yardımcısı
Sayıştay rapörtörü

Sayıştay ve kamu konutları

Sayıştay yargılaması
Sayıştay yargılamasının hızlandırılması için yapılması gerekenler

Sayıştay mevzuatı

VP:
Sayıştay/Eşi sözlük entrileri [1]
http://www.sayistay.gov.tr/
sayistay@sayistay.gov.tr
SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ - SAYDER http://www.sayder.org.tr Derneğin üye sayısı, beşinci yılında 714’e ulaşmıştır. Üyelerimizden; 548’i halen Kurumumuzda çalışmakta iken 31’i diğer kurumlarda çalışmaktadır. 135 tane üyemiz ise emekli meslek mensubudur.
N.Tülin Alpay - Uzman Denetçi - 17.Grup Başkanı
Safiye Kaya - Uzman Denetçi - Fettah Barış Yüksekdağ - Denetçi
denetçi raporu
Gürkan Ekinci
Yasin Karanfil

Tarafsızlık ve Objektiflik Denetimlerin dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız bir biçimde yürütülmesi kurumsal güvenilirliğin vazgeçilmez bir unsurudur.

Bağımsızlık Bağımsızlık, Sayıştayın bir yüksek denetim ve yargı kurumu olarak varlığının ve tarafsız hizmetler sunabilmesinin ön koşuludur.

Mesleki Yetkinlik Denetimde kalitenin sağlanması; yaratıcı ve analitik düşünen, ekip çalışmasına ve işbirliğine yatkın, denetim kültürünü özümsemiş, mesleki sorumluluklarını yerine getirmek için sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeyi hedefleyen mensupların varlığıyla mümkün olacaktır.


Kalite Edit

Üstün kalitede hizmet sunulması için denetimlerin genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun şekilde planlanıp yürütülmesi ve izlenmesi esastır.


Yeniliğe Açıklık Edit

Sürekli gelişim anlayışıyla denetim dünyasındaki gelişmelerin izlenmesi ve Sayıştayın ihtiyaç duyduğu yeniliklerin gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.


İhtiyaçlara ve Beklentilere Duyarlılık Edit

Parlamento ve kamuoyu ile, denetlenen kurumların ve kuruluşların beklentilerine ve ihtiyaçlarına duyarlı olunması ve karşılıklı anlayış içinde çözümler üretilmesine yönelik çaba gösterilmesi son derece önemlidir.


Mesleki Gizlilik Edit

Elde edilen bilgilerin görev sınırları dışında üçüncü şahıslara ifşa edilmemesi esastır.


Çalışanların En Değerli Varlık Olarak Kabulü Edit

Çalışanların verimli ve huzurlu bir şekilde görev yapacakları uygun bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi oldukça önemlidir.


Katılımcı ve Paylaşımcı Yönetim Edit

Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla motivasyonu arttırmak ve performansı yükseltmek mümkün olacaktır.


Öncülük ve Rehberlik Edit

Hizmet alanında öncülük ve rehberlik görevini üstlenmek en önemli değerlerimizdendir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.