FANDOM


Bakınız

Seçim takvimi
kuzey türk devleti Seçim yasakları takvimi
Seçim Yasakları/2011
Seçimde propoganda yasağı
Seçimde açılış yasakları
Seçim Yasakları Başlangıcı
Seçim yasakları nelerdir?
Seçim konuları
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı/2011 Seçim kararları

İşte propaganda kuralları

14 Mart 2011 Pazartesi 10:32

YSK, genel seçimlerde siyasi parti ve adayların radyo ve televizyon kanalları ile yazılı, sözlü ve görsel basında yapacakları propagandalarda, Türkçe kullanmalarının esas olduğuna karar verdi. YSK’nın milletvekili genel seçimlerine ilişkin ön seçimi ve televizyonlarda yapılacak propagandanın esaslarına yönelik karaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Seçim takviminin bugün yani 14 Mart 2011 tarihinde başladığına dikkat çekilen kararlarda,

 • muhtarlıklarda 18 Mart’ta askıya çıkacak seçmen listelerinin 31 Mart 2011’de askıdan indirileceğine vurgu yapıldı.
 • Seçimlerde propaganda serbestliği ve süresi ile uyulması gereken esaslar ve şöyle belirlendi:

12 Haziran 2011’de yapılacak seçim YSK’nın belirlediği seçim takvimine göre işleyecek. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi YSK’ya ait olacak.

-YAYINLAR TÜRKÇE OLACAK-

 • TRT ile özel radyo ve televizyon kuruluşları, seçimin başlangıç tarihi olan 14 Mart 2011 tarihinden oy verme gününün bitimine kadar yapacakları yayınlarda; tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının, tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacaklar.
 • Bu kuruluşlar, yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde, kamuoyunun siyasal beklentilerine cevap verecek şekilde siyasi partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olacaklar.
 • Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, kanunlara uygun davranmak zorunluluğu bulunan kuruluşların, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları da esas alarak yayın yapamayacaklar.
 • Siyasi parti ve adayların radyo ve televizyon kanalları ile yazılı, sözlü ve görsel basında yapacakları propagandalarda, Türkçe kullanmaları esas olacak.

Herhangi bir yayının bantdan, internet ortamında web yayını olarak halka izlettirilmesi durumundaysa, mevcut yayının internet ortamında Türkiye’nin hatta dünyanın her tarafından bu siteye internet aracılığı ile girilerek izlenmesi mümkün olabileceğinden, verici aracılığı ile yayın propaganda yasaklarına aykırı hareket edilerek halka izlettirilmesi halinde erişim engelleme kararı verilecek.

 • Siyasi partiler veya adaylar oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecek.
 • Siyasi partiler veya adayların açık veya kapalı yer toplantıları, radyo ve televizyonlarda canlı olarak yayınlanabilecek ancak son 24 saat içinde benzeri yayın ve toplantılar yayınlanamayacak.

-GÜNEŞ BATTIKTAN SONRA DA PROPAGANDA YAPILACAK-

 • Seçim zamanında, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak.

Açık yerlerde,

 • güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak.
 • Siyasi partilerin ve adayların propaganda için kullanacakları el ilanlarında ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibareler bulundurulamayacak.

Siyasi partiler ve adayların, yapacakları propagandalarda, Türkçe kullanılması esas olacak.

Siyasi partiler ve adayların, yapacakları propagandalarda, Türkçe kullanılması esas olacak.

-SEÇMENE GÖRÜNTÜLÜ MESAJ GÖNDERİLEMEYECEK-

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

 • Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderemeyecek,
 • ancak siyasi partilerin kendi üyelerine gönderdiği sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar her zaman serbest olacak.
 • Oy verme gününden önceki 11 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılamayacak.
 • Bu sürenin dışında yapılacak yayınlar, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olacak.
 • Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığı, denek sayısı, araştırmanın kim tarafından finanse edildiği açıklanmak zorunda olacak.
 • TRT ile ulusal düzeyde yayın yapan bütün özel radyo ve televizyon kanalları ayrım gözetilmeden izlenecek ve yayın ilkelerine aykırılıkları tespiti edilmesi halinde hazırlanan raporlar RTÜK tarafından değerlendirilecek ve her haftanın perşembe günleri saat: 17.00’ye kadar, YSK’ya sunulacak.
 • Yerel düzeyde yayın yapan radyo ve televizyon kanallarının yayın ilkelerine aykırılığının tespiti halinde ise, RTÜK tarafından düzenlenecek olan raporlar, yayın kuruluşunun merkezinin bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına bekletilmeden gönderilecek.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.