Seçimlik hak; ayıplı mal, hizmet, süresi içinde tamir edilmeme vb. sebeplerle tüketicinin mağduriyetinin önüne geçmek adına yasal olarak seçebileceği talebi anlamına gelir. Burda dikkat edilecek husus herhangi bir uyuşmazlıkta tüketici haklı ise seçim hakkı satıcı/sağlayıcıya değil, tüketiciye aittir.

  • 4077 Sayılı Kanun'un ayıplı mal ile ilgili 4. maddesinde Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir. hükmü yer almaktadır. Bu hüküm özelinde tüketici bedel iadesi, sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi seçimlik haklarına sahiptir.
  • Daha sık uygulanan bir örnekte malın sık sık tamir görmesidir. Bununla ilgili yasal mevzuat olan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik'in 14. maddesinde

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

  1. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,
  2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. hükmü yer almaktadır. Bu örneklerden de anlaşılabileceği gibi seçimlik hak tüketiciye aittir.


Dahili Linkleri[kaynağı değiştir]

Harici linkler[kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.