FANDOM


Başkanı Edit

İllerde Vali veya Vali Yardımcısı, ilçelerde Kaymakamın başkanlığında toplanır.

Üyeleri Edit

İllerde: Edit

Vali veya vali yardımcısının başkanlığında, sivil savunma müdürü, askerlik şube başkanı, garnizon komutanı veya görevlendireceği bir subay ile, il jandarma alay komutanı ve emniyet müdüründen,


İlçelerde: Edit

Kaymakamın başkanlığında, sivil savunma müdürü veya memuru, askerlik şube başkanı, garnizon komutanı veya görevlendireceği bir subay ile, ilçe jandarma birlik komutanı ve emniyet müdürü veya amirinden, oluşur.


Görevleri Edit

(1) Teşkilat ve kadrosu onaylanmış avcı birliklerinde görevlendirilecek ödevlileri belirlemek,

(2) Sağlık muayenelerini yapmak,

(3) Yükümlülük şartlarını haiz yeterli kaynak olduğu takdirde, avcı birliği yükümlülüğünde beş yılını dolduranları daha genç doğumlularla değiştirmektir.


Üyelerin Görevleri Edit

1.Başkan; toplantı gününü önceden tesbit ederek üyelere tebliğ etmek, toplantıları yönetmek, işlemlerin vaktinde sonuçlandırılması için gerekli önlemleri almak, kayıtların düzenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamakla,

2.Sivil Savunma Müdürü; seçme ve değerlendirme ile ilgili kayıt ve belgeleri muhafaza etmek, kurulun toplantılarından önce çalışma yerlerini sağlamak, ödev verilebilecek uygun personel potansiyeli hakkında bilgileri hazırlamak, il ve ilçe hudutları içide kurulacak avcı birlikleri ödevlileri ile ilgili tüm değişiklikleri kurula arz etmek, seçimi müteakip yapılan muayene sonucu kesinlik kazanan ödevli listelerinden bir sureti askerlik şube başkanlığına, bir sureti de garnizon komutanlığına göndermekle,

3.Askerlik Şube Başkanı; erkek ödevlilerden uygun yaş gruplarına ait listeyi hazırlamak ve birlik komutanı veya kurum amirince "avcı birliklerinde görev verilebilir" meşruhatı düşülenlerin listesini hazırlamakla,

4.Garnizon Komutanı veya temsilcisi ödevlilerin kadro görevi ve ihtisas kod numaralarına göre seçiminde ve bölgeyi savunmaktan sorumlu komutanların hareket planlarına uygunluğunun sağlanmasında müşavirlik etmekle,

5.Jandarma Alay/Bölük Komutanı; askeri birlik olmayan yerlerde garnizon komutanının yukarıda açıklanan görevlerini yapmakla,

6.Emniyet Müdürü; Başkana müşavirlik etmekle,Mevzuat Edit


Madde: 3 Edit

Vali ve kaymakam, bölgeleri içinde bulunan ve 4 üncü maddede belirtilen gruplardaki ödevlilerin yoklama, celp, muayene ve seçimlerini yaptırarak kimliklerini tespit ettirip, bunları örneğine göre iki nüsha cetvele yazdırırlar. Bu cetveller valilikçe onaylanır ve cetvellerin biri ilçeye gönderilir, diğeri il savunma müdürlüğünde alıkonulur.

Avcı birliği ödevlileri, il ve ilçelerde teşkil edilecek "seçme ve değerlendirme kurulu" tarafından belirlenir.

A) Seçme ve Değerlendirme Kurulunun Teşkili:

(1) İllerde: Vali veya vali yardımcısının başkanlığında, sivil savunma müdürü, askerlik şube başkanı, garnizon komutanı veya görevlendireceği bir subay ile, il jandarma alay komutanı ve emniyet müdüründen,

(2) İlçelerde: Kaymakamın başkanlığında, sivil savunma müdürü veya memuru, askerlik şube başkanı, garnizon komutanı veya görevlendireceği bir subay ile, ilçe jandarma birlik komutanı ve emniyet müdürü veya amirinden, oluşur.

Sivil savunma müdürü Kurulun sekreteridir. Seçilen ödevlilerin sağlık muayenelerinin yapılacağı toplantılarda kurulu iki tabip dahil edilir.

(3) Kurul, her yıl Nisan ve Ekim aylarının ilk haftası içinde toplanır. Ayrıca başkanın lüzum görmesi üzerine olağanüstü de toplanabilir.

(4) Toplantılar, bütün kurul üyelerinin katılımı ile yapılır ve oy çokluğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

B) Seçme ve Değerlendirme Kurulunun Görevleri:

(1) Teşkilat ve kadrosu onaylanmış avcı birliklerinde görevlendirilecek ödevlileri belirlemek,

(2) Sağlık muayenelerini yapmak,

(3) Yükümlülük şartlarını haiz yeterli kaynak olduğu takdirde, avcı birliği yükümlülüğünde beş yılını dolduranları daha genç doğumlularla değiştirmektir.

C) Seçme ve Değerlendirme Kurulu Üyelerinin Görevleri:

(1) Başkan; toplantı gününü önceden tesbit ederek üyelere tebliğ etmek, toplantıları yönetmek, işlemlerin vaktinde sonuçlandırılması için gerekli önlemleri almak, kayıtların düzenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamakla,

(2) Sivil Savunma Müdürü; seçme ve değerlendirme ile ilgili kayıt ve belgeleri muhafaza etmek, kurulun toplantılarından önce çalışma yerlerini sağlamak, ödev verilebilecek uygun personel potansiyeli hakkında bilgileri hazırlamak, il ve ilçe hudutları içide kurulacak avcı birlikleri ödevlileri ile ilgili tüm değişiklikleri kurula arz etmek, seçimi müteakip yapılan muayene sonucu kesinlik kazanan ödevli listelerinden bir sureti askerlik şube başkanlığına, bir sureti de garnizon komutanlığına göndermekle,

(3) Askerlik Şube Başkanı; erkek ödevlilerden uygun yaş gruplarına ait listeyi hazırlamak ve birlik komutanı veya kurum amirince "avcı birliklerinde görev verilebilir" meşruhatı düşülenlerin listesini hazırlamakla,

(4) Garnizon Komutanı veya temsilcisi ödevlilerin kadro görevi ve ihtisas kod numaralarına göre seçiminde ve bölgeyi savunmaktan sorumlu komutanların hareket planlarına uygunluğunun sağlanmasında müşavirlik etmekle,

(5) Jandarma Alay/Bölük Komutanı; askeri birlik olmayan yerlerde garnizon komutanının yukarıda açıklanan görevlerini yapmakla,

(6) Emniyet Müdürü; Başkana müşavirlik etmekle,

görevlidir.

D) Ödevlilerin Seçimi ve Görevlendirilmesi:

(1) Ödevlilerin seçimi ve görevlendirilmesinde sosyal durumları arasında fark gözetilmeksizin eşitlik esastır.

(2) Askerlik hizmetini yapanların, muvazzaf askerlik ihtisası esas alınır.

(3) Sefer görevi verilmemiş veya bu görevi yürürlükten kaldırılmış olan yükümlülere kadroda belirlenen göreve en uygun olanlardan ve en genç doğumlulardan başlamak üzere görev verilir.

(4) Gönüllülere bilgi ve becerileri dikkate alınarak görev verilir.

(5) Kamu ve özel kuruluşların sinai tesis ve fabrikalarında kurulacak avcı birlikleri, bu yerlerin çalışmasını aksatmayacak ve çalışma kapasitesini düşürmeyecek şekilde mümkün oldukça kendi personelinden seçilir.

Yükümlü mevcudu kafi gelmediği takdirde diğer yükümlülerden tamamlanır.

(6) Sağlık muayenesinden önce yapılan seçimde % 20 oranında fazla ödevli belirlenir. Muayene sonunda kuruluşa göre yükümlü sayısı artarsa, bunlar her yaş grubu listesinin sonuna "artan ödevliler" başlığı altında yazılır.Şablon:MİA/Kurullar/Kurumlara göre Şablon:MİA/Kurullar/Bakanlıklara göre

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.