FANDOM


. Sebat

   * Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak.
   * Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah'a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak.
   * Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.