Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.288
pages
Selahattin Adil
19 Ocak 1882 - 26 Şubat 1961
200px
Takma adı: Selahattin Adil
Doğum Yeri: İstanbul
Ölüm Yeri: İstanbul
Bağlılığı: Osmanlı Devleti - Türkiye Cumhuriyeti
Hizmet yılları: 1901 - 1923
Rütbesi: Osmanli:Miralay
T.C:Tümgeneral
Savaş/Çatışma: I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı
Madalya

İstiklal Madalyası


Selahattin Adil Paşa (19 Ocak 1882 - 26 Şubat 1961), I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordularında görev yapmış, Kurtuluş Savaşı komutanlarındandır.

1902'de kurmay yüzbaşı oldu; 1905'te Şam'daki 5. Ordu'ya, ardından Selanik'teki 3. Ordu'ya atandı.1906'da İstanbul'da Mekteb-i Harbiye'de (Kara Harp Okulu) öğretmen yardımcısı olarak görev aldı.31 Mart Olayı (1909) sırasında Hareket Ordusu'nda görev yapmıştır.Bükreş ateşeliğinden (1910-1911) sonra Trablusgarp ve Balkan savaşlarına katıldı.I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale ve Doğu cephelerinde bulundu.

Çanakkale Savaşlarında, savaş öncesinde Çanakkale Müstahkem Mevkii'nde kurmay başkanı olarak görev yapmıştır. Savaş sırasında, Üçüncü Kirte Muharebesi'nde 12. Tümen'e komuta etmiştir. Birinci Kerevizdere Muharebesi'ni yönetmiştir. Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal'in emrinde 12. Tümen komutanlığını üstlenmiştir.

1920'de Fransız işgal bölgesinde Kuvayımilliye'yi yapılandırmak ve Fransız yayılmasını önlemek üzere Güney Cephesi komutanlığına atandı.1921'de Batı Cephesi'nde 2. Kolordu komutanı olarak Sakarya Savaşı'na katıldı.Daha sonra Müdafaa-i Milliye Vekaleti müsteşarı ve İstanbul komutanı (Kasım 1922) oldu.Mudanya Mütarekesi'nden sonra İstanbul'un askeri denetimi kademeli olarak Selahattin Adil Paşa komutasındaki 81. Alay'a geçti.1923'te tümgenerallikten emekliye ayrıldı.1950-1954 arasında Demokrat Parti'den Ankara milletvekili olarak TBMM'de bulundu.

Anllarını 1923 yılında "Hayat Mücadeleleri" adı altında yayımlamıştır.

Vefatında, Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.

Ayrıca bakınız[]

Kurtuluş Savaşı'na katılan üst kademelerdeki komutanlar