FANDOM


Şablon:Sema SEMÂ

Bu-cicek-sema-gosterisi-yapiyor-20101209AY366517-01

Bu Çiçek Sema Gösterisi Yapıyor 09 Aralık 2010 / 16:51 2007 Dünya Mevlana yılında çekilen ve üzerinde semazen figürleri olan 'Mevlana Çiçeği' (Sütleğen) fotoğrafının benzeri üç yıldır çekilemiyor. 2007 Dünya Mevlana yılında çekilen ve üzerinde semazen figürleri olan 'Mevlana Çiçeği' (Sütleğen) fotoğrafının benzeri üç yıldır çekilemiyor. UNESCO tarafından doğumunun 800. yılında 2007 yılı 'Dünya Mevlana Yılı' ilan edilmişti. Kırşehir Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde Makine Mühendisi Ömer Çetiner tarafından çekilen sütleğen fotoğrafı üzerindeki semazen figürleri nedeniyle Mevlana Çiçeği olarak anılmaya başlandı. Fotoğraf sanatçısı Çetiner, 2007 Mevlana yılında çektiği fotoğrafın benzerini çekmek için üç yıldır gayret ettiğini, yüzlerce fotoğraf karesi çekmeme rağmen benzer fotoğrafı yakalayamadığını belirtti. Çetiner, "Hatta aynı fotoğrafı çekmek için pek çok fotoğraf sanatçısının da uğraş verdiği biliyorum. Buna rağmen aynı fotoğrafın çekilmemesi ilginç. Sadece Mevlana yılında çekilmesinin bir anlamı olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu. Sütleğen (Mevlana) çiçeği hakkında da bilgiler veren Çetiner, sütleğenin 'hayvanların yemediği, insanların bahçelerinde görmek istemediği bir bitki' olarak tanımladı. Çetiner son olarak, "Burada sanki Mevlana'nın "Gel kim olursan ol yine gel" sözünün tecelli ettiği ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı. Çetiner, bir yandan Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanlığı'nı da yürütürken diğer yandan ise sürekli doğa fotoğrafları çekerek, boş vakitlerini değerlendiriyor.

Sözlükte Edit

"dinleme, işitme, kulak verme" anlamına gelen semâ, tasavvufta, makam ve nağme ile okunan dini metin ve ilâhileri ve dini musîkiyi dinleme; raksetme, devrân etme, dinlenen dini musikînin etkisiyle coşup dönme demektir. Mevlevî zikir meclisine semâ, bu âyine katılan dervişlere semâ-zen, âyinin icra olunduğu yere semâhâne denir. (M.C.)

Hadis usulünde semâ, hadis öğrenme yollarından biri ve en üstün olanıdır. Bu metodda hoca, hadisleri ya ezberinden ya da kitabından okur. Öğrenci bunları dinleyerek ezberler veya yazar. (A.G.)

Sema Gök yüzü. Asuman. Gök. Her şeyin sakfı. Gölgelik.

Bulut ve emsali örtü. (Resul-i Ekrem'den (A.S.M.) şöyle rivayet olunmuştur. Sema'ya uruç buyurdukları zaman kale burçları gibi bir mevkide bir takım melâike görmüştü. Bunlar birbirlerinin yüzüne doğru, mütekabilen yürüyüp gidiyorlardı. Bunlar nereye gidiyorlar diye Resul-i Ekrem (A.S.M.) Cebrâil'e (A.S.) sordu. Cebrâil: Bilmiyorum. Ancak yaratıldığımdan beri ben bunları görürüm ve evvel gördüğümün bir tânesini bir daha görmem dedi. Onlardan birine, ikisi birden: "Sen ne zaman halk olundun" diye sordular. O da: "Bilmiyorum. Ancak Cenab-ı Hak her dörtyüz bin senede bir yıldız halk eder. Ben yaratıldığımdan beri de dörtyüz bin yıldız halk etti" diye cevap verdi. Melâikenin kesretini ve kudret-i ezeliyenin vüs'at-ı tecelliyatını anlamalı... E.T.)

Sema' İşitmek, kulakla dinlemek. Mevlevilerin zikir esnasındaki dönüşleri. Sema' Yağlı yemek yedirmek. Baş yarmak. Ekmeği terid etmek. Sakalı boyamak. SEMÂ' Hoş âhenk ve güzel nağmelerden doğan semâ' ve aynı şekilde okunan şiir ve gazelleri dinlemek; nefsine hâkim olan, onun isteklerine gâlib gelen ve her türlü gayr-i meşrû yâni dîne uygun olmayan işlerden sakınıp uzak duran kişiler için mübâhtır. (Mazhar-ı Cânı Cânân)

Yunus Emre sema şiiriEdit

Sema
Yunus Emre


Bu sema'a girmeyen sonra peşiman olur
Erişir bizim ile ser-be-ser düşman olur
Dosttur bizi okuyan, üstümüzde şakıyan
Şimd'üçbuçuk okuyan derin Danışman olur

Hey biçare Danışman, Et dervişi dervişhan
Dervişlere erişen, işine pişman olur
YUNUS eydur MEVLÂNA, epsem otur yerinde
Bu sohbete doymayan sonra sevişken olurEpsem : Dilsiz
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.