Sen Neyimiş Ben Neyimiş


Bilenlere sormak gerek bu tendeki can neyimiş

Can hod Hakk'ın kudretidir damardaki kan neyimiş.


Fikir yumuş oğlanıdır, endişe kaygu kânıdır

Bu âh u vah aşk donudur taht'oturan han neyimiş.


Şükür onun birliğine, yok iken uş var eyledi

Çünkü asıldan biz yoğuz mülk ü hân ü man neyimiş.


Sorun Tapduklu Yunus'a bu dünyadan ne anladı

Bu dünyanın kararı yok, sen neyimiş ben neyimiş.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.