FANDOM


Muhammed es-Serahsî

Muhammed es-Serahsî ( Muhammed ibn Ahmed es-Serahsi ) , (d. 1009/h.400 - ö. 1090/h.483), Karahanlılar devrinde yaşamış Türk asıllı fıkıh bilgini. Hanefi mezhebine bağlı olan Serahsi'nin İslam bilim dünyasındaki unvanı 'imamların güneşi' anlamına gelen Şemsü'l Eimme'dir.[1]

Buhara'da Abdülaziz el-Halvânî'nin talebesi oldu ve uzun yıllar derslerinde bulundu. Karahanlı devletinin vergi politikalarını eleştirdiği ve menfi yönde fetva verdiği için zamanın sultanı tarafından Özkend şehrindeki kalenin zindanlarında bulunan bir kuyuya hapsedildi. el-Mebsut adlı ünlü eserini bu kuyuda telif ettiği anlatılır.[2]

Kitapları Edit

Kaynakça Edit

^ http://academia.edu/3447935/imamlar_gunesi_Semsul-Eimme_Muhammed_Ibn_Ahmed_es-Serahsi Academia.edu ^ http://academia.edu/3447935/imamlar_gunesi_Semsul-Eimme_Muhammed_Ibn_Ahmed_es-Serahsi Muhammed ibn es-Serahsi

Dış bağlantılar Edit

15 yıl kaldığı kuyuda El Mebsut’u yazdıEdit

‘İnsan aklının sınırlarını zorlamadıkça ilme ulaşamaz’ sözü Serahsi’nin hayatında vücut buluyordu adeta..

“Rüyanızın gerçek olmasını istiyorsanız önce uykudan uyanmanız gerekir” der bir yazar. Yaşadığımız teknoloji ve internet çağında tek tıkla binlerce ayete, yüz binlerce hadise ve milyonlarca kitaba aynı anda ulaşabilmek mi acaba bizleri böyle tembel ve miskin hale getiren?

İmam Serahsi'nin hayatını okuduğunuzda akla ilk gelen bu oluyor aslında. Onun o muazzam hafızası, müthiş ilmi, ibadet aşkı ve Allah'ın bunların karşısında ona bahşettiği izzetli bir ömür. Karahanlılar devri âlimlerinden olan Serahsi, 66 yaşında iken hükümdarın halktan aldığı haksız ve fazla vergiler için itiraz eder, halka da bu vergileri vermemeleri hususunda uyarılarda bulunur.Serahsi

Bunun üzerine düşmanlarının kışkırtmaları sonucu Hakan Emir Hasan tarafından "halk hareketinin sevkedicisi olarak" 1073 yılında şehrin kalesinin kuyularından birine hapsedilir.

Kuyuda yazdırılan kitapEdit

Böylece İmam Serahsi için hayatının meşakkatli lakin bir o kadar da bereketli geçecek olan 15 yılı başlar. Serahsi, bu atıldığı ve atan kişilerin onu ölüme ve yalnızlığa terk ettiklerini "zannettikleri" kuyuda Rabbiyle baş başa kalır, geceleri uzun nafile namazlar kılar, gündüzleri oruç tutar.

İnsanı hayrete düşüren şeyler ise bu esnada başlar. Bu kuyu hapisliğinde kütüphanesinden, kitaplarından ve tüm imkânlardan "men edilen veya öyle zannedilen" Serahsi, kuyunun başına toplanan öğrencilerine tam 30 ciltlik bir külliyat yazdırır.

El Mebsut adındaki bu müthiş fıkıh usulü kitabını öğrencilerine hiçbir yardım almaksızın, kuyudan onlara bağırarak yazdırırken, İmam Serahsi bazen hüzne kapılır ve "keşke şimdi kitaplarım yanımda olsaydı da size bu konuda daha çok şey söyleyebilseydim" demekten kendini alamaz. Cuma namazıyla ilgili bir bahsi yazdırırken ise öğrencileri kitaba insanın içini acıtacak şu notu düşerler: "Bize bunları yazdıran insan ne cumaya, ne cemaate gidemeyen bir insandır.”

Serahsi Soğuk yüzünden abdestten vazgeçmeye utanmıyor musun?Edit

Derslerini icra ettiği kuyu hapsinde, İmam, bir gün bir talebesinin mevcut olmadığını fark eder. Sorması üzerine bir başka talebe, arkadaşının abdest almaya gittiği ve bizzat kendisinin de o gün hüküm sürmekte olan şiddetli soğuk sebebiyle bundan vazgeçtiği cevabını verir. Bunun üzerine o büyük fakih, talebesine şöyle der: “Allah seni affetsin. Bu kadar soğuk yüzünden abdestten vazgeçmeye utanmıyor musun? Hâlâ hatırımdadır. Ben Buhara’da talebe iken bir gün sağlığımdan muzdarib idim ve günde kırk defa rahatsızlığım beni çaresiz bırakıyordu. Her defasında da abdest tazelemek için ırmağa gidiyordum. Öyle soğuk idi ki, odama geldiğimde mürekkebi donmuş buluyordum, sonra onu bir müddet göğsüme sürüyordum ve göğsümün harareti onu eritince notlarımı yazmaya devam ediyordum.”

30 ciltlik eser!Edit

“İnsan aklının sınırlarını zorlamadıkça ilme ulaşamaz” sözü Serahsi’nin hayatında vücut buluyordu adeta. O, atıldığı kuyuda aklının ve ilminin sınırlarını zorluyor, bizlere 30 ciltlik bir eser bırakmanın ötesinde ilmin özünün kalpte olduğunu, satırlara dökülenin sadece onun meyvesi olduğunu gösteriyordu.

Vakit kahramanı Edit

Vakit hayat demektir. Vakti öldürmek hayatı öldürmektir. Uzun vakitlerini tavla, satranç, boş oyunlar ve lüzumsuz eğlencelerle harcamak meşru değildir. Çünkü bunu yapan insanlar aklın razı olduğu bir gaye uğrunda çalışmamaktadırlar. Kahve köşelerinde kulüplerde ve yollarda şaşkın şaşkın oturanların da bunlardan bir farkı yoktur. Bunların gayesi vakit öldürmektir. Sanki vakit onların bir düşmanı imiş gibi onu katletmeye çalışıyorlar! (İslam alimlerinin gözüyle zamanın kıymeti sy.101)

Alimlerin Gözüyle Zamanın Kıymeti kitabını okuyan kardeşlerimiz bir şeyi idrak etmişlerdir ki, gökyüzünün yıldızları gibi parlayan alimlerimiz vakitlerini çok iyi değerlendirmiş tabiri caiz ise hakkını vermişlerdir.

İşte biz bugün sizlere eşi benzerine ender rastlanan bir alimimizi ve 15 yıl kaldığı kuyuda yazmış olduğu yanlış okumadınız, tam on beş yıl kaldığı kuyuda yazdığı ve bugün halen başvurduğumuz kitabından bahsetmeye gayret edeceğiz.

Lütfen okurken tefekkür edelim! Biz sıcak kahvemizi yanımıza alıp günde 1 saatimizi ayırıp ayda bir kitap bitirdiğimizde kendimizi bir iş başarmış görür hale geldik!

Alimimiz İmam Serahsi (Allah O’na rahmet etsin) ve eseri ise El Mebsut.

Hayatını okuduğumuzda aslında İslam medeniyetini yücelten, İslamı hakkıyla yaşayan alimlerimizin ortak vasıfları ile karşılaşıyoruz; muazzam bir hafıza, amil olunan bir ilim, müthiş bir ibadet aşkı ve İslam’ın izzeti ile şereflenen bir ömür…

İzzet ile şereflenen diyorum çünkü bu alimlerimiz Rabbani alimler idiler. Onlar ne saray uleması idi ve hükümdara dalkavukluk yaparlardı! Onlar ancak hakkı hak olarak savunurlardı!

Şeyhu’l İslam ibn Teymiyye’ye (Allah O’na rahmet etsin) Edit

‘Salih insan nerededir?’ diye sorulduğunda

‘Ya mezarda, ya cephede ya da zindandadır.’ diye boşuna söylememiş. Zira Ebu Hanife’sinden İmam Ahmed’e (Allah hepsinden razı olsun) hangi alimimize bakarsanız bakın muhakkak zindanda geçen yıllara şahitlik edersiniz!

Karahanlılar devrinde yaşamış olan İmam Serahsi, 66 yaşında iken hükümdarın halktan aldığı haksız ve fazla vergiler için itiraz etmiş ve bunun üzerine düşmanlarının kışkırtmaları sonucu Hakan Emir Hasan tarafından “halk hareketinin sevkedicisi olarak” 1073 yılında şehrin kalesinin kuyularından birine hepsedilmiştir.

Böylece İmam Serahsi için hayatının meşakkatli lakin bir o kadar da bereketli geçecek olan 15 yılı başlamıştır. İmam Serahsi, bu atıldığı ve atan kişilerin onu ölüme ve yalnızlığa terk ettiklerini “zannettikleri” kuyuda Rabbiyle baş başa kalmış, geceleri uzun nafile namazlar ile gündüzleri ise oruç tutarak geçirmiştir. Çünkü O’nun zindana atılması aslında onun için bir halvettir!

Buradan sonrası ise bize çok dehşet verici geliyor.

Çünkü gençlik bırakın kuyuda ciltler yazmayı, kuyularda yazılmış Mebsutlara, zindanlarda yazılmış FiZilal’lere yüzünü dönmüş durumda!

İmam Serahsi ise, kuyunun başına toplanan öğrencilerine tam 30 ciltlik bir külliyat yazdırmıştır.

El Mebsut adındaki bu müthiş fıkıh usulü kitabını öğrencilerine hiçbir yardım almaksızın, kuyudan onlara bağırarak yazdırırken, İmam Serahsi bazen hüzne kapıldığı ve “Keşke şimdi kitaplarım yanımda olsaydı da size bu konuda daha çok şey söyleyebilseydim” demekten kendini alamadığı rivayet edilir. Cuma namazıyla ilgili bir bahsi yazdırırken ise öğrencileri kitaba insanın içini acıtacak şu notu düşerler: “Bize bunları yazdıran insan ne cumaya, ne cemaate gidemeyen bir insandır.”

İmam Serahsi, derslerini icra ettiği kuyu hapsinde, bir gün bir talebesinin olmadığını fark etmiştir. Sorması üzerine bir başka talebesi, arkadaşının abdest almaya gittiğini ve bizzat kendisinin de o gün hüküm sürmekte olan şiddetli soğuk sebebiyle bundan vazgeçtiği cevabını verir. Bunun üzerine o büyük alim, talebesine şöyle der: “Allah seni affetsin. Bu kadar soğuk yüzünden abdestten vazgeçmeye utanmıyor musun? Hâlâ hatırımdadır. Ben Buhara’da talebe iken bir gün sağlığımdan muzdarib idim ve günde kırk defa rahatsızlığım beni çaresiz bırakıyordu. Her defasında da abdest tazelemek için ırmağa gidiyordum. Öyle soğuk idi ki, odama geldiğimde mürekkebi donmuş buluyordum, sonra onu bir müddet göğsüme sürüyordum ve göğsümün harareti onu eritince notlarımı yazmaya devam ediyordum.”

Subhanallah… Ne güzel söylemiş Muhammed ibn Sirin: ‘İlim çokca rivayet etmek değildir. İlim amel etmektir. İlim haşyetullahtır.’

شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الخزرجي الأنصاري (ت. 490 هـفقيه أصولي حنفيمن سرخس (تركمانستان)، بلدة قديمة من بلاد خراسان . أخذ الفقه والأصول عن عبد العزيز الحلوانيوالسغدي، وعده ابن كمال باشا من المجتهدين. وكان عالماً عاملاً ناصحاً للحكام، سجنه الخاقان بسبب نصحه له. وكتب كتاب المبسوط وهو سجين، وهو أكبر كتاب في الفقة الحنفي مطبوع في ثلاثين جزءاً، كما كتب شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، وله شرح مختصر الطحاوي، وله في أصول الفقه كتاب من أكبر كتب الأصول عند الحنفية، ويعرف بأصول السرخسي ، ومازال ضريحه شاخصاً في مدينة أوزجندبقرغيزستان .[1]


محتوياتEdit


اسمهEdit

أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَخْسِي الخزرجي الأنصاري، نسبة إلى سَرَخْس بفتح السين والراء بلد عظيم بخرسان.

بلدهEdit

سَرَخْس - بفتح السين والراء - وهي مدينة قديمة بين مَرْو ونيسابور وموقعها حاليا في جمهورية تركمانستان ،وسَرَخْس اسم رجل من الذعار في زمن كيكاوس سكن هذا الموضع وعمّره وأتمّ بناءه ذو القرنين، فتحها عبد الله بن حازم السلمي الأمير من جهة عبد الله بن عامر بن كربز زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

مولده ونشأتهEdit

ولد في سرخس، وانتقل إلى أوزكند وهي بلدة في ما وراء النهر من نواحي فرغانة وانتقل إلى بلاط خاقانها لكنه ما لبث أن ألقي به في السجن سنة 466هـ لأنه أفتى بأن زواج الخاقان بعتيقته قبل أن تمضي عدّتها حرام فقضى في السجن 15 عاماً وفي السجن أملى المبسوط في خمسة عشر مجلدا وأملى شرح السير الكبير للشيباني في مجلّدين فلما بلغ كتاب الشروط أطلق سراحه فذهب إلى مرغينان في ربيع الأوّل سنة 480هـ وأتم شرح السير الكبير في جمادى الأولى من السنة نفسها.

شيوخهEdit

تفقه علي شمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني ولقب يلقبه وكان إماما فاضلا فقيها أصوليا مناظرا يتوقّد ذكاء لزم شمس الأئمة وتخرج به حتى صار في النظر فرد زمانه وواحد أقرانه و أخذ في التصنيف والتعليق وناظر وشاع ذكره.

تلاميذهEdit

أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري المتوفى سنة 500هـ، وأبو عمرو عثمان بن على بن محمد بن علي البيكندي، ولد ببخارا في شوال سنة 465هـ، وتوفي في شوال سنة 552هـ، وأبو حفص عمر بن حبيب.

مكانته العلميةEdit

حكي عنه أنه كان جالساً في حلقة الاشتغال فقيل له حكي عن الشافعي – رحمه الله – أنه كان يحفظ ثلاثمائة كرّاس فقال حفظ الشافعي ذكّاة ما أحفظ فحسب ما حفظه فكان اثني عشر ألف كرّاس وله عدة مصنفات كلها معتمد عليها وحكي عنه أنه لما خرج من السجن كان أمير البلد قد زوج أمهات أولاده من خدّامه فسأل العلماء الحاضرين عن ذلك فكلّهم قال نعم ما فعلت فقال شمس الأئمة أخطأت لأن تحت كل خادم حرّة فكان هذا تزويج الأمَة على الحرّة فقال الأمير أعتقتهن فجدّدوا العقد فسأل العلماء فكلهم قال نعم ما فعلت فقال شمس الأئمة أخطأت لأن العدة تجب علي أمهات الأولاد بعد الإعتاق فكان تزويج المعتدّة في العدة فلا يجوز فألبس الله الجواب في هذه المسألة علي العلماء في موضعين عن مسألة واحدة ليظهر فضل شمس الأئمة على غيره.

محنتهEdit

بسبب كلمة كان فيها من الناصحين سالكا فيها طريق الراسخين لتكون له ذخراً إلى يوم الدين ألقي به في السجن سنة 466هـ ، لأنه أفتى بأن زواج الخاقان بعتيقته قبل أن تمضي عدّتها حرام فقضى في السجن 15 عاماً وفي السجن أملى المبسوط في خمسة عشر مجلدا وأملى شرح السير الكبير للشيباني في مجلّدين فلما بلغ كتاب الشروط أطلق سراحه فذهب إلى مرغينان في ربيع الأوّل سنة 480هـ وأتم شرح السير الكبير في جمادى الأولى من السنة نفسها . قال في المبسوط عند فراغه من شرح العبادات هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني،وأوجز العبارات،إملاء المحبوس عن الجمعة والجماعات، وقال في آخر كتاب الطلاق،هذا آخر كتاب الطلاق المؤثر من المعاني الدقاق، أملاه المحبوس عن الانطلاق المبتلى بوحشة الفراق،مصليا على صاحب البراق،صلى الله عليه وآله وصحبه أهل الخير، والساق،صلاة تتضاعف وتدوم إلى يوم التلاق، كتبه العبد الربي علي السقاق، وقال في آخر كتاب العتاق انتهى شرح العتاق من مسائل الخلاف والوفاق،أملأه المستقبل للمحن بالاعتناق المحصور في طرق من الآفاق حامدا للمهيمن الرزاق،ومصليا على حبيب الخلاق،ومرتجى إلى لقائه بالأشواق وعلى آله وصحبه خير الصحب والرفاق،وقال في آخر شرح الإقرار، انتهى شرح كتاب الإقرار المشتمل من المعاني ما هو سر الأسرار، و إملأ المحبوس في موضع الأشرار مصليا على النبي المختار.

فكرة بطاقة الائتمانEdit

لقد أورد السرخسي فـي كتابـه المبسوط بالجـزء العشـرين صفحـات (50 – 52) باب من أبواب الكفالة سمَّاه باب "ضمان ما يبايع به الرجل " بدأه بالفكـرة الأساسية لبطاقة الإئتمان بقوله :"وإذا قال الرجل – المصدر لرجل – التاجر بايع فلاناً – حامل البطاقة – فما بايعته به من شيء فهو عليَّ فهو جائز على ما قال ، لأنه أضاف الكفالة إلى سبب وجود المال على الأصيل [2].

إنَّ البطاقة تتيح لحاملهـا الشراء من عدد كبيـر من التجَّار يتعـاقد معهم المصدر بضمانه لأثمان هذه المشتريات ، وهذا ما ذكره السرخسي ضمن صور هذا النوع – الكفالة – بما يُوضِّح ذلك ، ويوضِّح أيضاً مرحلة توقيع الإتفاقية مع التجَّار الذين يتعامل معهم حامل البطاقة، بقوله : "ولو قال لقوم خاصة – التعاقد مع تجَّـار بِعَينِهم – ما بايعتموه أنتم وغيركم فهـو عليَّ، كان عليه ما يبيع به أولئك القوم ولا يلزمه ما بايع غيرهم "لأنَّه هذا الغير لم يتعاقد مع الضامن (المصدر)".[3].

مصنفاتهEdit

 • المبسوط في الفقه.
 • كتاب في أصول الفقه جزآن ضخمان، (مطبوع).
 • شرح السير الكبير في جزأين ضخمين، أملاهما وهو مسجون في الجب فلما وصل إلى باب الشروط حصل الفرج، فأطلق فخرج في آخر عمره فأكمل إملاءه بعد خروجه، (مطبوع).
 • شرح مختصر الطحاوية.
 • شرح الجامع الصغير.
 • شرح الجامع الكبير.
 • شرح الزيادات.
 • شرح زيادات الزيادات.
 • شرح كتاب النفقات للخصَّاف.
 • شرح أدب القاضي للخصَّاف.
 • أشراط الساعة.
 • الفوائد الفقهية.
 • كتاب الحيض.

وفاتهEdit

توفي سنة 490هـ، كم وقيل سنة 483هـ ومازال ضريحه شاخصاً في مدينة أوزجند بقرغيزستان.[1]

مصادر ومراجعEdit

 • انظر ترجمته في الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لأبي محمد عبد القادر القرشي / دار مير محمد كتب خانه – كراتشي / ج2/ ص 28، وتاج التراجم لابن قطاوبغا ج1/ ص 18، و معجم المؤلفين، لعمر رضا كحّالة / دار الرسالة – بيروت / ط الأولى / 1993م/ ج8/ ص 239 .
 • ضبطها الفيروز آبادي في القاموس المحيط / مؤسسة الرسالة – بيروت / ج1/ ص 709، ومحمد مرتضى الزبيدي في تاج العروس من جواهر القاموس/ تحقيق مجموعة من المحققين / دار الهداية؛ مادة ( باب السين فصل السين ) ج16/ ص146.
 • انظر الأنساب للسمعاني / تحقيق، عبد الله عمر بارودي / دار الفكر بيروت / ط ، الأولى / 1998م / ج3/ ص244.
 • انظر أسماء الكتب لعبد اللطيف بن محمد زادة/ تحقيق محمد التونجي / دار الفكر – دمشق /1403هـ / ص 41، وانظر كشف الظنون لحاجي خليفة / دار الكتب العلمية – بيروت/ 1413هـ - 1992م / ج2/ ص 1013، 1014، 1620،1627.
 • انظر الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لأبي محمد عبد القادر القرشي ج2/ ص28 .
 • انظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ج8/ ص 239 .

المراجعEdit

 1. ^ أ ب السرخسي - المكتبة الشاملة. نسخة محفوظة 21 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
 2. ^ مجمَّع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم (54/3/6 شعبان 1412 هـ) حكم التعاقد بآلات الإتصال الحديثة.
 3. ^ الإمام الفقيه شمس الدِّين السرخسي ( صاحب فكرة بطاقة الائتمان ) ، بقلم د. منصور علي القضاة ، مجلة كتاب عجلون 2018

قائمة أعلام الأشاعرة والماتريدية

الحنفية (ماتريدية)

أبو منصور الماتريدي · [1] أبو المعين النسفي · نجم الدين عمر النسفي · برهان الدين النسفي ·أبو البركات حافظ الدين النسفي · أبو اليسر البزدوي · أبو الليث السمرقندي · الحكيم السمرقندي ·سعد الدين التفتازاني · الشريف الجرجاني · سراج الدين الغزنوي · جمال الدين الغزنوي ·نور الدين الصابوني · الكمال بن الهمام · الشرنبلالي · شجاع الدين التركستاني · شهاب الدين الخفاجي ·علاء الدين البخاري · علاء الدين الكاساني · علاء الدين الحصكفي · بهاء الدين زاده · سبط ابن الجوزي ·ابن كمال · زين الدين بن نجيم · ابن التركماني · ابن عابدين · ابن قطلوبغا · الكرماستي ·شمس الدين الخيالي · شمس الأئمة السرخسي · [2] أبو السعود أفندي · برهان الدين المرغيناني ·جمال الدين الحصيري · جمال الدين الزيلعي · ابن مودود الموصلي · بدر الدين العيني ·خير الدين الرملي · أكمل الدين البابرتي · خضر بك · أبو سعيد الخادمي · أنور شاه الكشميري ·أحمد السرهندي · كمال الدين البياضي · مرتضى الزبيدي · الملا علي القاري · محمد زاهد الكوثري ·رحمة الله الكيرواني · عبد الغني الميداني · عبد الحي اللكنوي · شاه ولي الله الدهلوي · حسونة النواوي ·محمد خليل المرادي · محمد مصطفى المراغي · محمود شلتوت · وهبي سليمان غاوجي ·عاصم إبراهيم الكيالي · محمد فوزي فيض الله · أحمد اللدن

[3]

المالكية (أشعرية)

أبو بكر الباقلاني · أبو الوليد الباجي · أبو عمران الفاسي · أبو بكر بن العربي · أبو بكر الطرطوشي ·أبو العباس الونشريسي · أبو ذر الهروي · أبو القاسم السهيلي · ابن رشد الجد · ابن فرحون · ابن خلدون ·الشاطبي · المازري · محمد بن خليفة الأبي · محمد بن عبد الباقي الزرقاني · الحطاب · القاضي عياض ·ابن عطية الأندلسي · ابن مالك الأندلسي · ابن الحاجب · ابن بطال · ابن عرفة · ابن دقيق العيد ·ابن عطاء الله السكندري · خليل بن إسحاق الجندي · عبد الرحمان الثعالبي · عبد الرحمن الأخضري ·أحمد المقري التلمساني · أحمد الدردير · أحمد بن عجيبة · أحمد زروق · أحمد الصاوي المالكي ·أحمد المرزوقي المالكي · محمد ميارة · إبراهيم اللقاني · شهاب الدين القرافي · شهاب الدين النفراوي ·ابن أبي زيد القيرواني · ابن برجان · محمد بن آجروم · ابن سيده · ابن بطوطة · ابن جزي الكلبي ·ابن الحاج الفاسي · ابن جميل الربعي · ابن خمير السبتي · علي الصعيدي العدوي ·محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي · محمد الحجوي الثعالبي · محمد بن علي السنوسي · الحسن اليوسي ·محمد عليش · محمد الطاهر بن عاشور · إسماعيل التميمي · أحمد بن الصديق الغماري ·محمد علوي المالكي · أحمد الطيب · أحمد كريمة

الشافعية (أشاعرة)

أبو الحسن الأشعري · ابن حبان · الدارقطني · أبو عبد الله الحاكم النيسابوري · أبو بكر البيهقي ·ابن فورك · ابن عساكر · ابن المقري · ابن قاضي شهبة · ابن الجزري · ابن الملقن · ابن علان ·ابن رسلان · ابن الصلاح · ابن العطار · ابن خلكان · ابن منظور · [4] فخر الدين الرازي · [5] العز بن عبد السلام · شمس الدين الكرماني · ابن حجر العسقلاني · زكريا الأنصاري ·شمس الدين السخاوي · تقي الدين المقريزي · تقي الدين الحصني · تقي الدين السبكي · تاج الدين السبكي ·علاء الدين الخازن · برهان الدين البقاعي · نظام الدين النيسابوري · جلال الدين الدواني ·جلال الدين المحلي · جلال الدين السيوطي · جمال الدين المزي · بدر الدين بن جماعة ·ابن حجر الهيتمي · المنذري · [6] محي الدين النووي · عبد الله بن عمر البيضاوي ·كمال الدين بن أبي شريف · ولي الدين العراقي · نجم الدين الغزي · صلاح الدين الصفدي ·صلاح الدين العلائي · بهاء الدين الإخميمي · نور الدين الهيثمي · ابن دقيق العيد · نجم الدين الخبوشاني ·عبد القاهر البغدادي · عبد القاهر الجرجاني · عبد الوهاب الشعراني · الخطيب البغدادي · السمين الحلبي ·أبو محمد الجويني · أبو المعالي الجويني · [7] أبو حامد الغزالي · أبو إسحاق الشيرازي ·أبو القاسم الإسفراييني · أبو إسحاق الإسفراييني · أبو المحاسن الروياني · أبو المظفر الإسفراييني ·إبراهيم الباجوري · أبو شجاع الأصفهاني · أبو الحسين الملطي · أبو القاسم القشيري · [8] أبو القاسم الرافعي القزويني · أبو عثمان الصابوني · أبو الفتح الشهرستاني · أبو القاسم الأنصاري ·أبو نعيم الأصبهاني · أبو طاهر السلفي · أحمد بن علي الرفاعي · إسماعيل البرزنجي ·عضد الدين الإيجي · عبد الرحيم العراقي · سراج الدين البلقيني · جلال الدين البلقيني ·شمس الدين الرملي · شهاب الدين الأذرعي · شهاب الدين القسطلاني · شهاب الدين بن جهبل ·سيف الدين الآمدي · علم الدين السخاوي · الخطيب الشربيني · ابن النقيب الشافعي · ابن الزملكاني ·جمال الدين الإسنوي · البجيرمي · البغوي · الماوردي · محمد عبد الرؤوف المناوي · البيقوني · اليافعي ·أبو إسحاق الثعلبي · عبد الله علوي الحداد · أبو بكر القفال الشاشي · أبو سعد المتولي النيسابوري ·أبو نصر البندنيجي · أبو علي السرخسي · أبو الفتح المصيصي · أبو سهل الصعلوكي ·جلال الدين القزويني · ابن خفيف الشيرازي · أبو علي الدقاق النيسابوري · الماسرجسي · نصر المقدسي ·عبد المنعم بن عبد الله الفراوي · أبو بكر بن عبد الله العيدروس · حسن العطار · أحمد زيني دحلان ·بديع الزمان سعيد النورسي · عبد الله الهرري · [9] عبد الرحمن الحوت · [10] محمد سعيد رمضان البوطي ·علي جمعة · علي الجفري · سعيد فودة

الحنابلة (بعضهم أشاعرة)

أبو الوفاء بن عقيل · أبو الفرج بن الجوزي · أبو الخطاب الكلوذاني · ابن عادل الحنبلي · ابن النجار ·ابن هشام الأنصاري · البهوتي · محمد بن أحمد السفاريني · عز الدين الرسعني

الظاهرية (بعضهم أشاعرة)

ابن تومرت · أبو حيان الغرناطي الأندلسي

القادة والمجاهدين

[11] محمد الفاتح · [12] صلاح الدين الأيوبي · العادل أبو بكر بن أيوب · الكامل محمد بن العادل ·الأشرف موسى · [13] سيف الدين قطز · [14] نور الدين زنكي · [15] يوسف بن تاشفين · ابن تومرت ·ألب أرسلان · نظام الملك · أورنكزيب عالم كير · [16] عمر المختار · بديع الزمان سعيد النورسي ·عبد القادر الجزائري

كتب عن الأشاعرة وماتريدية

أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم · المنهجية العامة في العقيدة والفقه والسلوك ·براءة الأشعريين من عقائد المخالفين

موضوعات ذات صلة

الكلابية · صوفية · أهل الحديث · علم الكلام · مؤتمر الشيشان

بوابة أعلام · بوابة الإسلام · بوابة العلوم الإسلامية · بوابة التاريخ الإسلامي · بوابة الفكر الإسلامي · بوابة التصوف الإسلامي

أعلام الحنفية

قرن 2 هـ

[18]

قرن 3 هـ
قرن 4 هـ
قرن 5 هـ
قرن 6 هـ
قرن 7 هـ
قرن 8 هـ
قرن 9 هـ
قرن 10 هـ
قرن 11 هـ
قرن 12 هـ
قرن 13 هـ
قرن 14 هـ
قرن 15 هـ

بوابة الإسلام * بوابة الفقه الإسلامي

ضبط استنادي
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.