FANDOM


Serseri girme meydana
Aşıktan ahval isterler
Kallaşlık ile urma dem
Tasdik ehli kal isterler
Uyan bu gaflet habından
İsbat isterler batından
Her aşıka sohbetinden
İkrar ile yol isterler
Erenler oynar utulmaz
Bu yola hile katılmaz
Bunda harmühre satılmaz
Ya gevher ya la'l isterler
Kılı kırk pare ederler
Birin yol tutup giderler
Dile n' itibar ederler
Hal içinde hal isterler
Pir Sultan Abdal n'eylersin
Müşkil halledip söylersin
Arısın çiçek yaylarsın
Yarın senden bal isterler


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.