Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.303
pages

İsa şöyle dedi:[]

İnananlara karşı merhametli, inkârcılara karşı sert ol denildiğini duydunuz ama ben size derim ki inkârcıları dahi sevin, çünkü olur da bu sevgi kalplerini yumuşatır.”

Bunu duyan Ferisiler, “Şu adama da ne oluyor ki Tevrat’ın hükmünü beğenmiyor” dediler.


İsa şöyle cevap verdi:

Musa zamanında insanlar ancak sertlikten anlıyordu. Ancak bugün öyle mi? Kılıçları sizden daha keskin, kanunları sizden daha adil olan Romalılara silahla ve şeriatınızla üstün gelebileceğinizi mi sanıyorsunuz?

Ferisiler homurdanıyordu.


İsa sözlerine devam etti:

Kalbinizdeki putlar onların taştan putları kadar ağırken ne diye fethetmek istiyorsunuz Roma’yı? Doğrusu size derim ki kılıcınıza ve kanunlarınıza değil, ama gerçek bir imana, eyleme ve anlama ihtiyaçları var. Heyhat ki siz dahi bunlardan yoksunsunuz.