FANDOM


Server Eyledi


Çalap Adem cismini topraktan var eyledi

Şeytan geldi Adem’e tapmağa âr eyledi.


Aydın ben oddan nurdan ol bir avuç topraktan

Bilmedi kim Adem’in için gevher eyledi.


Zâhir gördü Adem’in bâtınına bakmadı

Bilmedi kim Adem’i halka server eyledi.


Kırk yıl kalıbı yattı adı âlemi tuttu

Gör Şeytan’ı buğzundan ne fitneler eyledi.


Adem toprak yatmıştı ad’âlemi tutmuştu

Fikrine bak İblis’in ya’ni hüner eyledi.


Ol yürüyen atları sürdü Adem üstüme

Âdem’e mekreyleyip ya’ni zafer eyledi.


Âdem’in göbeğinden Çalap yarattı atı

Vaf diye duru geldi atlar güzel eyledi.


Çün gitti Âdem ahdı yetti Musâ’nın vakti

İblis’e işbu işler yavlak eser eyledi.


Musa göründü Tur’a Hakk’a münâcâ ede

Gördü kim bir akarsu Musa nazar eyledi.


Musa aydır göreyim işbu su nerden gelir

Ger böyle akar ise zir ü zeber eyledi.


İleri vardı Musa gördü laini ağlar

Gözü yaşı imiş su gözün pınar eyledi.


Musâ sordu laine ağladığın niçindir

Nideyim ağlamadan işimi zâr eyledi.


Mukarreb idim ben ol Hakk’ın dergâhında

Götürdü urdu yere candan bizâr eyledi.


Sen bilmez misin Musa ben neden ayrıldığım

Şunlar gönüme düşer beni evkâr eyledi.


Vargıl ayıtgıl Musâ rahmet eylesin bana

Tövbe kıldım işime boş istiğfar eyledi.


Musâ erdi hazrete başladı münâcâta

Unuttu emâneti söz muhtasar eyledi.


Çalap’tan erdi nidâ hani emânet dedi

Ol nidâya canını Musâ nisâr eyledi.


Vargıl ayıtgil Musâ rahmet edeyim ona

Secde etsin Âdem’e çün istiğfar eyledi.


Musâ işitince döndü ikrar eyledi

Secdeyi işitince döndü ikrar eyledi.


Ben ondan umar idim derdime derman kıla

Derdim dahi arttırdı yâni tımâr eyledi.


Ben eğer tapsam ona ol vaktin tapar idim

Şimdi hod toyrak olur zir ü zeber eyledi.


Adem iblis kim ola işi işleten Çalap

Ay u günü yaratıp leyl ü nehâr eyledi.


Ma’ni nedir İblis’ten fuzullukturur bizde

Duydunsa işbu sözden sırr’âşikâr eyledi.


Çalap aydır şol kula inayet benden ola

Ne şeytan azdırısar ne kimde kâr eyledi.


Altı bin yedi yüzü yılda geçen Adem’i

Dile getirdi Yunus şimdi tekrar eyledi.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.