FANDOM


Severim Ben Seni Candan Içeri


Severim ben seni candan içeri

Yolum vardir bu erkandan içeri


Beni bende deme bende degilim

Bir ben vardir bende benden içeri


Nereye bakar isem dopdolusun

Seni nere koyam benden içeri


O bir dilberdurur yoktur nişani

Nişan olur mu nişandan içeri


Beni sorma bana bende degilim

Suretim boş yürür dondan içeri


Beni benden alana ermez elim

Kadem kim basa sultandan içeri


Tecelliden nasib erdi kimine

Kiminin maksûdu bundan içeri


Kime didar gününden şu'le degse

Onun şu'lesi var günden içeri


Senin aşkin beni benden aliptir

Ne şirin dert bu dermandan içeri


Şeriat, tarikat yoldur varana

Hakikat, marifet andan içeri


Süleyman kuş dilin bilir dediler

Süleyman var Süleyman'dan içeri


Unuttum din diyânet kaldi bende

Bu ne mezhebdürür dinden içeri


Dinin terkedenin küfürdür işi

Bu ne küfürdür imandan içeri


Geçer iken Yunus şeş oldu dosta

Ki kaldi kapida andan içeri


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.