FANDOMDosya:Seyahatname 7 kitap.jpg

Seyahatname (سياحت نامه), Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış olan çok ünlü bir gezi kitabıdır. 10 ciltten oluşur.

Gerçekçi bir gözle izlenen olaylar, yalın ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde, halkın anlayacağı şekilde yazılmış, yine halkın anlayacağı deyimler çokça kullanılmıştır.

Evliya Çelebi, Seyahatnâme'sinde gezip gördüğü yerleri kendi üslûbu ile anlatmaktadır. Evliya Çelebi'nin on ciltlik Seyahatnâme'si, bütün görmüş ve gezmiş olduğu memleketler hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir. Eser bu yönden Türk Kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından kronolojik bir seyahattten öte etnolojik bilgiler verir, dilcidir, etnologdur, tabibdir, etimologdur, tarihçidir, savaş muhabiridir, sanat tarihçisidir, sefirdir, arabulucudr, diplomattır, temsilcidir, savaşçıdır, nüktedandır, önemli bir yere sahiptir.

Evliya Çelebi Seyahatname Ciltler Edit

Seyahatine dair bıraktığı 10 ciltlik Seyahatname’nin konuları şu şekildedir:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.