FANDOM


Bakınız

Şablon:Seydi Ali Reis - d


Sinop - Seydi Ali Reis - Sidi Ali Reis
Seydi Ali Reis/Vecizeler

Seydi Ali Reis/Kitaplar
Seydi Ali Reis/Eğitimi
Seydi Ali Reis/Reisliği
Seydi Ali Reis/Bilim adamlığı
Seydi Ali Reis/Navigasyon teknikleri
Seydi Ali Reis/Şiirleri
Seydi Ali Reis/WP [1]
Seydi Ali Reis/VP [2]
Seydi Ali Reis/VK [ ]

İbadullah camii Kendi yaptırıp medfun olduğu camii

Mir’ât-ı Kâinât (Mirror of the Universe)
Kitâb ül Muhit: El Muhit fî İlmi'l Eflâk ve'l Buhûr (Book of the Regional Seas and the Science of Astronomy and Navigation)

Miratül memalik
Bakınız

Şablon:Miratul memalik - d


Mir'at - Mirat - Mirror - Ayna
Memalik - Memleketler

Mir'at-ül Memalik - Mir'at-ül Memâlik
Sinop'lu Seydi Ali Reis
Mir'at-ül Memalik/VP [3]
Mir'at-ül Memalik /WP
Mir'at-ül Memalik/VK [4]
http://www.goodreads.com/author/show/3442748.Ali_Sidi_Ali_Reis
Mir'at-ül Memalik/Vecizeler
İlk seyahatname
Türk Edebiyatının İlk Seyahatnamesi

Mir'at-ül Memalik/Sinop/1. Baskı/Takdim
Mir'at-ül Memalik/Sinop/1. Baskı
Mir'at-ül memalik/Mayıs Yedisi [5]
Mir'at-ül Memalik/Sinop/2. Baskı

Mir'at-ül Memalik/Besikduzu

Mir'at-ül Memalik/Emre Aköz köşe yazısı
Mir'at-ül Memalik/Mehmet Barlas yazısı

VK tan transfer
Mir'at-ül Memalik (kitap)
Mir'at-ül Memalik (kitap)/Bölüm 1
Mir'at-ül Memalik (kitap)/Bölüm 2
Mir'at-ül Memalik (kitap)/Bölüm 3
Mir'at-ül Memalik (kitap)/Bölüm 4

Mir'at-ül Memalik/Dünya dillerinde

Mir'at-ül Memalik/İngilizce Fordham University
From: Charles F. Horne, ed., The Sacred Books and Early Literature of the East, (New York: Parke, Austin, & Lipscomb, 1917), Vol. VI: Medieval Arabia, pp. 329-395.
Mir'at-ül Memalik/İngilizce/A. VAMBÉRY

Mir'at-ül Memalik/Almanca
Mir'at-ül Memalik/Von Hammer tercümesi

Mir'at-ül Memalik/Fransızca
Mir'at-ül Memalik/Jean-Louis Bacque Grammond
Jean-Louis Bacque-Grammont
Salih Özbaran Portakiz arşivlerinde Osmanlı araştırmaları ile ünlüdür.

Hindistan haritaları
Seydi Ali Reis/Nogay ve Özbeklere bedduası
Seydi Ali Reis/Portakal ... Orada kal [6]
Seydi Ali Reis/Edhem Eldem
Seydi Ali Reis/Gani Müjde

http://www.goodreads.com/author/show/3442748.Ali_Sidi_Ali_Reis
Mir'at-ül Memalik/Vecizeler
İlk seyahatname
Türk Edebiyatının İlk Seyahatnamesi

Mir'at-ül Memalik/Sinop/1. Baskı
VK tan transfer
Mir'at-ül Memalik (kitap)
Mir'at-ül Memalik (kitap)/Bölüm 1
Mir'at-ül Memalik (kitap)/Bölüm 2
Mir'at-ül Memalik (kitap)/Bölüm 3
Mir'at-ül Memalik (kitap)/Bölüm 4

Mir'at-ül Memalik/Dünya dillerinde

Mir'at-ül Memalik/İngilizce Fordham University
From: Charles F. Horne, ed., The Sacred Books and Early Literature of the East, (New York: Parke, Austin, & Lipscomb, 1917), Vol. VI: Medieval Arabia, pp. 329-395.
Mir'at-ül Memalik/İngilizce/A. VAMBÉRY

Mir'at-ül Memalik/Almanca
Mir'at-ül Memalik/Von Hammer tercümesi

Mir'at-ül Memalik/Fransızca
Mir'at-ül Memalik/Jean-Louis Bacque Grammond
Jean-Louis Bacque-Grammont
Salih Özbaran Portakiz arşivlerinde Osmanlı araştırmaları ile ünlüdür.

Hindistan haritaları
Seydi Ali Reis/Nogay ve Özbeklere bedduası

Ottoman naval expeditions in the Indian Ocean expedion ;An expedition typically refers to a long journey or voyage undertaken for a specific purpose, often exploratory, scientific, geographic, military or political in nature.
Expedition may also refer to:
Adventure racing, a combination of two or more endurance disciplines, long adventure races are called expedition races
Bicycle touring, a long-distance type of bicycling that includes expedition bicycling, which are typically long journeys over tough terrain
1. a military campaign designed to achieve a specific objective in a foreign country (synonym) military expedition, hostile expedition (hypernym) campaign, military campaign (hyponym) Crusade (classification) military, armed forces, armed services, military machine, war machine 2. an organized group of people undertaking a journey for a particular purpose; "an expedition was sent to explore Mars" (hypernym) working group, working party (hyponym) Lewis and Clark Expedition 3. a journey organized for a particular purpose (hypernym) journey, journeying (hyponym) scouting trip 4. a journey taken for pleasure; "many summer excursions to the shore"; "it was merely a pleasure trip"; "after cautious sashays into the field" (synonym) excursion, jaunt, outing, junket, pleasure trip, sashay (hypernym) journey, journeying (hyponym) airing 5. the property of being prompt and efficient; "it was done with dispatch" (synonym) dispatch, despatch, expeditiousness (hypernym şamil kavram) celerity, quickness, rapidity
Sefer, arkasından exploration gelir.
سرعة, عجلة, بعثة, حملة, إرسال إِسْراع ; اِسْتِعْجال ; تَسْرِيع ; تَسْيِير ; تَعَجُّل ; تَعْجِيل ; تَوْجِيه ; رِحْلَة اِسْتِكْشافِيّة ; سُرْعَة ; عُجَالَة ; عَجَل ; عَجَلَة ; هَرَع ; وَشْك ; وُشْك ; وَفَز

Seydi Ali Reis (1498 - 1562), Kaptan-ı Deryalık da yapmış olan Osmanlı denizcisi. Osmanlı Devleti'nin Büyük Okyanus rüyasını gerçekleştirmek için görevlendirilen denizci. Türk amirali, coğrafya ve matematik bilgini.

Hayatı Edit

İstanbul, Galata'da doğdu. Sinoplu bir aileden gelmedir. Dedesi, II. Mehmet zamanında tersane kethüdalığında, babası Hüseyin Ağa da Darüssınaa kethüdalığında bulunmuşlardı. Kendisi de tersanede reis olarak çalıştı. Barbaros Hayreddin Paşa'nın yanında yetişti.

Seydi Ali Reis, tersane kethüdası olduğundan, bir deniz harekatında bağımsız olarak kumandanlık yapmadı. Rodos'un fethine (1522) ve daha sonra Akdeniz'de cereyan eden bütün deniz savaşlarına Barbaros Hayrettin Paşa yanında katıldı ve Batı Akdeniz bölgesini çok iyi öğrendi. Preveze Deniz Muharebesi’nde (1538) Osmanlı donanmasının sol tarafına komuta ederek büyük yararlıklar gösterdi ve bu savaştan sonra adı daha çok duyulmaya başlandı. Trablusgarp'ın fethiyle biten harekatta Kaptan-ı Derya Sinan Paşa ve Turgut Reis emrinde çalıştı(1551).

Kanuni Sultan Süleyman tarafından, Portekiz donanmasıyla girdiği deniz savaşını kaybeden Murat Reis'in yerine Hint Kaptanlığına atandı ve Basra'daki donanmayı Süveyş'e getirmekle görevlendirildi.

Bu olay onun yaşamının da dönüm noktası oldu. 15 gemiyi derhal tamir ettirerek uygun deniz mevsimi için beş ay bekledi ve donanması ile Basra'dan ayrıldı (1554). Basra'dan aldığı 15 kadırga ile Süveyş'e doğru yol alırken Horfakan şehri açılarında 25 parçalık Portekiz donanmasıyla karşılaştı. Yapılan çarpışmada Portekizliler bir gemi kaybedip geri çekilince yoluna devam etti. Maskat yakınlarında 34 parçalık bir Portekiz Donanmasının saldırısına uğradı. Güney Arabistan sahillerinde dağların denize dik inmesinden faydalanarak, gemilerini Portekiz donanmasıyla kıyı arasına soktu, savaş başladığı zaman dağların kestiği rüzgar sebebiyle Portekiz donanmasının yelkenli gemileri hareketsiz kaldı, kürekli gemileriyle hızlı hareket ederek düşmanın sayı üstünlüğünü yok etmeye çalıştı. Yapılan savaşta Portekizlilerin altı gemisi batırıldı, Osmanlı donanmasının da beş gemisi battı, biri de yandı (1554).

Umman sahilindeki Zufar limanı geçilerek Şihr şehri hizasına gelinince, günbatısı yönünden fil tufanı (Tufan-ı Fil) veya Tsunami denilen bir fırtına çıktı. Çıkan fırtına yüzünden Seydi Ali Reis kalan dokuz kadırgalık donanmasıyla birlikte kıyıdan uzaklaşmak zorunda kaldı. Fırtınaya kapılan, günlerce denizde çalkalanan gemiler doğuya doğru sürüklenerek Hindistan kıyılarına, Gücerat sultanlığının Demen Kalesi önüne gelebildi, burada üç gemi karaya vurdu; geri kalan gemilerdeki top ve levazımı bırakarak Seydi Ali Reis elindeki altı gemiyle Surat limanına girdi; çünkü Portekiz donanması onu yakalamak için dolaşıyordu

Seydi Ali Reis buradan Gucerat'ın başkenti Ahmedabad'a gitti. Harap gemilerle Süveyş'e ulaşmak imkânsız olduğundan, kalan gemiler satılıp karadan İstanbul'a dönülmesine karar verildi. Seydi Ali Reis Gucerat sultanı Ahmet Han tarafından iyi karşılandı. Daha sonra adamlarından bir kısmı Gucerat Sultalığı'nın emrine girdi. Seydi Ali Reis, Ahmedabad'tan Sind memleketinin başkenti Multan'a, oradan Lahor'a, bu şehirden de Delhi'ye gelerek Timuroğullarından Hümayun Şah'ın huzuruna çıktı (1555).

Hümayun şahın ölmesi üzerine Afganistan - İran yoluyla Anadolu'ya hareket etti (1556). Bundan sonra Kabil, Semerkant, Buhara, Meşhet şehirlerinde hükümdarları gördü.

Buhara civarında Özbeklerin saldırısına uğradı ve yaralandı. İran da Meşhet valisi tarafından tutuklandı, daha sonra serbest bırakılarak Şah I.Tahmasp'a gönderildi. Bir süre göz hapsinde kaldıktan sonra Anadolu'ya geçmesine izin verildi ve Şah'ın Kanuni'ye yazdığı bir mektubu da alarak Kazvin'den ayrıldı (1557). Aynı yıl Bağdat'a ulaştı. Böylece Basra'dan çıkışından 3 yıl 7 ay sonra tekrar Osmanlı ülkesine dönüyordu.

Seydi Ali Reis 1557 mayıs ayı başlarında İstanbul'a vardı ve Edirne'de bulunan hükümdarın yanına gitti. Süveyş donanmasının uğradığı kayıptan dolayı padişahtan af diledi. Dolaştığı yerlerde görüştüğü hükümdarların verdiği 18 nameyi sundu; Ali Reis mahvolmuş bir donanmanın sorumlusu olmakla beraber, başına gelen olağanüstü olaylar kabul edilerek suçlu görülmedi, önce Müteferrika yapıldı, sonra Diyarbakır tımar defterine tayin edildi. Bir süre şehzade Selim'in hizmetinde çalıştı, Galata Hassa gemi reislerinden biri oldu (1560). Son görevi bilinmemektedir. 1562 yılında İstanbul'da vefat etti.

Eserleri Edit

1-Mirat’ı Kainat:

Güneşin hareketinden, yıldızların uzaklığından; kıblenin ve öğle vaktinin tayininden, nehirlerin genişliğinin tespitinden ve rub'u meceyyibden bahseden bir eserdir.

2-Hulast'el- Hay'a :

Halep'te bulunurken hey'et ve matematik dersleri alan Seydi Ali Reis, Ali Kuşçu'nun Fethiye isimli eserini tercüme etmiş ancak bununla yetinmeyerek Mahmud b. Omar al Çağmini'den ve Kadızade-i Rûmî Musa Paşa'nın eserlerinden de faydalanarak tercümesine bir çok ilaveler yapmıştır.

3-Kitab Al-Muhit Fi İlm'al-Eflak Va'l Abhur :

Seydi Ali Reis kısaca Muhit adı ile tanınmış olan meşhur eserini 1554'te Haydarabad'da bulunurken kaleme almıştır. Geçirdiği tecrübelerden sonra kaptanlara ve gemicilere kılavuz olmadan Hint denizlerinde kolaylıkla dolaşım imkânını verecek bir kitap hazırlamak isteyen Seydi Ali Reis bu eserinde; yer tayini, zaman hesabı, takvimler, pusula taksimatı, denizcilikte önemli bazı yıldızlar ve yıldız grupları; meşhur limanlar, Hindistan'ın rüzgar- altı ve rüzgar-üstü sahilleri ile Hint denizindeki adalar, rüzgarlar, tayfunlar, sefer yolları hakkında mühim bilgi ihtiva etmekte; kitabın dördüncü bölümünde Yeni Dünya ( Amerika) ya ait bir bölüm de bulunmaktadır. Kâtip Çelebi, Cihannüma'sında Seylan, Cava, Sumatra ve diğer adalar hakkında verdiği bilgiyi aynen Muhit'ten nakletmiştir. Eserin 1834, 1836, 1837, 1838 yıllarında Hammer tarafından 4 bölümü İngilizceye çevrilmiştir. Ayrıca M. Bittner ve Bonelli eserin bazı bölümleri üzerinde çalışmıştır. Prof. Dr. Fuat Sezgin eseri Almanca bir önsözle birlikte yayınlamıştır. Ne Avrupa'da ne de Türkiye'de tam metin olarak yayınlanmayan eser 2009-2010 yıllarında Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilimdalı yüksek lisans öğrencisi Himmet BÜKE tarafından, Doç.Dr. Turgut TOK danışmanlığında ilk defa Osmanlı alfabesiden Türk transkripsiyon alfabesine çevrilmiş ve eserde bulunan yer adları bir dizin halinde verilmiştir.

4-Mir'at Ül' Memalik:

Seydi Ali Reis'in Hindistan'dan Bağdad'a dönüşünde yol arkadaşlarının, görülen şehirleri, karşılaşılan değişik ve ilginç olayları, ziyaret edilen türbeleri ve çekilen zorlukları anlatan bir kitap yazmasını istemeleri üzerine kaleme almaya başladığı bu eseri 1557' de İstanbul'da tamamlamıştır. Süveyş kaptanlığına tayininden sonra yaşadıklarının bir hikâyesi olan bu eserde Seydi Ali Reis, geçtiği memleketler, tanıştığı hükümdarlar ve şahit olduğu olaylar hakkında bilgi vermektedir. Aynı zamanda şair olan Seydi Ali Reis' in Mir'at ül-Memalik'te şiirlerinden örnekler mevcuttur.

Ayrıca bakınız Edit

en:Seydi Ali Reis

ru:Сейди Али-реис tk:Seýdi Ali Reis

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.