FANDOM


Azim Safahat Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
İnsan Şiiri


3'lü tablo sunumuEdit

Seyfi Baba(Orjinal Metni)
Seyfi Baba(Güncel Türkçesi)
Seyfi Baba(İngilizce Tercümesi)
Geçen akşam eve geldim

Dediler: Seyfi Baba Hastalanmış, yatıyormuş Nesi varmış acaba?

Geçen akşam eve geldim. Dediler:

-Seyfi Baba Hastalanmış, yatıyormuş. -Nesi varmış acaba?

I came home last night. They said: Father-Seyfi

Sick, he was lying on the bed.

I wonder-What's wrong there?
Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah...

Keşki ben evde olaydım... Esef ettim, vah vah!

Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.

Keşke ben evde olaydım...Üzüldüm, vah vah!

We do not know, his son told while passing through this morning, . if only I had been at home...I am sad, what a pity!
Bir fener yok mu, verin... Nerde sopam? Kız çabuk ol!...

Gecikirsem kalırım beklemeyin... Zîrâ yol

Bir fener yok mu, verin...Nerede sopam? Kız çabuk ol..

Gecikirsem kalırım beklemeyin...Çünkü yol

Do not have a torch, Whwre is my stick? Girl come on .. If I were late, I would stay Don't wait...Because the way
Hem uzun, hem de bataktır...

- Daha a'lâ, kalınız Teyzeniz geldi, bu akşam, değiliz biz yalınız.

Hem uzun,hem de bataktır...-Daha iyi, kalınız:

Teyzeniz geldi, bu akşam, değiliz biz yalnız.

Both long and marsh ...- Better, Stay: Your aunt arrived, this evening, we're not alone
Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde;

Boşanan yağmur iliklerde, çamur tâ belde.

Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde;

Boşanan yağmur iliklerde, çamur tâ belde.

The stick on the right hand , broken glass lantern on the left hand ; Rain that pouring out felt deep in bones, mud up to the waist .
Hani, çoktan gömülen kaldırımın, hortlayarak;

"Gel!" diyen taşları kurtarmasa, insan batacak.

Hani, çoktan gömülen kaldırımın, hortlayarak,

"Gel!" diyen taşları kurtarmasa, insan batacak.

So where..., the pavement already embedded,rise from the grave, Not rescue the stones saying come, people will sink.
Saksağanlar gibi sektikçe birinden birine,

Boğuyordum! müteveffâyı bütün âferine.

Saksağanlar gibi sektikçe birinden birine,

Boğuyordum ölmüşleri bütün âferine.

Hop like magpies as one to one, Choke all the died.
Sormayın derdimi, bitmez mi o taşlar, giderek,

Düştü artık bize göllerde pekâlâ yüzmek!

Sormayın derdimi, bitmez mi o taşlar, giderek,

Düştü artık bize göllerde pekâlâ yüzmek!

Do not ask for sorrow,do not stones end , increasingly, sweat fell to us most certainly swim in lakes !
Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim,

Çifte sandal, yüzüyorduk, o yüzer, ben yüzerim!

Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim,

Çifte sandal yüzüyorduk, o yüzer, ben yüzerim!

Phosphorescence by scattering each lantern, Double boat swam, he swims, I swim
Çok mu yüzdük bilemem, toprağı bulduk neyse;

Fenerim başladı etrâfını tektük hisse

Çok mu yüzdük, bilemem, toprağı bulduk neyse;

Fenerim başladı etrafını tek tük hissetmeye

Did we swam so much, I do not know, fortunately we found the land; Lantern began my surrounded only a few portions.
Vâkıâ ben de yoruldum, o fakat pek yorgun...

Bakıyordum daha mahmurluğu üstünde onun:

Gerçi ben de yoruldum, o fakat pek yorgun...

Bakıyorum daha uykusuzluktan dolayı sersemliği üstünde onun:

Though I'm tired, very tired of it, but ... I look better on his loginess:
Kâh olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara;

Kâh olur, mürde şuâ'âtı düşer bir mezara;

Bazen kör gibi çarpar sıvasız bir duvara;

Bazen ölgün ışıkları düşer bir mezara;

Sometimes it strikes blindly into a plastered wall; Sometimes the lifeless light falls in a grave;
Kâh bir sakfı çökük hânenin altında koşar;

Kâh bir ma'bed-i fersûdenin üstünden aşar;

Bazen bir tavanı çökük evin altında koşar;

Bazen de bir harap mabedin üstünden aşar;

Sometimes a sunken ceiling of the house runs; Sometimes it crosses over a ruined temple;
Vakt olur pek sapa yerlerde, bakarsın, dolaşır;

Sonra en korkulu eşhâsa çekinmez, sataşır;

Bazen pek sapa yerlerde, bakarsın, dolaşır;

Sonra en korkulu kişilere çekinmez, sataşır;

Sometimes the most remote places, look, wander; Then the people who most fear is not shy, aggravate;
Gecenin sütre-i yeldâsını çekmiş, uryan,

Sokulup bir saçağın altına gûyâ uyuyan

Gecenin uzayıp giden örtüsünü çekmiş, çıplak.

Sokulup bir saçağın altında sanki uyuyan

The night'slong-drawn-out cover inspires, naked. Slipping into the eave like sleeping
Hânüman yoksulu binlerce sefilân-ı beşer;

Sesi dinmiş yuvalar, hâke serilmiş evler;

Evsiz barksız binlerce yoksul insanlar;

Sesi dinmiş yuvalar, toprağa serilmiş evler;

Thousands of homelesspoor people'; Raged over the sound homes, houses, laid the ground
Kocasından boşanan bir sürü bîçâre karı;

O kopan râbıtanın, darmadağın yavruları;

Kocasından boşanan bir sürü zavallı kadın;

O kopan evlilik bağının yavruları, darmadağın;

Divorced from her husband a lot of poor women; Children of that broken off the tie of marriage , scattered
Zulmetin, yer yer, içinden kabaran mezbeleler:

Evi sırtında, sokaklarda gezen âileler!

Karanlığın, yer yer, içinde kabaran süprüntüler:

Evi sırtında, sokaklarda gezen aileler!

Darkness, in places, increased rubbish:At the back of the house, at the streets families walking around!
Gece rehzen, sabah olmaz mı bakarsın, sâil!

Serserî, derbeder, âvâre, harâmî, kaatil...

Gece yol kesen, sabah olmaz mı bakarsın, dilenci!

Serseri, derbeder, başıboş, haydut, katil...

Intersecting road at night, do not you look at your morning, a beggar! Sharma, vagrant, vagabond, rogue, assassin ...
Böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil

Bana göstermeli bir kerre... Niçin? Belli değil!

Böylece kaç manzara gördüyse bizim kör kandil

Bana gösterecek bir kere... Niçin? Belli değil!

Thus,how many scenes that our blind oil lamp sees Show me one time ... Why? Is not certain
Ya o bîçâre de râhmet suyu nûş eyliyerek,

Hatm-i enfâs edivermez mi hemen "cız!" diyerek?

Ya o zavallı da yağmur suyunu içerek,

Son nefesini vermez mi hemen "cız!" diyerek?

Either that poorby drinking rain water,', die immediately saying slizzing sound?
O zaman sâmi'anın, lâmisenin sevkıyle
Yürüyen körlere döndüm, o ne dehşetti hele!
O zaman işitme ve dokunma duyusunun sürüklemesiyle

Yürüyen körlere döndüm, o ne dehşetti hele!

At that time the sense of hearing and touching dragging turn into the Blind walking, then what a horror especisially !
Sopam artık bana hem göz, hem ayak, hem eldi...

Ne yalan söyliyeyim kalbime haşyet geldi.

Sopam artık bana hem göz, hem ayak, hem eldi...

Ne yalan söyleyeyim kalbime korku geldi.

My stick is both eyes,feet, and hands... I tell the truth, The fear has come to my heart.
Hele yâ Rabbi şükür, karşıdan üç tâne fener

Geçiyor... Sapmıyarak doğru yürürlerse eğer,

Hele ya Rabbi şükür, karşıdan üç tane fener

Geçiyor...Sapmayarak doğru yürürlerse eğer,

Especially thanks to God, three lanterns passing... if walk straight,
Giderim arkalarından... Yolu buldum zâten.

Yolu buldum, diyorum, gelmiş iken hâlâ ben!

Giderim arkalarından...

Yolu buldum zaten. Yolu buldum, diyorum, gelmiş iken hâlâ ben!

I go after them ... I found the path already. I found the path, I say, while I still came!
İşte karşımda bizim yâr-ı kadîmin yurdu.

Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu.

İşte karşımda bizim eski dostun yurdu.

Bakalım var mı ışık? Eğer yoksa muhakkak uyudu.

Here the residence of the old friend toward me. Let's look for a light? If not, certainly slept.
Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip

Sarkıtılmış olacak, bir onu bulsam da çekip

Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip

Sarkıtılmış olacak, bir onu bulsam da çekip

the rope with sticks will hang down in the middle of the door If I found it,I would open ...
Açıversem... İyi amma kapı zâten aralık...

Gâlibâ bir çıkan olmuş... Neme lâzım, artık

İyi ama kapı zaten aralık...

Galiba bir çıkan olmuş... Neme lazım, artık,

Well, but the door is already opened ... It seems someone gone ... Don't interfere ,well then,
Girerim ben diyerek kendimi attım içeri,

Ayağımdan çıkarıp lâstiği geçtim ileri.

Girerim ben diyerek kendimi attım içeri,

Ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri.

I threw myself in saying me, I take off overshoe from my foot pass forward.
Sağa döndüm, azıcık gitmeden üç beş basamak

Merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak!

Sağa döndüm, azıcık gitmeden üç beş basamak

Merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak!

I turned to the right,not gone just a little bit three stairs that ladder came a little bit difficult to climb!
Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini,

Aralarken kulağım duydu fakîrin sesini:

Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini,

Aralarken kulağım duydu fakirin sesini:

I turned to the left, the old serge curtain of the room, While opening out, heard the voice of the poor:
- Nerde kaldın? Beni hiç yoklamadın evlâdım!

Haklısın, bende kabâhat ki haber yollamadım.

-Nerde kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım!

Haklısın, bende kabahat ki haber yollamadım.

Where have you been? Never look in me my son! You're right, It is my fault that I didn't send a message.
Bilirim çoktur işin, sonra bizim yol pek uzun...

Hele dinlen azıcık anlaşılan yorgunsun.

Bilirim çoktur işin, sonra bizim yol pek uzun...

Hele dinlen azıcık, anlaşılan yorgunsun.

I know there are many works, then our very long way ... Especially a little rest, apparently tired
Bereket versin ateş koydu demin komşu kadın...

Üşüyorsan eşiver mangalı, eş eş de ısın.

Bereket versin ateş koydu demin komşu kadın...

Üşüyorsan eşiver mangalı, eş eş de ısın.

Fortunately female neighbor has just put the fire ... If you are cold,dig brazier, dig and dig so get warm.
Odanın loşluğu kasvet veriyor pek, baktım

Şu fener yansa, deyip bir kutu kibrit çaktım.

Odanın loşluğu kasvet veriyor pek, baktım,

Şu fener yansa, deyip bir kutu kibrit çaktım.

Dim of the room gives gloom extremely, looked, If that lantern were burned up, said a box of matches I lighted.
Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne,

Sürme çekmiş gibi nûr indi mumun kör gözüne!

Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne,

Sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne!

Especially in a close final match held in the face, As if darkened eyelids with kohl descend a heavenly light upon the candle's blind eyes!
O zaman nîm açılıp perde-i zulmet, nâgâh,

Gördü bir sahne-i üryân-ı sefâlet ki nigâh,

O zaman yarı açılıp karanlığın perdesi, birdenbire,

Göründü bir çıplak yoksulluk sahnesi ki göze,

Then the half-opened curtain of darkness, suddenly, Seemed that the scene of a nude poverty to eyes,
Şâir olsam yine tasvîri otur bence muhâl:

O perîşanlığı derpîş edemez çünkü hayâl!

Şair olsam yine tavsir etmek bence imkânsız:

Hayal o perişanlığı çünkü göz önüne getiremez!

If I were a poet, I think describing would be impossible: A dream that distraught because he can not imagine !
Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba,

Sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfı Baba.

Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba,

Sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba.

Pulling an old aba on his knees, By crawling approached to the barbecue our father Seyfi.
- Ihlamur verdi demin komşu... Bulaydık, şunu, bir...

- Sen otur, ben ararım... - Olsa içerdik, iyidir...

-Ihlamur verdi demin komşu...Bulaydık şunu bir.

-Sen otur, ben ararım... -Olsa içerdik, iyidir...

Linden given by neighbour ... Finding that. -You sit down, I'll call ...-Though drink, good ...
Aha buldum, aramak istemez oğlum, gitme...

Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime,

İşte buldum, aramak istemez oğlum, gitme...

Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime,

Oh! I found, my son does not want to call, do not go ... I get a large coffee pot,
Başladım kaynatarak vemeye fincan fincan,

Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine kan.

Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan,

Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine kan.

I began boiling to give cup to cup , A little blood came to our old man's face.
- Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın?

Nezle oldun sanırım, çünkü bu kış pek salgın.

-Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın?

Nezle oldun sanırım, çünkü bu kış pek salgın.

Now let's tell me, what was your illness? I think You have been cold, because many outbreaks this winter.
- Mehmed Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için

Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor on beş gün.

-Mehmet Ağa'nın evi akmış.

Onu aktarmak için dama çıktım,soğuk aldım, oluyor on beş gün.

Mehmet Aga's flowing house. To transfer it I went up to the roof, I got a cold, going on five days
Ne işin var kiremitlerde a sersem desene!

İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene.

Ne işin var kiremitlerde a sersem desene!

İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene.

What are you doing a silly pattern tiles! What is old age, confused my son this year.
Hadi aktarmıyayım... Kim getirir ekmeğimi?

Oturup kör gibi, nâmerde el açmak iyi mi?

Hadi aktarmayayım... Kim getirir ekmeğimi?

Oturup kör gibi, nâmerde el açmak iyi mi?

Not say ... Who brings bread? Sitting like a blind, Is it good to beg to the person not trustworthy?
Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ekmek parası:

Dostunun yüz karası; düşmanının maskarası!

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası:

Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası!

Who in this world not earn money: Friend's disgrace, the enemy's clown!
Yoksa yetmiş beşi geçmiş bir adam iş yapamaz;

Ona ancak yapacak: Beş vakit abdestle namaz.

Yoksa yetmiş beşi geçmiş bir adam iş yapamaz;

Ona ancak yapacak: Beş vakit abdestle namaz.

Otherwise a man of seventy-five cannot work; For him just he will : prayer five times abtes

Hastalandım, bakacak kimseciğim yok; Osman Gece gündüz koşuyor iş diye, bilmem ne zaman

Hastalandım, bakacak kimseciğim yok;

Osman,gece gündüz koşuyor iş diye, bilmem ne zaman.

Sick, nobody look after me; Osman works day and night, I do not know when.
Eli ekmek tutacak? İşte saat belki de üç

Görüyorsun daha gelmez... Yalınızlık pek güç.

Eli ekmek tutacak?

İşte saat belki de üç Görüyorsun daha gelmez... Yalnızlık pek güç.

His hand will keep the bread? That maybe three o'clock (1) You see, he has not come yet... Loneliness is very difficult.
Ba'zı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma;

Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma!

Bazı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma;

Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma!

Some passes a week, nobody came to me; Desolation, this time he no longer plug my ass
-Seni bir terleteyim sımsıkı örtüp bu gece!

Açılırsın, sanırım, terlemiş olsan iyice.

-Seni bir terleteyim sımsıkı örtüp bu gece!

Açılırsın, sanırım, terlemiş olsan iyice.

Make you sweat by covering tightly, tonight! Be relax, I think, well if you're sweaty.
İhtiyar terliyedursun gömülüp yorganına...

Atarak ben de geniş bir kebe mangal yanına,

İhtiyar terleyedursun gömülüp yorganına...

Atarak ben de geniş bir keçe mangal yanına,

The old was sweating buried in quilt ... Throwing a large felt mat next to a barbecue,
Başladım uyku teharrîsine, lâkin ne gezer!

Sızmışım bir aralık neyse yorulmuş da meğer.

Başladım uyku aramaya, fakat ne gezer!

Sızmışım bir aralık neyse yorulmuş da meğer.

I started to look for sleep, but not found! Passed out anyway I was tired apparently.
Ortalık açmış, uyandım. Dedim, artık gideyim,

Önce amma şu fakîr âdemi memnûn edeyim.

Ortalık açmış, uyandım. Dedim, artık gideyim,

Ama önce şu yoksul insanı memnun edeyim.

The area brightened up, I woke up. I said, now let me go, But first let me these poor people make happy.
Bir de baktım ki: Tek onluk bile yokmuş kesede;

Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sâde!

Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede;

Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sâde!

I looked at, even if there is no money in the small cloth ; My signet absing itself stood unaffected!
O zaman koptu içimden şu tehassür ebedî:

Ya hamiyyetsiz olaydım, ya param olsa idi!

O zaman birdenbire içimden şu sonsuz hasret koptu:

Ya namus ve haysiyeti koruma duygusundan mahrum yaratılsaydım ya da param olsaydı!

Then the following infinite yearning inside of me suddenly broke out: Either created with deprived the feeling of public spirit or having money!


Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.