FANDOM


S.ışıktaş
Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Sezer Işıktaş ile ilgili bir şeyler var
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar


Karaman Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş Edit

Özgeçmiş Edit

 • 1979 Uşak Eşme doğumlu olan Sezer Işıktaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.
 • 2003 yılının Şubat ayında Eskişehir'de kaymakam adayı olarak göreve başlayan Işıktaş, bir yıl İngiltere'de yüksek lisans yaptıktan sonra Kütahya Domaniç'te kaymakamlık görevinde bulunduktan sonra Dicle'ye atandı.
 • Karaman Vali Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Eğitimi Edit

Mesleki Kariyeri Edit

Görevleri Edit

 • Başbakanlık

1.Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad)

2.Türkiye Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı (Tydta)

3. Toki Başkanlığı

4. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği Bakanlığı

1.Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası Koordinatörlüğü

 • Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı


1. Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü

2. İller Bankası Genel Müdürlüğü

3. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

4. Konya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu

 • Gençlik Ve Spor Bakanlığı


1. Spor Genel Müdürlüğü

2. Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

3. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı

 • Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı


1. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

2. Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

 • İçişleri Bakanlığı


1. İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğü

 • Kalkınma Bakanlığı

1. Kop Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı İle İlgili İş Ve İşlemler

2. Mevlana Kalkınma Ajansı İle İlgili İş Ve İşlemler (Mevka)

 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Tüik)
 • Maliye Bakanlığı


1. Gelir İdaresi Başkanlığı

2. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

3. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

 • Kamu İhale Kurumu


 • İl Özel İdaresi (Köydes Ve Beldes Proje Yürütümü Dahil)


 • Vali Tarafından Verilen Diğer Görevlerİç Linkler Edit

Dış Linkler Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.