FANDOM


  • Siccîn 270Münafikun: 63/7 kelimesinin "secn" veya "secc" maddesinden *türemiş olma ihtimali vardır.
  • Zindan demek olan "sicn" maddesinden zindana koymak demek olan "secn" mastarından *olduğuna göre, "sikkîn" veya "siccîl" gibi fiil kalıbında zindanın mübalağa ismi veya
  • "seccân" veyahut "mescûn" gibi bir sıfat da olabilir.
  • Kâmûs'ta sicîn'in hapis manasından, devamlı, şiddetli, kötülerin kitabının bulunduğu *yer, cehennemde bir dere anlamlarına geldiği; ayrıca, açık ve ortada, dibinin çevresine çukur *kazılmış hurma ağacı anlamına da geldiği; aynı şekilde, "devamlı şey" anlamına

"şey'u siccîn", "şiddetli vuruş" manasına "darabu siccîn", "açık açık geldi" manasına

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.