Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.303
pages

Şablon:Madalyalarbakınız d


Osmanlılarda madalya

Osmanlı Devleti’nin ilk madalyası, Patrona Halil Ayaklanmasından sonra, 1730 yılında, Suftan L Mahmut zamanında altın olarak çıkartılan “Ferahi Madalyası”dır.
1754 yılında Sultan III. Osman, “Sikke-i Cedid madalyaları
Sultan III. Selim, H.1216 (1801} “Vak’ayı Mısriye Madalyası
Sultan II. Mahmut zamanında H.1240 (1824} yılında çıkarılan “İşkodra Madalyası” (diğer adı Camii Nusret Madalyası) ,
H.1249 (1833) yılında Hünkar İskelesi Madalyası
Sultan Abdülmecid zamanında, H.1255 (1839) iftihar Madalyası
Sultan Abdülmecid, H. 1267 M850) yılında Tanzimat-ı Hayriye
Almanya İmparatoru VVilhelm II madalyası ve Avusturya – Macaristan imparatoru Kari madalyası
Sinop madalyası, Silistre madalyası, Kırım madalyası (Sivastopol madalyası), Kars madalyası, Karadağ madalyası, Plevne madalyası, 93 Harbi madalyası
Kürdistan madalyası, Yemen madalyası, Bosna madalyası, Karadağ madlayası, Girit madalyası
Hicaz Demiryolu , Kolera Salgını, Hareket-i Arz
Tahsis i Can Madalyası
Madalyalar, nişanlar gibi bir hizmetin önceden belirli şartlara bağlı sistematik taltifi değil, olağanüstü bir basarının kazanılmış hakkı olduğundan geri alınamaz.
Madalyaları nişanlardan ayıran bir başka özellik de askeri ve sivil kurumlar ve kuruluşların tüzel kişilikleri adına da dağıtılabilmesidir 10 . Örneğin bir alay sancağına takılması gibi.Osmanlı Devleti’nin ilk madalyası, Patrona Halil Ayaklanmasından sonra, 1730 yılında, Suftan L Mahmut zamanında altın olarak çıkartılan “Ferahi Madalyası”dır.

Ardından 1754 yılında Sultan III. Osman, sikke reformu nedeniyle altından “Sikke-i Cedid” Madalyaları bastırmıştır.

Sultan III. Selim zamanında, H.1216 (1801} yılında ortaya çıkan Mısır Vakası dolayısıyla padişah tarafından orada bulunmuş olan Osmanlı ve İngiliz rütbeli subay ve erlerine dağıtılmak üzere altın ve gümüşten “Vak’ayı Mısriye Madalyası” çıkarılmıştır

Sultan II. Mahmut zamanında H.1240 (1824} yılında çıkarılan “İşkodra Madalyası” (diğer adı Camii Nusret Madalyasıdır) , altın, gümüş ve bakır olmak üzere üç tipte çıkarılmıştır H.1249 (1833) yılında çıkarılan Hünkar İskelesi Madalyası ise altın ve gümüş olarak bastırılmıştır.

Sultan Abdülmecid zamanında, H.1255 (1839) yılında basılan iftihar Madalyasının da altın ve gümüş olarak iki çeşidi vardır

Sultan Abdülmecid, cülusundan hemen sonra, modern sikke darbı için yeni bir darphanenin kurulmasını istemiş ve Topkapı Saray’ımı bahçesindeki Darphane binasının inşasına başlanmıştır IV. Mehmet döneminde kurulmuş olan S3i3y darphanesinin II. Mahmut döne-minden sonra Sultan Abdülmecid döneminde yeniden inşa edilmesi Osmanlı sikkelerinde yeni bir dönem açmıştır

Yeni darphanede sikke basımını yürütmek, mevcut çalışanları eğitmek ve yeni uzmanlar yetiştirmek için Avrupa’dan uzmanlar getirilmiştir Darphane 1343 yılında sikke darbına hazır hale gelmiş ve basım işlerinde modern aletlerin kullanılmasıyla sikkelerin ayarlarının her zaman aynı tutulması sağlanmıştır.

Yine Abdülmecid döneminde, Tanzimat’ın ilanı dolayısıyla H. 1267 M850) yılında Tanzimat-ı Hayriye” adında çok değerli bir madalya çıkarılmıştır. Tunç olarak basılan bu madalyanın basım yeri Brüksel’dir.

Ancak Tanzimat dönemi sonrasında Önemli bir kimsenin ya da bir olayın hatırasını yaşatmak, fahri bir ödülün kanıtı olmak veya savaşlarda yararlık gösterenlere verilmek üzere, boyuna ya da göğüse asılan takı anlamında madalyalar devlet tarafından bastırılmış ve dağıtılmıştırs. Örneğin; Sultan ll.Abdülhamid ve Sultan V.Mehmet’in saltanatları sırasında ülkemizi ziyaret eden Almanya İmparatoru VVilhelm II ve Avusturya – Macaristan imparatoru Kari ile yapılan mülakat dolayısıyla bastırılan madalyalar gibi.

Sinop madalyası[]

Sinop, Silistre, Kırım (Sivastopol), Kars, Karadağ, Plevne, 93 Harbi gibi savaşların anısına. Kürdistan, Yemen, Bosna, Karadağ, Girit isyanları gibi isyanların bastırılması anısına ve Hicaz Demiryolu nun açılışı. Kolera Salgını, Hareket-i Arz gibi önemli olayların anısına da madalyalar bastırılmıştır.

Ayrıca Avrupa ülkelerindeki uygulamaları takliden “vuku-u” muhtemel olayların kahramanlarına verilmek üzere “Tahsis i Can Madalyası” gibi önceden bastırılıp beratlarıyla beraber hazır bekletilenler de vardı».

Madalyalar, nişanlar gibi bir hizmetin önceden belirli şartlara bağlı sistematik taltifi değil, olağanüstü bir basarının kazanılmış hakkı olduğundan geri alınamaz. (Fakat bazı hallerde geri alınabilirdi. Örneğin. Kızılay Madalyaları kötü ahlaki haller edinilmesi halinde geri alınırdı.) Madalyaları nişanlardan ayıran bir başka özellik de askeri ve sivil kurumlar ve kuruluşların tüzel kişilikleri adına da dağıtılabilmesidir 10 . Örneğin bir alay sancağına takılması gibi.