FANDOM


Şablon:MGM

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

TarihçesiEdit

18 Haziran 1984 tarih ve 228 Sayılı KHK ile teşkilât kanununda değişiklikler yapılmış, yeni birim ve kadrolar ihdas edilmiştir. Yeni ihdas edilen birimlerden biri de Sinoptik Meteoroloji Şube Müdürlüğü ve Deniz Meteoroloji Şube Müdürlüğü olmuştur. Kısa bir süre sonra bu iki müdürlük Sinoptik ve Deniz Meteoroloji Şube Müdürlüğü adı altında birleştirilmiştir.

Bugünkü yapıda, Sinoptik ve Deniz Meteorolojisi Şube Müdürlüğü; Sinoptik, Deniz ve Radiosonde birimleriyle belirlenen görevlerini yerine getirmektedir. Bu görevler; WMO'nun ortaya koyduğu standartlar çerçevesinde sinoptik, deniz meteorolojisi ve radiosonde ile ilgili uluslararası ve milli uygulamaları belirlemek, WMO yayınlarını incelemek, görüş ve önerileri ortaya koymak, sinoptik, deniz ve radiosonde istasyonlarının faaliyetlerini incelemek, plan ve projelerini koordineli olarak hazırlanmasını sağlamak, deniz meteorolojisi ile ilgili geçmişe dönük meteorolojik bilgi taleplerini karşılamaktır.

Teşkilâtın kurulduğu ilk yıllarda sinoptik meteoroloji istasyonu sayısı 20 - 25 civarında idi. Bu istasyonlar günde 3 - 4 defa rasat yapmakta ve bu rasatları da PTT kanalıyla yıldırım tel şeklinde merkeze göndermekteydiler. 1950'den itibaren telsiz alıcı - verici cihazları temin edilmiş ve bu cihazlar tedrici olarak istasyonlara kurulmuş, rasatların bunlarla alınıp verilmesine başlanmıştır. Bu imkânın elde edilmesi büyük bir gelişme ve adımdır. Önceleri radyo - telefon şeklinde yapılan muhabere, daha sonra mors sistemine dönmüştür.

1955 yılından itibaren, mors sistemine ilâve olarak radyo-teleks ve telli teleks sistemi de uygulamaya konulmuştur. Radyo-teleks ve telli teleks muhaberesi 1955 yılında Yeşilköy Meydan Meteoroloji İstasyonuyla başlamış ve bunu aralıklarla diğer meydanlar, daha sonra bazı sinoptik istasyonlar ile radiosonde istasyonları izlemiştir.

1980'li yıllardan itibaren SSB telsiz alıcı-verici sistemleri tüm sinoptik ve deniz meteoroloji istasyonlarına kurulmuştur. Ayrıca yat turizmini desteklemek için 30 deniz meteoroloji istasyonuna VHF alıcı-vericisi kurulmuştur.

1990'lı yıllardan itibaren ise bilgisayar ve faks bağlantılı muhabere sistemine geçilmiş ve bu sistem tüm istasyonlara kurulmuştur. Meteorolojik gözlem ve ölçümlerde, gelişen teknolojiye ve ekonomik şartlara göre gerekli ve yeterli sayıda alet/cihaz kullanılmıştır. 1980'li yıllara kadar, genellikle mekanik ölçüm aletleri kullanılmıştır. 1980'li yıllardan sonra elektrikli/elektronik ve otomatik ölçüm sistemleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Elektronik ve otomatik ölçüm sistemleri ağırlıklı olarak meydan meteoroloji istasyonlarına ve birkaç sinoptik istasyona kurulmuştur.

Deniz meteorolojisi, deniz çevresindeki atmosfer ve deniz sınırları içerisinde meydana gelen doğal olaylar ile derin denizler, sahiller, sahilden uzak sınırlar içinde kalan sulardaki insan etkinliklerinin gereksinimi olan bilimsel ve işletme amaçlı meteorolojik bilgi istemleriyle ilgilenen bir alt hizmet birimidir. Birimleri

Sinoptik Meteoroloji Birimi, Deniz Meteorolojisi Birimi ve Radiosonde Rasatları Biriminden oluşmaktadır.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.