FANDOM


Bakınız


Şablon:Sivilsavunmabakınız - d
Sivil Savunma


Mevzuat
SSGM/Mevzuat
Sivil Savunma mevzuatı
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Ssgm MerkezTeskilati-Tr

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatının tablosu

TarihçeEdit

Tanım ve TarihçeEdit

Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve topyekün savunmanın en önemli unsurlarından biri olan;

SİVİL SAVUNMA;

Savaş zamanı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi; Afetlerde can ve mal kurtarılması; Büyük yangınlarda can ve mal kaybının azaltılması; Yok olmaları veya çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların korunması ile bunların acil onarımlarının yapılması;Savaş zamanı her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi; Cephe gerisinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi; konularını kapsayan SİLAHSIZ, KORUYUCU, KURTARICI önlem vefaaliyetler bütünüdür.

Bu hizmetlerin ülke düzeyinde yürütülmesi için İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Genel Müdürlük Sivil Savunma hizmetlerini, İl ve İlçelerde Sivil Savunma Müdürlükleri,Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında Sivil Savunma Uzmanlıkları vasıtasıyla yürütmektedir.

TARİHÇE

Yurdumuzda sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin başlangıç tarihi 1928 olup, bu yılda "Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa, Muhafazası" adı altında bir Talimname çıkarılmıştır. Bundan sonra çeşitli idari düzenlemelerle yürütülen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı PASİF KORUNMA KANUNU ile yerine getirilmeye çalışılmıştır.

II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların ve silah menzillerinin cephe gerisine kadar uzanması nedeniyle bu savaşta sivillerin gördüğü zayiat ve ekonomik tesislerin uğradığı hasarlar dikkate alınarak, Türkiye'nin 1952 yılında NATO üyeliğine kabulünden sonra, 1959 yılında bugünkü Sivil Savunma teşkilat ve faaliyetlerini düzenleyen "Sivil Savunma Kanunu" yürürlüğe konulmuştur.

SS TasraTeskilati Tr

SSGM GörevleriEdit

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün görevleri, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da yer almaktadır. Bunlar:

1. Sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin planlanmasını, uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak;


2. Her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek;


3. Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, itfaiyenin standartlarını tespit etmek, personeli eğitmek, denetlemek ve koordinasyonu sağlamak;


4. Sivil savunma personelini eğitmek ve halka sivil savunma bilgileri vermek;


5. Sivil Savunma arama ve kurtarma birlikleri ile ekiplerini hazır halde bulundurmak, gerektiğinde göreve sevketmek;


6. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile binalardaki sığınakların kontrolünü yapmak, kayıtlarını tutmak, şehir içindeki genel sığınak olabilecek yerleri belirlemek ve buralarda gerekli düzenlemeyi yaptırmak;


7. Afetlerde kurtarma, ilkyardım, acil iaşe ve geçici barındırma hizmetleri vermek;


8. Düşman saldırılarına karşı halkın önceden uyarılması için erken haber alma, ikaz ve alarm sistemlerini kurmak ve işletmek;


9. Barış dönemlerinde halktan seçilmiş ve eğitilmiş sivil savunma yükümlülerini göreve sevketmek.

MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN SORUMLULUKLARIEdit

İçişleri Bakanlığınca tespit ve tebliğ olunacak esaslar çerçevesinde kendi mülki hudutları içinde sivil savunma teşkilatı ve tesisatının kurulmasından, donatılmasından, sevk ve idaresinden, denetiminden ve bölgelerine yöneltilecek düşman saldırılarına, doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı barıştan itibaren sivil savunmayı fiilen gerçekleştirmekten bizzat mülki idare amirleri sorumludurlar.

Genel Müdür: Atilla ÖzdemirEdit

1951 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Etimesgut’ta liseyi Ankara Kurtuluş Lisesinde, yüksek öğrenimini 1977 – 1978 ders yılında Ankara Üniversitesi SBF İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olarak tamamladı.

1979 yılında İçişler Bakanlığınca açılan sınavı kazanarak, Ankara Valiliğinde Stajyer Kaymakam olarak memuriyete başladı.1981 yılında 4 ay kısa dönem askerlik görevini tamamladı.1982 yılında üç yıllık staj dönemi sonunda katıldığı 65. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamlayarak Pütürge Kaymakamı olarak atandı. Pütürge (1982 -85), Şenkaya ( 1985 -87), Nallıhan(1987 -91), Çivril (1991 -96) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.1996 yılında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına atandıktan sonra 2000 yılı Haziran ayında Genel Müdür Vekili olarak görevlendirildi.24 Kasım 2001 tarih ve 2001/2322 sayılı Müşterek Kararname ile Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’ne atandı.

1989 -1990 yılları arasında yabancı dil ve mesleki konularda çalışma yapmak üzere bir yıl İngiltere’de bulundu.2000 yılında Milli Güvenlik Akademisi’nden 48. Dönem mezun oldu. Genel Müdürümüz ÖZDEMİR, evli ve Alper ÖZDEMİR isminde bir çocuk babasıdır.

Genel Müdür YardımcılarıEdit

 • İ.Ejder Kaya: Kars’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ingilizce hazırlık sınıfına bir yıl devam ettikten sonra aynı Üniversitenin Sosyoloji Bölümünü kazanarak burada 3.sınıfa kadar okudu. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girerek 1985 yılında mezun oldu.1985-1986 öğretim yılında ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü’nde yüksek lisans programına devam etti.


20 Mayıs 1986 yılında Kars Kaymakam Adayı olarak atandı. 1987-1988 tarihleri arasında bir yıl süre ile İngiltere’de bulundu. Kaymakamlık kursundan sonra sırasıyla; Kastamonu-Cide, Ordu-Aybastı, Çankırı-Çerkeş, Sivas- Şarkışla Kaymakamı olarak görev yaptı. Şarkışla Kaymakamı iken 1999 Marmara Depreminden sonra 6 ay süre ile Sakarya Vali Yardımcılığına vekaleten görevlendirildi.


2000 yılında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 29.09.2005 tarihinde İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

1955 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı.1978 -1980 yılları arasında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nda,1982 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu sınavda başarı göstererek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve KİHBİ Daire Başkanlığında görev yaptı.

1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına atanarak Genel Hizmetler, Yemek Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ulaştırma ve Levazım Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.08.05.2003 tarih ve 119 sayılı Müdürler Encümeni Kararıyla Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine atandı.

16.06.2009 tarihinde 2009/10959 sayılı üçlü kanarname ile Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına atanan Alaeddin GÜLER, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Daire BaşkanlarıEdit

Ahmet Hamdi Usta:Daire BaşkanıEdit

21 Temmuz 1966 tarihinde Antalya’nın Elmalı İlçesinde doğdu. 1984 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 12 Haziran 1989 tarihinde Afyon Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atıldı. Sırasıyla Denizli-Babadağ, Gümüşhane Şiran ve Elazığ Maden Kaymakamlıklarında bulunduktan sonra 1998 yılında Personel Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı. 2 yılın sonunda aynı birimde Daire Başkanlığı görevine getirildi.

İngiltere'nin Swanage ve Bournemouty şehirlerinde dil ve kamu yönetimi alanında çalışmalarda bulundu. İngiltere Exeter Üniversitesinde master yaptı.

3 Eylül 2003 tarihinde Bakanlık Encümen Kararı ile atandığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'ndeki Daire Başkanlığı görevine 26 Eylül 2003 tarihinde başladı. Evli ve iki çocuk babası olan A.Hamdi USTA, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Adnan TürkdamarEdit

08.04.1962 tarihinde Kayseri / Hacılar’ da doğdu. İlköğretim ve liseyi Kayseri’de okudu. 1980 yılında Konya / Selçuk Üniversitesi Fransız Filolojisinde okurken aynı yıl sınava girip Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ve Hariciye bölümünden 1985’te mezun oldu. Mayıs 1986’da Malatya kaymakam adayı olarak göreve başladı. Kaymakam adayı iken Belçika-Brüksel'de bir yıl staj yaptı. Dönüşte Yozgat / Boğazlıyan Kaymakam Vekilliğinden sonra sırasıyla Yozgat / Çayıralan, Siirt / Pervari, Ağrı / Hamur, Burdur / Gölhisar, Adana /Pozantı, Diyarbakır / Silvan Kaymakamlıkları, Adıyaman ve Nevşehir Vali Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. "Adres Kayıt Sistemi"nin mevzuat, eğitim ve tanıtım çalışmalarında bulundu. Bakanlık Makamının 15 Ekim 2008 tarihli onayı ile de Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına vekaleten atandı.

2004 yılında gittiği Fransa‘da Kaymakamlık, Valilik, Paris Bölge Valiliği ve Fransız İdari Yapısı üzerine ENA'da (Ulusal İdare Okulu) 5 ay staj yaptı. 2006 yılında İtalya’da Avrupa ülkelerinin eğitim sistemleri, sınavlar, müfredat, okul yönetimleri üzerine staj yaptı. 2007 yılında Milli Güvenlik Akademisi’ni bitirdi. ATAUM'da (Avrupa Toplulukları Merkezi) 1 yıl süre ile AB Temel Eğitimi ve Uzmanlık eğitimi aldı.

Evli ve iki çocuğu bulunan TÜRKDAMAR, iyi derecede Fransızca (yazma, konuşma, müzakere), orta düzeyde de İngilizce bilmektedir.

Ahmet BAKBAKEdit

1959 yılında Keçiborlu doğdu.1970, Keçiborlu, Kükürt İlkokulunu, 1973 Keçiborlu Lisesi(Orta Kısım), 1976 Ankara Maliye Meslek Lisesini birincilikle bitirdi.

1976-1979 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünde Memur olarak göreve başladı. 1980’de AİTİA, Maliye Bölümünü bitirdi. 1979-1982 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğünde Şef olarak görev yaptıktan sonra 1981 yılında AİTİA Muhasebe Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.

1982-1990 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1985 yılında Türkiye’de Belediyelerin Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği Komisyonu’na Maliye Bakanlığı’nın temsilcisi olarak katıldı.

Daha sonra sırasıyla;

1990-1993, Sağlık Bakanlığı, Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı, 1993-1997, Anayasa Mahkemesi Bütçe Dairesi Başkanı, 1997-1998, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçe Dairesi Başkanı, 1998-2003, Çevre Bakanlığı Bütçe Dairesi Başkanı, 2003-2005, Çevre ve Orman Bakanlığı Bütçe Dairesi Başkanı, 2005-2006, İçişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.

Bütçe Daire Başkanlığı Yaptığı Dönemlerde, Asli Görevinin Yanı Sıra AİTİA, Danıştay, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçe Daire Başkanlıklarında Vekaleten Görev Yaptı. 1976-2006 yılları arasında Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak görevine devam eden Ahmet BAKBAK, 2006 yılında İçişleri Bakanlığına Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe-Mali Hizmetler ve İç Kontrol Daire Başkanı olarak atandı.

17.07.2008 tarihinde İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevini yürütmektedir.

Bütçe Dairesi Başkanlığı, Yöneticilik, Kurum Kültürü ve Temel Kalite Kavramları, Analitik Bütçe Sınıflandırması, Yöneticilik Eğitimi, Muhasebe Yetkililiği, İç Kontrol İleri Düzey Eğitim konularında hizmet içi eğitimlere katılmış, TODAİE tarafından hazırlanan Belediye Hesap İşleri Müdürlerine yönelik eğitim ve Mahalli İdare Okulları’nın öğretmenlerine yönelik olarak düzenlenen eğitim programlarında eğitmen sıfatıyla görev yapmıştır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Uyarınca Muhasebe Yetkilisi Sertifikası bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde “Teşekkür Belgesi” ile ödüllendirilmiştir.

“Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği” adlı eseri yayımlanmıştır.

Şube müdürlükleriEdit

Afet ve İtfaiye İşleri Şube Müdürlüğü

Bilgi İşlem ve Haberleşme Şube Müdürü

Bütçe Şube Müdürü

Gelirler ve Satınalma Şube Müdürü

Harekat ve Birlikler Şube Müdürü

İdari Hizmetler Şube Müdürü

İkaz ve Alarm Şube Müdürü

İkmal ve Donatım Şube Müdürü Koruyucu Güvenlik Şube Müdürü Mevzuat ve Denetim Şube Müdürü NATO ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Personel Şube Müdürü Plan ve Koordinasyon Şube Müdürü Savunma Şube Müdürü Seferberlik Şube Müdürü Teknik Şube Müdürü Teşkilat ve Eğitim Şube Müdürü Yayın ve Tanıtma Şube Müdürü

Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Edit

İsim Müdür Tel Faks

Ankara AKB Metin GÖKTER 0312 250 10 01 0312 250 10 04

Adana AKB Yılmaz ERSOY 0322 394 37 01 0322 394 36 86

Afyonkarahisar AKB Turhan ALA 0272 252 52 33 0272 252 53 86

Bursa AKB Yalçın MUMCU 0224 216 00 19 0224 216 00 18

Diyarbakır AKB İlhami DOĞANGÜN 0412 326 11 63 0412 326 13 53

Erzurum AKB İsmail ESER (V) 0442 342 02 92 0442 342 02 93

İstanbul AKB Can AVCI 0212 574 58 80 0212 574 58 94

İzmir AKB A. ALTUNBULAK 0232 478 55 15 0232 478 00 43

Sakarya AKB Oktay KURBANOĞLU 0264 592 27 03 0264 592 21 17

Samsun AKB Ufuk SOLMAZ 0362 439 05 64 0362 439 05 63

Van AKB Savaş UYGUN ( V. ) 0432 223 30 25 0432 223 59 34


Taşra il müdürlükleriEdit

İl Sivil Savunma Müdürlükleri - İl Sivil Savunma Müdürlükleri Tel Faks

Adana İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0322 227 28 54 0322 227 39 02

Adıyaman İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0416 216 12 34 0416 216 11 13

Afyonkarahisar İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0272 213 21 34 0272 215 86 38

Ağrı İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0472 215 12 59 0472 215 05 83

Amasya İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0358 218 40 09 0358 218 40 08

Ankara İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0312 306 66 48 0312 306 66 51

Antalya İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0242 243 02 55 0242 247 19 27

Artvin İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0466 212 11 03 0466 212 31 55

Aydın İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0256 219 62 56 0256 219 62 58

Balıkesir İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0266 249 51 02 0266 249 51 01

Bilecik İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0228 212 10 81 0228 212 37 82

Bingöl İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0426 213 50 48 0426 213 13 59

Bitlis İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0434 226 62 03 0434 226 62 00

Bolu İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0374 215 13 29 0374 215 91 89

Burdur İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0248 233 13 41 0248 233 66 28

Bursa İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0224 367 53 10 0224 366 36 18

Çanakkale İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0286 217 17 64 0286 212 63 91

Çankırı İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0376 213 11 90 0376 213 33 42

Çorum İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0364 213 70 66 0364 213 83 48

Denizli İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0258 262 44 10 0258 265 61 20

Diyarbakır İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0412 228 54 09 0412 228 54 27

Edirne İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0284 225 10 23 0284 212 24 97

Elazığ İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0424 212 28 20 0424 212 29 83

Erzincan İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0446 226 35 90 0446 226 35 91

Erzurum İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0442 233 15 25 0442 234 48 12

Eskişehir İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0222 324 12 19 0222 324 02 97

Gaziantep İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0342 336 26 92 0342 336 06 31

Giresun İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0454 215 76 18 0454 215 76 20

Gümüşhane İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0456 213 45 48 0456 213 11 04

Hakkari İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0438 211 64 57 0438 211 60 70

Hatay İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0326 216 10 67 0326 213 44 88

Isparta İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0246 232 57 73 0246 218 52 36

Mersin İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0324 336 61 89 0324 336 87 97

İstanbul İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0212 635 42 20 0212 635 42 29

İzmir İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0232 478 17 01 0232 478 13 90

Kars İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0474 212 69 13 0474 212 69 14

Kastamonu İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0366 214 64 75 0366 214 88 19

Kayseri İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0352 222 18 21 0352 222 16 91

Kırklareli İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0288 214 12 38 0288 214 34 16

Kırşehir İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0386 213 27 15 0386 213 82 14

Kocaeli İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0262 325 81 39 0262 331 81 81

Konya İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0332 322 99 24 0332 322 18 50

Kütahya İl Sivil Savunma Müdürüğü 0274 223 63 50 0274 223 68 66

Malatya İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0422 212 84 32 0422 212 84 23

Manisa İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0236 231 12 20 0236 232 28 42

K.Maraş İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0344 223 75 79 0344 223 92 81

Mardin İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0482 212 37 72 0482 212 77 61

Muğla İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0252 214 12 48 0252 214 96 96

Muş İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0436 212 11 86 0436 212 49 19

Nevşehir İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0384 213 47 74 0384 213 10 72

Niğde İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0388 232 23 10 0388 232 47 06

Ordu İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0452 234 20 16 0452 234 20 13

Rize İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0464 223 34 00 0464 223 34 01

Sakarya İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0264 251 35 29 0264 251 35 30

Samsun İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0362 431 21 28 0362 431 51 47

Siirt İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0484 223 10 85 0484 223 42 51

Sinop İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0368 261 25 91 0368 261 95 51

Sivas İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0346 221 29 17 0346 224 66 96

Tekirdağ İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0282 261 20 65 0282 262 72 27

Tokat İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0356 214 30 42 0356 212 03 36

Trabzon İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0462 231 39 09 0462 231 38 06

Tunceli İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0428 212 10 59 0428 212 43 06

Şanlıurfa İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0414 314 08 52 0414 313 35 86

Uşak İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0276 223 09 53 0276 227 39 33

Van İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0432 216 10 51 0432 216 96 54

Yozgat İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0354 212 62 19 0354 212 62 80

Zonguldak İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0372 253 82 33 0372 253 82 32

Aksaray İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0382 213 51 51 0382 213 06 37

Bayburt İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0458 211 24 56 0458 211 48 25

Karaman İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0338 213 58 54 0338 212 65 97

Kırıkkale İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0318 224 27 21 0318 224 25 05

Batman İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0488 213 29 13 0488 213 91 24

Şırnak İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0486 216 15 34 0486 216 19 91

Bartın İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0378 227 12 53 0378 227 22 55

Ardahan İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0478 211 37 54 0478 211 30 14

Iğdır İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0476 227 70 20 0476 227 70 20

Yalova İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0226 811 46 06 0226 811 46 06

Karabük İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0370 424 25 82 0370 424 25 82

Kilis İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0348 813 44 78 0348 813 94 90

Osmaniye İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0328 826 20 01 0328 826 20 03

Düzce İl Sivil Savunma Müdürlüğü 0380 524 13 84 0380 523 00 01

Sivil Savunma KolejiEdit

 • Ana madde: Sivil Savunma Koleji
 • Telefon : 250 0013 250 00 29
 • Telefon : 250 00 88 250 01 10
 • Fax : 250 04 02
 • E-Posta : sivsavkolej@ssgm.gov.tr
 • Adres : İstanbul Yolu 10.km. 06370 Yenimahalle/ ANKARA


Son Genel MüdürüEdit

Atilla Özdemir

KapatılmasıEdit

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un geçici 2 nci maddesine istinaden, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 16.12.2009 tarih ve 1 sayılı Kararı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 17 Aralık 2009 tarihi itibariyle faaliyete geçmesi kararlaştırılmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının faaliyete geçmesiyle birlikte; Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Sivil Savunma Genel Müdürlüğü' de kapatılmıştır.

Genel Müdürün Kapatılma ve Veda mesajıEdit

SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRÜ ATİLLA ÖZDEMİR SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATINA VEDA MESAJI YAYINLADI Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Bilindiği gibi 17 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunla afet ve acil durumlar ile sivil savunma alanında görev ve hizmetleri tek çatı altına toplanmış, bu alanda görev yapmak üzere merkezde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, illerde ise Vali’ye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri kurulmuştur. Bu Başkanlığın ve illerdeki İl Müdürlüklerinin faaliyete geçeceği 17 Aralık 2009 tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüzün ve Sivil Savunma İl ve İlçe Müdürlüklerinin görevleri sona erecektir.

28 Şubat 1958 tarihinde ve 7126 sayılı Kanunla İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Sivil Savunma Teşkilatı, kuruluşundan bu güne kadar üstlendiği misyon gereği iki ana alanda görevini sürdürmüştür.

Bu görevlerden birincisi olan seferberlik ve savaş hali durumunda topyekün savunma hizmetlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin araç, mal, hizmet vs. ihtiyaçlarında sivil halkın desteğini sağlayarak barış dönemindeki planlamalarını yapmış, sivil asker işbirliğini en üst düzeyde gerçekleştirerek cephe gerisi maneviyatın muhafazasını sağlamıştır.

Diğer görevinde ise; ülkemizde sık sık ortaya çıkan deprem ve diğer doğal afetlerde ve teknolojik olaylarda meydana gelen maddi ve manevi kayıpların azaltılmasına yönelik afet öncesi eğitim çalışmaları, afetlerde arama-kurtarma, ilkyardım faaliyetlerini planlayarak yürütmüştür.

Özellikle 17 Ağustos 1999 Marmara Depremlerinden sonra yeniden yapılandırılan sivil savunma teşkilatına; 81 il müdürlüğü, 304 ilçe müdürlüğünün yanında 11 Arama ve Kurtarma Birliği ve 70 İl Arama ve Kurtarma Ekibi ile çok başarılı hizmetlere imza atmıştır

Son derece modern araç gereçlerle donatılan bu birlik ve ekiplerimiz, depremden çığa, selden trafik kazalarına, yangınlardan heyelana kadar her olayda devletimizin vatandaşlarına uzanan kurtarıcı ve şefkat eli olmuştur. Bu faaliyetler sadece yurt içinde değil, Tayvan’dan Cezayir’e, Iraktan Pakistan’a, Endenozya’dan İran’a kadar dünyanın her tarafında üstün başarı ile yerine getirilmiştir.

Teşkilatımız, kurumsal birikimini çağdaş yönetim anlayışı ile bütünleştirerek, sivil savunma bilinci yüksek bir toplum oluşturmak, hızlı ve etkili bir arama ve kurtarma faaliyetini gerçekleştirmek, nitelikli mesleki ve teknik personele sahip, modern teknolojileri kullanan, uluslararası standartlarda güçlü ve dinamik yapıya sahip bir kuruluş olmak vizyonu doğrultusunda görevlerini başarıyla yerine getirmiştir.

Teşkilatımızın kuruluşundan bugüne kadar teşkilatımızdan ilgi ve desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanlığında görev yapan ve yapmakta olan Sayın Bakan ve Müsteşarlarımıza, Sivil Savunma Teşkilatının kuruluşunda ve gelişmesinde büyük emekleri geçen; Sivil Savunma İdaresi Başkanları ile Sivil Savunma Genel Müdürlerine şükranlarımı sunuyor, hayatta olanlara sağlıklı bir yaşam, aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet diliyorum.

Taşra teşkilatındaki çalışmalarımıza katkıda bulunan Vali ve Kaymakamlarımıza,

Sivil Savunma İl Müdürleri ile başta Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürleri olmak üzere; yurtiçinde ve yurtdışında her türlü afette canlarını hiçe sayarak, her türlü olumsuz hava koşulunda zamana karşı hayati riskler üstlenerek insan hayatı kurtarmaya çalışan birlik ve ekip personeline,

İlçe Müdürlerine, il ve ilçe teşkilatımızın her kademesinde görev yapan fedakâr mensuplarımıza,

Sivil Savunma, Afetler ve Acil Durum konusunda her türlü bilgi ve uygulamayı takip ederek gerek teşkilatımız personeline, gerek kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse sivil toplum örgütlerine verdikleri başarılı eğitimlerden dolayı Sivil Savunma Koleji personeline,

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında seferberlik ve sivil savunma hizmetlerini özveri ile yürüten Sivil Savunma Uzmanlarına,

Yurt içinde ve yurtdışında afet yönetiminin her kademesinde başarılı çalışma gösteren Genel Müdürlük personeline,

Yıllardır teşkilatımızla işbirliği ve dayanışma içerisinde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve gönüllülere desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı bir gelecek diliyorum.

Bu vesileyle hayatta olamayan mensuplarımızı ve afetlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görev alacak personelimize de başarılar diliyorum.


Atilla Özdemir -Sivil Savunma Genel Müdürü

Nasıl Sivil Savunma Personeli Olunur?Edit

Sivil Savunma Memuru, Sivil Savunma Uzmanı ve Arama Kurtarma Teknisyeni olmak için;

SİVİL SAVUNMA MEMURU Edit

• Fakülte veya iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, • Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engelinin bulunmadığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olmak, • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında en az iki yıl, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni veya teknisyen olarak en az üç yıl çalışmış olmak, • Başvuru tarihinde otuz beş yaşından gün almamış olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak

SİVİL SAVUNMA UZMANI Edit

Kurum içinden;

Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

Son müracaat tarihi itibari ile son üç yılı Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere en az on yıl süre ile çalışmış olmak,

Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelemek,

Sivil Savunma Uzmanlığı Görevde Yükselme Eğitim ve Sınavına katılarak başarılı olmak.

Kurum dışından;

Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında en az iki yılı şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl süre ile çalışmış olmak veya emniyet hizmetleri sınıfı mensubu, uzman, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetim elemanı ve öğretmen olarak en az on yıl hizmeti olmak,

Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelemek,

Sivil Savunma Uzmanlığı Görevde Yükselme Eğitim ve Sınavına katılarak başarılı olmak.

ARAMA KURTARMA TEKNİSYENİEdit

Endüstri meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunları ile meslek yüksekokullarının teknik programlarından mezun olmak,

Memleketin her yerinde ve her türlü iklim şartlarında özellikle savaşta, afetlerde ve kazalarda, arama, kurtarma, ilkyardım, sosyal yardım ve yangın söndürme çalışmalarında görev yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engelinin bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak,

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni veya teknisyen olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

Başvuru tarihinde otuz yaşından gün almamış olmak, en az B sınıfı şoför ehliyeti olmak, erkek olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

şartları aranır.

İletişimEdit

Tel: 312 426 61 15 312 426 61 16 312 426 61 17 312 426 69 54 312 426 69 55 312 468 51 33 312 468 51 34 312 468 51 35 312 427 75 43 email:sivsav@ssgm.gov.tr Adres: Alidede Sokak No:8, 06540 Aşağı Ayrancı/ANKARA


LinklerEdit

Sivil Savunma Siteleri Van Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü

Batman İl Sİvil Savunma Müdürlüğü

Erbaa İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü

Samsun Sivil Savunma Arma ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü

Sakarya Sivil Savunma Arama ve Kuratrma Birlik Müdürlüğü

İzmir Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü

İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü

Erzurum Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü

Zonguldak İl Sivil Savunma Müdürlüğü

Yozgat İl Sivil Savunma Müdürlüğü

Yalova İl Sivil Savunma İl Müdürlüğü

Tokat İl Sivil Savunma Müdürlüğü

Sivas İl Sivil Savunma İl Müdürlüğü

Sakarya İl Sivil Savunma Müdürlüğü

Rize İl Sivil Savunma Müdürlüğü

Ordu İl Sivil Savunma Müdürlüğü 820

  	Mardin İl Sivil Savunma İl Müdürlüğü

689

  	Manisa İl Sivil Savunma Müdürlüğü

907

  	Kütahya İl Sivil Savunma Müdürlüğü

626

  	Konya İl Sivil Savunma Müdürlüğü

901

  	Kilis İl Sivil Savunma Müdürlüğü

562

  	Kırşehir İl Sivil Savunma Müdürlüğü

585

  	Kars İl Sivil Savunma Müdürlüğü

676

  	Karaman İl Sivil Savunma Müdürlüğü

628

  	İstanbul İl Sivil Savunma Müdürlüğü

1166

  	Isparta İl Sivil Savunma Müdürlüğü

660

  	Edirne İl Sivil Savunma Müdürlüğü

627

  	Düzce İl Sivil Savunma Müdürlüğü

606

  	Çorum İl Sivil Savunma Müdürlüğü

641

  	Çanakkale İl Sivil Savunma Müdürlüğü

611

  	Balıkesir İl Sivil Savunma Müdürlüğü

683

  	Artvin İl Sivil Savunma Müdürlüğü

579

  	Afyonkarahisar İl Sivil savunma Müdürlüğü

972

  	Adana İl Sivil Savunma Müdürlüğü


Site HaritasıEdit

Site Haritası Ana Sayfa Kurumsal Tanım ve Tarihçe Görevler Teşkilat Yapısı Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı Yöneticilerimiz Genel Müdürlük Genel Müdür Genel Müdür Yardımcıları İ.Ejder KAYA Alaeddin GÜLER Daire Başkanları Ahmet Hamdi USTA Adnan TÜRKDAMAR Ahmet BAKBAK Şube Müdürleri Afet ve İtfaiye İşleri Şube Müdürü Bilgi İşlem ve Haberleşme Şube Müdürü Bütçe Şube Müdürü Gelirler ve Satınalma Şube Müdürü Harekat ve Birlikler Şube Müdürü İdari Hizmetler Şube Müdürü İkaz ve Alarm Şube Müdürü İkmal ve Donatım Şube Müdürü Koruyucu Güvenlik Şube Müdürü Mevzuat ve Denetim Şube Müdürü NATO ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Personel Şube Müdürü Plan ve Koordinasyon Şube Müdürü Savunma Şube Müdürü Seferberlik Şube Müdürü Teknik Şube Müdürü Teşkilat ve Eğitim Şube Müdürü Yayın ve Tanıtma Şube Müdürü Kolej Müdürü İl Müdürleri AKB Müdürleri Halkımızla İşbirliği Nasıl Sivil Savunma Personeli Olunur? Gönüllülük Yükümlülük Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Mevzuat Kanunlar Tüzükler Yönergeler Yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı İle Bakan Onayı İle Diğer Mevzuat Site Haritası Linkler Sivil Savunma Web Siteleri Kamu Linkleri Yararlı Linkler İletişim Genel Müdürlük İl Sivil Savunma Müdürlükleri Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.