FANDOM


Siyaset


Din kelimesi ve siyaset anlamı Edit

cezâ/mükafat, âdet/durum, itaat/isyân, hesap, zül, inkıyad, hüküm/kaza, galebe, kahr, isti'lâ, mülk, ferman, tevhît, ibâdet, millet, şeriat, vera', takva, hizmet, ihsan, ikrah" gibi anlamlara gelir. Hamdi Yazır, "din" kelimesini tanımlarken "siyâset " anlamını da zikretmiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.