FANDOM


SLİCE FOREHAND VURUŞU (KESİK)

1.foto Forehand kesik (slice) vuruş için hazırlanıyorum. Topun gelişini gördüğüm anda, rake­timi hemen geriye almaya başlıyorum. Yarım daire ha­reketini uyguluyorum.

2.foto Raketimle yarım daire hareke­tine devam ediyorum. Raket başı arkadan inerek top seviye­sine geliyor. Gözlerimle topun gelişini takip ediyorum ve bu arada yan dönme işlemini tam olarak yapmış bulunuyorum. Sağ ayağım çizgiye paralel, sol bacağımda hücum atağını topa yaparken, raketimde ileri ha­reketini yaparak, topla buluş­maya doğru geliyor. Bu esnada vücut ağırlığım arka bacak üzerinde bulunuyor. Dizleri­mi bükerek, vücudumu topun altına getirdiğim için, vücu­dum bu yaylanmadan dolayı çok rahat.

3.foto Raketim, topla vücudumun önünde buluşuyor. Raket başı bir önceki fotoğrafta yukarda idi. Şimdi yere paralel duruma geldi ve topla buluşan raketin yüzü 45derece açık bulunuyor. Kolum düz duruma yakın, bi­lek gene geriye katlanarak des­tek alma durumunda bulu­nuyor. Vücut ağırlığım, topa olan hamleyle birlikte ön bacağa geçiyor ve vücudum ra­hatlığını koruyor. Vuruş anında, raketimi sıkarak, bütün kuvvetimi toplayarak, topu ve hedefimi hissedi­yorum.


1.foto Değişik açıdan çekilmiş olan bu fotoğrafta ise, topla buluş­ma noktasından sonra, topu taşıma alanı başlıyor. Bu taşıma alanını, vücutta dönüşünü tamamlıyarak tak­ip ediyor. Bu esnada da 45 derecelik bir açı olan raket yüzü 30, 15, 0 derece'lik hareketlerle önce topun arkasından, yukardan aşağı­ya, sonra yandan altına doğru güzel bir hareketle topa karşı olan kesik (slice) hareketini yumuşak bir bilek ve yaylanan bir vücut hareketiyle tamam­lıyor. Topun havada süzülüp yere düşmesini ve yerde kay­masını temin ediyor. Gözle­rimle ve kafamla raketimden ayrılan topumu takip ediyo­rum. 2.foto Raket yüzünün açılarının bitiş şekli, yukardaki bitiş hareke­tinde kendini tam olarak gösteriyor. Taşıma alanı so­nunda, sağ kolumun pazısı, çeneme değiyor, raketin yüzü yere paralel yani 0derece'yi gös­teriyor. Vücut ağırlığım, tama­men ön bacak üzerine geçmiş bulunuyor. Dizler hafifçe bü­kük ve vücudum oldukça ra­hat bir şekilde vuruşumu izliyor.

FOREHAND KESİK(SLİCE) VURUŞUN KULLANILDIGI YERLER a) Çok hızlı olan kortlarda, (za­manın az olduğu anlarda), b) Çok alçak gelen toplarda, c) Geç kalınan yüksek ve uzun toplarda (Genellikle topspin vuramayan oyuncular kul­lanır.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.