Sohbet İle Bu Demi


Bu aşk denizinde kalan hâcet değil ona gemi

Yahut(biz) kanda bulalım bu sohbet ile bu demi.


Dünyalığım yoktur deme ,bu gussayı öküş yeme

Ma’şuku ger sevdin ise geder gönlündeki gamı.


Ben sevdiğim ma’şukayı sen dahi bir görse idin

Vermeyeydin bu öğüdü fidi kılaydın bu canı.


Aşık kişi bilmez öğüt,ziri assı kılmaz öğüt

Unutur ol kibr ü kini terkeyler gider dükkanı.


Gerçek aşık olanların yüzünde nişanı olur

Dünün günün durmaz akar gözleri yaşının kanı.


Bu cümle alem sevdiği şu din ile imandurur

Aşksız gerekmez vallahi şol dini ile imanı.


Yunus yüzün kaldırmagıl aşıkların ayağından

Eyle fidi yüzbin canı andan bulasın sübhan’ı.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.