İçişleri Bakanlığı

Bakanlık[düzenle | kaynağı değiştir]

İçişleri Bakanı: Efkan ALA

İçişleri Bakanı[düzenle | kaynağı değiştir]

Misyon[düzenle | kaynağı değiştir]

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı; bağlı ve ilgili kuruluşları ile ülke sathına yayılmış teşkilat yapısı aracılığıyla yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Anayasa'da yazılı hak ve hürriyetlerinin, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması; sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetinin sağlanması; yurdun iç politikası, mülki idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması; mahalli idarelerin merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve denetimi; kaçakçılığın men ve takibi, dernekler, nüfus ve vatandaşlık ile ilgili görev ve hizmetlerini etkin ve insan odaklı bir yönetim anlayışı çerçevesinde ifa eder.

Vizyon[düzenle | kaynağı değiştir]

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın vizyonu; Kurumsal birikimini çağdaş yönetim anlayışı ile bütünleştirilmiş, Hizmetlerindeki kalitesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına önderlik eden Kamu düzeni ve güvenliği sağlanmış huzurlu bir toplumun teminatı olmaktır.

Temel değerler[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Hukuka Uygunluk
 • Demokrasi
 • İnsan Haklarına Saygı
 • Toplumsal Değerlere Saygı
 • Güvenilirlik
 • Eşitlik
 • Çağdaşlık
 • Alenilik
 • Katılımcılık
 • Hızlı ve Nitelikli Hizmet
 • Paylaşım
 • Etkinlik
 • Verimlilik
 • Ulaşılabilirlik
 • İnsan Odaklılık
 • Sürekli Gelişim
 • Öncülük
 • İşbirliğine Açıklık
 • Uzmanlık
 • Hesap Verilebilirlik
 • Çevreye Duyarlılık

Tarihçe[düzenle | kaynağı değiştir]

Bakanlık Tarihçesi[düzenle | kaynağı değiştir]

Türk Kamu Yönetimi içinde köklü bir yeri bulunan İçişleri Bakanlığı, Gerek Osmanlı Devleti ve gerekse Cumhuriyet döneminde değişen şartlara göre kendisini yenileyerek, Türk Devlet ve toplum hayatında önemli vazifeleri üstlenmiş ve bunları günümüze kadar yüz akıyla yerine getirmiş bakanlıklardan birisidir.

Yurdun iç güvenliğini ve asayişini sağlamak, kamu düzenini korumak, illerin genel idaresini düzenlemek, mahalli idareler üzerinde merkezi idare adına vesayet makamı olarak nezarette bulunmak ve bu idarelerin gelişmelerine yardımcı olmak, halkın nüfus ve vatandaşlık işlemlerini yerine getirmek, muhtemel savaş ve tabii afetler konularında sivil savunma hizmetlerini yürütmekle görevli Bakanlık, üstlenmiş olduğu bu çok önemli görevleri merkez ve taşra teşkilatları marifetiyle yerine getirmektedir.

İçişleri Bakanlığı nın temeli Sadrazam Kethüdalığı nın kuruluşu ile atılmıştır. Tanzimat öncesi Devlet Teşkilatında yer alan Sadrazam Kethüdalığı, zamanla önem kazanmış ve çeşitli değişikliklerden sonra bu günkü İçişleri Bakanlığının vücut bulmasına esas teşkil etmiştir. Bu değişiklikler kısaca şöyle özetlenebilir:

Cumhuriyet dönemi nde ihtiyaç hasıl oldukça Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yapısında değişiklikler yapılarak günün ihtiyaç ve gereklerine uyum sağlanmış ve Bakanlık nihayet bugünkü düzeyine gelmiştir. Bakanlık bugünkü teşkilat yapısına 1983 yılı sonunda yapılan düzenleme ile kavuşmuş ve 14 Şubat 1985 tarihinde çıkarılan 3152 sayılı Kanun ile bu yeni yapıya süreklilik kazandırılmıştır.

Görev Yapmış  İçişleri Bakanları[düzenle | kaynağı değiştir]

Görev Yapmış İçişleri Bakanlığı Müşteşarları[düzenle | kaynağı değiştir]

İnternet Sitesi Tarihçesi[düzenle | kaynağı değiştir]

İçişleri Bakanlığı internet sitesi tarihçesi

____________________________________________________________________________________


Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.