FANDOM


MuradifleriEdit

hiyyetin taayyün-i evvel ve esmâ- riyle mertebesi, yÜlüsnü itiba.

 • hakikat-bin (a. f.b.s.) : hakikatı

doğruyu gören, doğru görüşlü.

 • hakikaten (a.zf.) :

Tusu, gerçekten,

 • hakikat-gü (a fb.s,

leyen, doğru sözlü, doğrucu,

 • hakikat-nümâ (a.f.b.s.) : hakika-

lu, gerçeği gösteren.

 • hakikat-perest (a.f.b.s.) : ha-

kikatı seven.

 • hakikat-şinâs (a. f.b.s.) : ha-

kikatı, gerçeği tanıyan, bilen, anlayan.

 • hakikat-şinâsâne (af. zf.) :

hakikatı, gerçeği tanıyana yakışacak sürette.

 • hakikat-şinâsi (a f.b.i.) :

hakikatı, gerçeği tanıma, bilme.

 • hakiki, hakikiyye (a.s) :

1. hakikate mensup, gerçek. 2. sâhici. 3. doğru, gerçek; gerçekten; fr. r&aliste.

 • hakiki mâliyyet : eko. istihsal veyâ iktisap

mâliyeti.

 • hakiki masraf : eko. gerçekleşen masraflar-

dan meydana gelen mâliyet.

 • hakiki ücret : eko. satılma gücü bakımından

düşünülen ve paranın gerçek değerine dayanan ücret.

 • hakikiyyün (a i.c.) : realistler, ger-

çekçiler, fr. realistes. - �


Adli soruşturmaEdit

İdari soruşturmaEdit

Kamu görevlisin görev suçunda soruşturmaEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.