FANDOM


Disambig Bakınız: Toros Üniversitesi

Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü belirli konularda iyi yetişmiş, mezun olduğunda elinden iş gelen, mesleğinin gerektirdiği bilgilere hakim, problemlere yalnız kendi alanı açısından değil, geniş bir açıdan bakan, takım çalışmasına yatkın, İngilizce’ye hakim, iletişim becerileri yüksek, meslek etiğine bağlı, dünyayı doğru algılayan mezunlar yetiştirmeyi amaçlar.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora programları yürütülür.

Yüksek lisans programları tezli veya tezsiz programlardır. Yüksek lisans programlarının süresi tezli veya tezsiz oluşunu ve hangi dalda olduğuna göre değişiklik gösterir ve 1 ile 2 yıl arasında değişir. Yüksek lisans programlarını tamamlayanlar yüksek lisans diploması alırlar.

Toros Üniversitesi’nde sosyal bilimler alanında yüksek lisans eğitiminde çoğu dallarda aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak ve uygulamaya dönük olarak yapılır.

Yüksek lisans programları esnektir; derslerin bazıları zorunlu bazıları seçimlidir. Seçimli dersler yoluyla öğrenci kendisini kendi ilgi alanında geliştirebilir.

Toros Üniversitesi yüksek lisans programları çoğunlukla çalışanlara yöneliktir ve ağırlıklı olarak gece programlarıdır.

Toros Üniversitesi’nde İşletme, İktisat , Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Psikoloji, Sosyoloji, Sanat Tarihi ve Arkeoloji, Tarih, Felsefe, İşletme Enformatiği, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Tarım Teknolojisi ve İşletmeciliği, Gıda Teknolojisi ve İşletmeciliği, Deniz Ticareti ve İşletmeciliği, Sağlık Teknolojileri ve İşletmeciliği, Kentsel Sistemler, Sosyal Kurumlar İşletmeciliği, Çevre Teknolojileri ve Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Tanıtım ve Halkla ilişkiler, Görsel Tasarım ve Görsel İletişim, Yeni Medya ve Internet Yayıncılığı, Gazetecilik ve TV, Fotoğraf ve Video, Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Resim-Heykel, Peysaj ve Çevre Tasarımı, Müzik, Sahne Sanatları dallarında yüksek lisans programları açılması öngörülmektedir.

Toplumun gelişen gereksinimleri ve Toros Üniversitesi’nin gelişen uzmanlık alanları doğrultusunda bu dallara ileride yeni dallar eklenecektir.

Yukarıdaki programlardan bazıları 2010-2011 akademik yılında, diğerleri belirli bir süreye yayılarak açılacaktır. Hangi yüksek lisans programlarının 2010-2011 akademik yılında açılacağı duyurulacaktır.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.