FANDOM


Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS)


"Tek Adımda Hizmetten Tek Tuşta Hizmet Dönemine Geçiş" Edit

Sosyal yardımların sunumunda ihtiyaç duyulan muhtaçlık tespitinde ve sosyal yardımlardan mükerrer yararlanmanın engellenmesinde "Tek Tuşta Hizmet" dönemi başlamıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce 6 aylık yoğun bir çalışma sonucunda geliştirilen "Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS)" ile sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesinde yeni bir çığır açılmıştır.

Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS), sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın muhtaçlıklarını ve kişisel verilerini merkezi veri tabanlarından temin/tespit etme ve mükerrer yardımların önlenmesine yönelik olarak kurumlar arası (online) veri paylaşımını sağlama amacıyla SYDGM tarafından 6 aylık çalışma ile hayata geçirilmiş bir E-Devlet uygulamasıdır.

Sosyal Yardım Bilgi Sistemi vasıtasıyla sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın online olarak TC Kimlik Numaraları vasıtasıyla hâlihazırda aktif olan sistemden 13 başlık altında 28 ayrı sorgulama saniyelerle ifade edilen kısa bir süre içinde yapılabilmektedir:

soybis .700px


Sosyal Yardım Bilgi Sisteminin hizmete sunulmasıyla birlikte: Edit

1. Yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın muhtaçlıkları merkezi veri tabanları kullanılmak suretiyle bizzat devlet tarafından yapılmaya başlanmış; bireyler muhtaçlıklarını ispatlama külfetinden kurtarılmıştır.

2. Yardım başvurusu yapan vatandaşların tek tek kamu kurumlarını dolaşarak durumları ile ilgili evrak toplamasının önüne geçilmiş; sadece Nüfus Cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle yardıma müstahak olup olmadığı belirlenmeye başlanmıştır.

3. Yoksul vatandaşlarımızın yardıma erişim süreci kısaltılmıştır.

4. Kamu kurumları tarafından mükerrer yardım verilmesi engellenmiş; sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ve daha geniş bir kitleye ulaşması sağlanmıştır.

5. Yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın durumları ile ilgili belge talebinde bulundukları kamu kurumlarında oluşan iş yükü azaltılmıştır.

6. SYD Vakıflarında yaşanan yoğunluk giderilerek, Vakıf çalışanlarının sosyal inceleme (hane ziyareti) yapmaları için ayırdıkları zaman artırılmıştır.

7. Kamu kurumları arasında mükerrer yardımların engellenmesine yönelik yapılan yazışmalar ortadan kaldırılarak bürokrasi en aza indirilmiş ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına katkıda bulunulmuştur.

8. Etkin sosyal yardım politikaları geliştirilmesine yönelik gereken sağlıklı istatistiki bilgi için alt yapı oluşturulmuştur.

9. SYGM, ülkemizin e-devlet uygulamaları vasıtasıyla yürüttüğü e-dönüşüm sürecine, SOYBİS ile katkıda bulunmuştur.

Sosyal Yardım Bilgi Sisteminin ortaya çıkardığı katma değeri anlayabilmek için SOYBİS öncesi duruma bakmakta fayda bulunmaktadır. SOYBİS sistemi kullanılmaya başlanmadan önce, sosyal yardım başvurusu yapan kişilerin muhtaçlığının belgelenmesi için vatandaşların söz konusu kamu kurumlarını ya tek tek dolaşması ya da Tek Adımda Hizmet Ofislerini kullanması gerekiyordu. Ayrıca sosyal yardımlardan mükerrer yararlanmanın engellenmesi için kurumlar arası yazışmaların yapılması gerekiyordu. Vatandaşların kamu kurumlarını tek tek dolaşarak evrak toplaması için en azından 3-5 gün zaman harcaması ve ulaşım masraflarına katlanması; Tek Adımda Hizmet Ofislerinde işlemlerin tekemmül etmesi için ise en azından 15-20 gün süreye ihtiyaç duyulmaktaydı. SOYBİS'in hayata geçirilmesi ile birlikte aylık olarak yaklaşık 1 Milyon evrak ortadan kaldırılmış, 2 Milyon TL yol parası vatandaşın cebinde kalmış ve en önemlisi ortalama başvuru süresi 3 ila 15 günden birkaç dakikaya indirilmiştir.

1 Nisan 2010 tarihinde yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında kabul edilen “Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı”nın “Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS), 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yardımlar ile yeşil kart uygulamasında da kullanılacaktır.” şeklindeki 1.nolu eylemi gereği; söz konusu uygulamalara yönelik başvuruların gerekli altyapı çalışmaları tamamlanarak SYD Vakıflarında ve SOYBİS üzerinden sorgulanması sağlanmıştır. 2011 yılı sonu itibarıyla 1.427 Yeşil Kart bürosu kullanıcısı ve 897 “2022” bürosu kullanıcısı SOYBİS’i kullanmaktadır.

SOYBİS, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca aktif ve yoğun olarak kullanılmaktadır. Ülke Genelinde 81 il ve 892 ilçe olmak üzere 973 SYDV'de 3.251 kullanıcı sistemi aktif olarak kullanmaktadır. 2011 yılında SOYBİS’TE 18.138.853 sorgulama yapılmıştır.

Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS), esas itibarıyla sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın kişisel verilerinin ilgili kamu kurumlarından temin edilmesi esasına dayanmaktadır. Kuşkusuz bu durum vatandaşlarımızın kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanması ihtiyacını doğurmaktadır.

Kişisel veri güvenliğinin sağlanması için: Edit

Sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlardan ilgili sorgulamaların yapılabilmesi için rıza içeren dilekçe alınmaktadır, Uygulamayı kullanan tüm son kullanıcıların bireysel kullanıcı adı ve şifreleri bulunmaktadır, Sistemden hangi tarihte ve hangi bilgilerle hangi kullanıcı tarafından sorgulama yapıldığı veri tabanında kayıt altına alınmaktadır, Bütün sorgular sorgunun kim tarafından ne zaman ve hangi bilgilerle sorgulandığını gösteren barkotlarla kayıt altına alınmaktadır, Vakıflarla Genel Müdürlüğümüz arasında oluşturulan VPN (Sanal Özel Ağ) omurga sayesinde söz konusu uygulamaya Vakıflarda bulunan bilgisayarlar dışında erişim yapılamamaktadır, Genel Müdürlüğümüz üzerinden sağlanan veri akışı uluslararası standartlara göre şifrelenmekte ve bu sayede söz konusu verilerin üçüncü şahıslar tarafından elde edilmesi engellenmektedir.

Sosyoekonomik ve kişisel özellikleri (eğitim, kültür ve maddi) bakımından toplumun en dezavantajlı kesiminde yer alan sosyal yardım yararlanıcılarına yönelik sunulan hizmetleri insan odaklı ve hızlı hale getirmeye yönelik olarak hayata geçirilen ve E-devlet uygulamaları arasında rekor olarak ifade edilebilecek kısa bir sürede hizmete açılan SOYBİS'e AB, 2009 e- Practice (e uygulama) raporunda da yer verilmiştir.

Sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın muhtaçlıklarını ve kişisel verilerini merkezi veri tabanlarından temin/tespit etmek ve mükerrer yardımların önlenmesine yönelik olarak kurumlar arası (online) veri paylaşımını sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından uygulanmaya başlanan ve kısa sürede büyük bir başarıya imza atan e-devlet uygulaması Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS), Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması e-devlet kategorisinde ödül kazanmasının ardından TÜSİAD tarafından düzenlenen 7. eTR Ödülleri'nde "Kamudan Kamuya e-Hizmetler" kategorisinde "Birincilik Ödülüne" layık görülmüştür.


soybis odul Edit

13.01.2010 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül himayesinde Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen ödül töreninde "Kamudan Kamuya e-Hizmetler" kategorisinde SOYBİS'e layık görülen birincilik ödülünü Genel Müdürlüğümüz adına Genel Müdürümüz Sayın Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün elinden almıştır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.