FANDOM


SYGM tarafından yürütülen ve sosyal yardımların sunumunda reform niteliği taşıyan bir diğer çalışma da “Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülünün Geliştirilmesi Projesi”dir.

Projenin amacı, oluşturulacak bir puanlama formülü ile sosyal yardım ve proje desteklerinden yararlanacak vatandaşların objektif kriterlere göre belirlenmesi ve böylelikle haksız yararlanmaların önüne geçilmesidir.

Söz konusu proje TÜBİTAK ile işbirliği içinde geniş bir akademisyen kadroyla birlikte yürütülmektedir. Projenin örnekleme planı, İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması “düzey-1” ve her bölge içinde kır-kent ayrımına yönelik puan tahmini verebilecek nitelikte tasarlanmıştır.

Proje kapsamında puan formülleri oluşturulmuş olup Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi entegrasyon çalışmaları yürütülmektedir. Sistem üzerinden formüllerin izleme sürecinin tamamlanmasının ardından ülke genelinde kullanıma açılması planlanmaktadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.