FANDOM


SYDV < Yenişehir SYDV [1] < Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Çalışanları Derneği < VAKÇALDER [2] < SYDV Çalışanları Derneği < SYDV/Vakıflararası İletişim

< SYDV < Yenişehir SYDV <Projeler < Yakacak yardımları


Dernek Başkanı: Fuat AKARSU: Edit

1968 yılında Van’da doğdu, ilk, orta ve liseyi Van’da tamamladıktan sonra 1986 yılında ailesi ile birlikte Ankara’ya yerleşti ve İşletme Fakültesini bitirdi, askerlik görevini Çanakkale’de yaptı,

1987 yılında Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışma hayatına başlayan Akarsu, 1995 yılında Vakıf Müdürlüğü görevini yürütmeye başladı.

2002-2007 yılları arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde geçici görevlendirme ile çalışan Akarsu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları iş ve işlemlerine yönelik bir çok çalışmada görev alarak çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında da üye/gönüllü olarak görev yaptı.

2002 yılından kurulan ve kendisinin de kurucularından olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Çalışanları Derneğini Başkanlığı ve Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğünü yürüten Akarsu; evli ve üç erkek çocuk babasıdır.

Seyhmus ÖZMEN (Site Yönetimi)Edit

Bilal USLU (Site YönetimiEdit

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Yapısı Edit

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı kanunun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulmuştur.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün taşradaki faaliyetleri Türkiye çapında 973 il ve ilçede her ilde vali ve her ilçede kaymakam başkanlığında oluşturulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülmektedir. Böylece bu Vakıflar, devlet ile yoksul vatandaşlar arasında sosyal yardımların doğrudan ve en kısa sürede vatandaşa ulaştırılması açısından bir köprü görevi görmektedirler.

Vakıfların karar organları, "Vakıf Mütevelli Heyeti"dir. İl ve ilçelerdeki tüm yardım programları, bu mütevelli heyetlerin kararları ile yürürlüğe girmektedir.

Valilerimizin başkanlığındaki İl Vakıflarının Mütevelli Heyetleri; Belediye Başkanı, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım Müdürü, İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü, İl Müftüsü, bir köy muhtarı, bir mahalle muhtarı, 3294 sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan iki sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve iki hayırsever vatandaştan oluşmaktadır.

Kaymakamlarımızın başkanlığındaki İlçe Vakıflarının Mütevelli Heyetleri ise; Belediye Başkanı, Mal Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi, varsa İlçe Tarım Müdürü, İlçe Müftüsü, bir köy muhtarı, bir mahalle muhtarı, 3294 sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan bir sivil toplum kuruluşu ve iki hayırsever vatandaştan oluşmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Genel Müdürlük arasında hiyerarşi olmayıp, Vakıflar Özel Hukuk Tüzel Kişiliği şeklinde örgütlenmişlerdir.

Vakıfların denetimi ise, hesap yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce; idari yönden ise İçişleri Bakanlığı'nca yapılmaktadır. Ayrıca, 5263 sayılı Kanunla Vakıfların harcamalarını, iş ve işlemlerini araştırmak ve incelemek, izlemek ve denetlemek görev ve yetkisi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'ne de verilmiştir. Bunun için SYDGM, Vakıfların yürüttükleri yardım programları ile proje uygulamalarının yerindelik yönünden denetimini Sosyal Yardım Uzman ve Uzman Yardımcıları aracılığıyla yapmak üzere gerekli çalışmalara başlamıştır.


Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarının Gelirleri Edit

SYDV'lerin gelirleri,

1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılan miktardan,

2. Her nevi fitre-zekat-kurban derileri ve bağırsak yardımlarından,

3. İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirler,

4. Diğer gelirlerden,

oluşmaktadır.

Fonda toplanan kaynak, Fon Kurulu kararları ile ülke genelinde kurulu bulunan 931 vakfa aktarılmakta, bu kaynakların yanı sıra vakıfların kendi gelirleri de kullanılarak, ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar ulaştırılmaktadır.

İç linklerEdit

SYDV Çalışanları Derneği/Karadeniz Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi

dış linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.