Şablon:Spormevzuatıbakınız - d


Spor

Spor mevzuatı

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası: 3289

Wikipedia-logo-tr.png
'den Spor mevzuatı ile ilgili bir şeyler var.


Şablon:Sporbakınızd {{Sporbakınız}}
Bakanlık Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB [1]
Ministry of Youth and Sports (Turkey) Ministry of Youth and Sports Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Gençlik Spor Bakanları 2013 yılı Gençlik Projeleri Destek kapsamında hazırlanan projeler
Merkez teşkilatı
GSB/Merkez teşkilatı
GSB/Müşteşar
GSB/Müsteşar yardımcıları
Aslan Karanfil - Yavuz Çelik
GSB/Danışmanlar
GSB/Teftiş
Spor federasyonları

SGM - Spor Genel Müdürlüğü [2]
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü - GSGM
3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun[3]
Spor Genel Müdürlüğü
Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Taşra teşkilatı İl Müdürlükleri Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Yenişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Yenişehir'de spor tesisleri

Spor
Spor mevzuatı
Spor mevzuatı
Spor mevzuatı/Alfabetik <
Spor mevzuatı/Federasyonlara göre
Spor mevzuatı/Tarihsel
Spor mevzuatı/Hangi mevzuat neden değişti(gerekçeleri)
Spor mevzuatı/Yargı kararları
Spor mevzuatı/Yorumlar
Spor mevzuatı/Uygulama
Spor mevzuatı/Kulüp nasıl kurulur?
Spor mevzuatı/Federasyon nasıl kurulur?

Spor makaleleri
Spor (Sözlük)
Spor (Ansiklopedi)
Spor/VP
Spor/WP

Spor mevzuatı
Spor:Haber
Portal:Spor

Teşkilat:
Spor
Yenişehir'de spor
Yenişehir'de beden eğitimi öğretmenleri
Spor klüpleri
Yenişehir Spor Kulübleri
Yenişehir beden eğitimi öğretmenleri
Yenişehir Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü
Spor mevzuatı
Salonlar:
Spor salonları
Yenişehir'de spor salonları
Mersin'de şu anda hangi spor dalını, hangi salonda yapabilirim?/Salonlara göre
Mersin'de şu anda hangi spor dalını, hangi salonda yapabilirim?/Saatlere göre
Mersin'de şu anda hangi spor dalını, hangi salonda yapabilirim?/Günlere göre
Aksiyon:
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin branş belirleme toplantısı
Yenişehir'de beden eğitimi öğretmenlerinin spor branşlarına göre görev ve sorumluluk taksimatı
Yenişehir'de spor salonlarının kullanım saatleri
Yenişehir. Spor Aktiviteleri Fikir Cimnastiği:
Yenişehir'de spor branşları ve sorumluları ve yapılan faaliyetler
Yenişehir'de Spor Aktivitelerinin yapılması ve Spor Salonlarının çalıştırılması için Komisyon kurulmasına karar verildi:
Spor Tanıtım Günleri
Spor fuarı
Şablonlar:
Şablon:Spor
Şablon:Klüpler .
Şablon:Spor branşları sorumluları .
Şablon:Spor branşları sorumluları 2. Liste .
Şablon:Yenişehir'de spor .
Şablon:Yenişehir'de beden eğitimi öğretmenleri .
Şablon:Yenişehir'de spor

Yenişehir'de spor branşları
Şablon:Yenişehir'de Atletizm .
Şablon:Yenişehir'de badminton
Şablon:YŞ Badminton
Şablon:Badminton anrtenörlüğü .
Şablon:Cimnastik
Şablon:Yenişehir'de tenis
Şablon:Yenişehir'de Futbol .
Şablon:Yenişehir'de hentbol .
Şablon:Wimbledon turnuvaları
Şablon:Yenişehir'de basketbol
Şablon:Spor
Şablon:Olympic sports
Şablon:Spor branşları sorumluları

Şablon:Spormevzuatıbakınız - d


Spor

Spor mevzuatı

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası: 3289

Mevzuatın kaynağı:[4]

Kanunlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Kanuntertip: 5resmi Gazete Tarihi: 28.05.1986sayısı: 19120

Kanun Tertip: 3resmi Gazete Tarihi: 09.05.1959sayısı: 10201

Kanuntertip: 5resmi Gazete Tarihi: 07.05.2004sayısı: 25455

Kanuntertip: 5resmi Gazete Tarihi: 24.12.2003sayısı: 25326

Kanuntertip: 5resmi Gazete Tarihi: 09.07.2008sayısı: 26931

Kanun Tertip: 5resmi Gazete Tarihi: 16.05.2009 Sayısı: 27230

Yönetmelikler[düzenle | kaynağı değiştir]

(İlgili Birim : Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2009sayısı: 27139 Yönetmeliğinin 5/4 Maddesi Uyarınca (Y.T.9/4/2009) (Evrak No: Str 1181)

(İlgili Birim : Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2005sayısı: 25797 4160 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünce Yurt İçinde Ve Yurt Dışında Düzenlenecek Gençlik Ve Spor Faaliye...

(İlgili Birim : Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1999sayısı: 23759 4195

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünün Mülkiyeti Ve Kullanımında Bulunan Spor Tesislerinde Yapılacak Spor Faaliyetleri İle Genel Müdürlüğün Gözetim Ve Denetiminde Düzenlenecek Olan Spor Organizasyonlarına Katılan Kulüp Ve Kişilerin Her Türlü Spor Malzemeleri İle Araç Ve Gereçlerine Reklam Konulmasına Dair Yönetmelik

(İlgili Birim : Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı.) Resmi Gazete Tarihi: 05.04.2001sayısı: 24364 9656 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliği

(İlgili Birim : Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı.) Resmi Gazete Tarihi: 09.12.2005sayısı: 26018 9012 Gençlik Ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği

(İlgili Birim : Spor Kuruluşları Dai.Bşk.) Resmi Gazete Tarihi: 31.01.1994sayısı: 21835 4183 Gençlik Ve Spor Tesislerine Ad Verme Yönetmeliği

(İlgili Birim : Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı.) Resmi Gazete Tarihi: 27.03.2001sayısı: 24355 13611 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik (İlgili Birim : Tesisler Daire Başkanlığı.) Resmi Gazete Tarihi: 13.12.2009sayısı: 27431

4138 Gençlik Şurası Yönetmeliği

(İlgili Birim : Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 06.01.1993sayısı: 21457

8422 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (İlgili Birim :Personel Ve Eğitim Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 26.06.2005sayısı: 25857

11982 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Hazırlık Ve Düzenleme Kurullarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında...

(İlgili Birim : Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 24.02.2008sayısı: 26797

11982 Hukuk Müşavirliğinin Görev, Çalışma Ve Vekalet Ücretinin Dağıtılmas...

(İlgili Birim : Hukuk Müşavirliği) Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2000sayısı: 23990

9813 İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar

(İlgili Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005sayısı: 26040

4161 İl Spor Dalı Temsilci Yönetmeliği

(İlgili Birim : Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 06.12.1990sayısı: 20717 10027 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

(İlgili Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006sayısı: 26111 4143 Merkez Ve Taşra Teşkilatı Ayniyat Yönetmeliği

(İlgili Birim : İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1999sayısı: 23864 11275 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ve Taşra Teşkilatı Ulusal Ve Uluslar Arası Sportif Faaliyetl...

(Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2007 Sayısı: 26503

Yönetmeliğin Uygulamasında Uyulacak Standart Formlar Ve Şartnameler

E K 1 :Standart Formlar


E K 2:Açık İhale Belli İstekliler Hizmet Alımı Tip İdari Şartnamesi


E K 3: Pazarlık Hizmet Alımı Tip İdari Şartnamesi

E K 4: Açık İhale Usulü Ve Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamesi


E K 5: Pazarlık Mal Alımı Tip İdari Şartnamesi

E K 6: Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi

E K 7: Mal Alımı Tip Sözleşmesi 9909 Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

(İlgili Birim : Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2006sayısı: 26077

9814 Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Maliye Bakanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005sayısı: 26040

20059912 Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

(İlgili Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2006sayısı: 26056 4162 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği

(İlgili Birim : Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 04.01.2002sayısı: 24630

8098 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Olimpiyat Ve Bölgesel Oyunları Hazırlık Ve Düzenleme Kurulu Çalışm...

(İlgili Birim : Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 03.05.2005sayısı: 25804

12986 2012 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate Ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik

(Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 14.04.2009sayısı: 27200

20059913 Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

(İlgili Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2006sayısı: 26056 Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

(İlgili Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) 4191 Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği

(İlgili Birim : Spor Kuruluşları Daire.Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 15.10.1999sayısı: 23847 4167 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü

(İlgili Birim : Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2004sayısı: 25522 8078 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Sağlık Yüksek Kurulu Kuruluş Ve Çalışma Yönetmeliği

(İlgili Birim : Sağlık İşleri Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2005sayısı: 25797 10892 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

(İlgili Birim : Personel Ve Eğitim Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 27.07.1995sayısı: 22356

4193 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği

(İlgili Birim : Spor Kuruluşları Daire.Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2004sayısı: 25494 4156 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

(İlgili Birim : Spor Eğitim Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 31.01.1994sayısı: 21835 4157 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki Ve Sorumlulu...

(İlgili Birim : Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 22.11.1993sayısı: 21766

4153 Spor Masörü Eğitim Yönetmeliği


(İlgili Birim : Spor Eğitim Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 26.07.1999sayısı: 23767 4190 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka Ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmelik (İlgili Birim : Spor Kuruluşları Dai.Bşk.) Resmi Gazete Tarihi: 05.08.2004 Sayısı: 25544 20047755 Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetme...

(İlgili Birim : Spor Eğitim Daire Başkanlığı) Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 28.08.2004sayısı: 25567 7278 Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Mali Hükümlerinin Uygulanması... (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2005sayısı: 25705

20013002 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Müşavirleri Atanma Ve Çalıştırma Yönetmeliği (İlgili Birim : Personel Ve Eğitim Daire Başkanlığı) Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 26.10.2001sayısı: 24565

200611061 Spor Hizmet Ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik (İlgili Birim : Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı)Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 20.10.2006sayısı: 26325

4181 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Kontrolörlüğü Yönetmeliği

(İlgili Birim : Spor Kontrolörlüğü Kurul Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 12.07.1990sayısı: 20572

4159 Spor Şurası Yönetmeliği

(İlgili Birim : Spor Eğitim Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1989sayısı: 20222

4187 Sporcu Lisans, Tescil, Vize Ve Transfer Yönetmeliği

(İlgili Birim : Spor Kuruluşları Dai.Bşk.) Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2001sayısı: 24606

4168 Sportif Müsabakalardan Önce Yapılacak Saygı Duruşları Hakkında Yönetmelik

(İlgili Birim : Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 17.05.1971sayısı: 13839

4147 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı Ve Antrenör Çalıştırması Hakkında Yönetmelik

(İlgili Birim : Personel Ve Eğitim Daire Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 22.02.1991sayısı: 20794

20069972 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

(İlgili Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2006sayısı: 26084

4145 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği (İlgili Birim : Tahkim Kurulu Yönetmeliği ) Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2004sayısı: 25475 11682 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Bütçe, Muhasebe Ve Bilet Yönetmeliği (İlgili Birim : İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2007sayısı: 26681 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Muhasebe Uygulama Talimatı

(İlgili Birim : İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı )

21.11.2007 1518 4204 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği (İlgili Birim : Teftiş Kurulu Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 20.12.1993sayısı: 21794 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35/E Maddesine Göre Sevkleri Tehir Edilecek Sporculara İlişkin Özel Yönerge (İlgili Birim : Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 7258 Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kanuntertip: 3resmi Gazete Tarihi: 09.05.1959sayısı: 10201

5738 Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerin... Kanuntertip: 5resmi Gazete Tarihi: 27.02.2008sayısı: 26800

5602 Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Kanuntertip: 5resmi Gazete Tarihi: 14.03.2007sayısı: 26469

12665 Görev, Yetki Ve Sorumluluk Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2008sayısı: 27087

11775 Hasılat Dağıtım Yönetmeliği

(Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 13.12.2007sayısı: 26729

4198 Reklam Yönetmeliği

(Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2004sayısı: 25475

4196 Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Personel Yönetmeliği

(Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 26.01.1994sayısı: 21830

12928 Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliği

(Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2009sayısı: 27169 11775 Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Hasılat Dağıtım Yönetmeliği

(Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı)Resmi Gazete Tarihi: 13.12.2007sayısı: 26729 4196 Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Personel Yönetmeliği

(Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı)Resmi Gazete Tarihi: 26.01.1994sayısı: 21830

Federasyon Ana Statüler[düzenle | kaynağı değiştir]

11310 Türkiye Atıcılık Ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2007sayısı: 26523 11153 Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 01.03.2007sayısı: 26449 10729 Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 31.10.2006sayısı: 26332 10823 Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 02.12.2006sayısı: 26364 11058 Türkiye Boks Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 31.01.2007sayısı: 26420 10653 Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 03.05.2005sayısı: 25804 11313 Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2007sayısı: 26524 10439 Türkiye Beyzbol Ve Softbol Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 27.06.2006sayısı: 26211 11163 Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2007sayısı: 26454 11333 Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2007sayısı: 26532 11143 Türkiye Bocce, Bowling Ve Dart Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2007sayısı: 26448 10774 Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2005sayısı: 25758 11064 Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2007sayısı: 26421 10853 Türkiye Buz Pateni Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2006sayısı: 26377 11078 Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 08.02.2007sayısı: 26428 11947 Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2008sayısı: 26774 11068 Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 02.02.2007sayısı: 26422" 11311 Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2007sayısı: 26523 4265 Türkiye Deplasmanlı Greko-Romen Ve Serbest Güreş Lig Müsabakaları Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 25.12.1990sayısı: 20736 11193 Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2007sayısı: 26464 11207 Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2007sayısı: 26473 10125 Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 14.04.2006sayısı: 26139 11164 Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2007sayısı: 26454 11733 Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 22.11.2007sayısı: 26708 11328 Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 23.05.2007sayısı: 26530 10788 Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 18.11.2006sayısı: 26350 11179 Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 09.03.2007sayısı: 26457 11045 Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.01.2007sayısı: 26417 10817 Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2006sayısı: 26363 10514 Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2006sayısı: 26234 11040 Türkiye Judo Ve Kuraş Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 26.01.2007sayısı: 26415 11027 Türkiye Kano Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2007sayısı: 26410 11432 Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 11.07.2007sayısı: 26579 10356 Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2006sayısı: 26186 11496 Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 08.08.2007sayısı: 26607 11165 Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2007sayısı: 26454 10760 Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 03.11.2006sayısı: 26335 10827 Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2006sayısı: 26367 11750 Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2007sayısı: 26719 10854 Türkiye Okçuluk Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2006sayısı: 26377 11429 Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2007sayısı: 26578 11273 Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 22.04.2007sayısı: 26501 10684 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2006sayısı: 26311 12236 Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 04.07.2008sayısı: 26926 10795 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 23.11.2006sayısı: 26355 10852 Türkiye Sutopu Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2006sayısı: 26377 11167 Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2007sayısı: 26454 11279 Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2005sayısı: 25758 10906 Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006sayısı: 26390 11246 Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 11.04.2007sayısı: 26490 10090 Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 22.03.2005sayısı: 25763 11422 Türkiye Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 04.07.2007sayısı: 26572 10862 Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 20.12.2006sayısı: 26382 11350 Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007sayısı: 26537 11166 Türkiye Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2007sayısı: 26454 11702 Aikido Kuşak Sınav Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 07.11.2007sayısı: 26693 4293 Aikido Müsabaka Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2001sayısı: 24419 4245 Amatör Boks Müsabaka Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 11.06.1998sayısı: 23369 4222 Atıcılık Ve Avcılık Federasyonu Hakem Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.08.1995sayısı: 22366 4223 Atıcılık Ve Avcılık Federasyonu Yarışma Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.08.1995sayısı: 22366 4226 Atletizm Hakem Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2004sayısı: 25475 4231 Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Hakem Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2000sayısı: 23978 4230 Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Müsabaka Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2000sayısı: 23978 4233 Beyzbol Ve Softbol Müsabaka Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2003sayısı: 25002 4234 Bilardo Federasyonu Hakem Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 01.06.1996sayısı: 22653 4237 Bilardo Müsabaka Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 05.08.1999sayısı: 23777 4246 Boks Hakem Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 13.06.1998sayısı: 23371 4252 Dağ Mihmandarlığı Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 20.10.2004sayısı: 25619 4241 Deplasmanlı Boks Ligi Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 29.12.1971sayısı: 14057 4305 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Karate Müsabaka Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 10.01.1995sayısı: 22167 4240 Gençlik Ve Spor Genel Mürdürlüğü Bisiklet Ve Triatlon Yarışma Ve Hakem Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 26.06.1999sayısı: 23737 4262 Güreş Federasyonu Karakucak Güreş Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 17.01.1998sayısı: 23233 4275 Halter Müsabaka Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 24.04.1988sayısı: 19794 4179 İstifası Kabul Edilen Federasyon Kurullarının Yönetmeliklerde Belirtilen Yetkilerinin Kullanılması... (İlgili Birim : Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 27.11.1976sayısı: 15776 4296 Judo Federasyonu Kuşak Sınav Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 26.06.1999sayısı: 23737 4297 Judo Federasyonu Yarışma Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 21.11.1995sayısı: 22470 4292 Judo Hakem Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 27.11.1995sayısı: 22476 4257 Kızak Sporu Yarışma Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2002sayısı: 24810 4294 Kuraş Müsabaka Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2001sayısı: 24420 4151 Milli Takım Mensuplarının Sigortalanmaları Hakkında Yönetmelik Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 13.08.1991sayısı: 21959 4301 Muay Thai Hakem Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2003sayısı: 25136 4302 Muay Thai Khan Derece Ve Sınav Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2003sayısı: 25135 4303 Muay Thai Müsabaka Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2003sayısı: 25136 4281 Oryantiring Hakem Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 18.11.2003sayısı: 25293 4279 Oryantiring Müsabaka Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 18.11.2003sayısı: 25293 7278 Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Mali Hükümlerinin Uygulanması... Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2005sayısı: 25705 4321 Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı Ve Paletli Yüzme Federasyonu Hakem Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2003sayısı: 25038 4409 Susporları, Cankurtarma, Sukayağı Ve Paletli Yüzme Müsabaka Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 31.08.1989sayısı: 20268 4333 Sutopu Deplasmanlı Lig Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 31.12.1983sayısı: 18268 4336 Sutopu Müsabaka Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 25.06.1987sayısı: 19498 9858 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.01.2006sayısı: 26063 12415 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008sayısı: 26993 12765 Ülkemizde Yapılacak Uluslararası Gençlik Ve Spor Organizasyonlarının Giderlerinde Kullanmak Üzere O... Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 04.01.2009sayısı: 27100 4291 Wushu Hakem Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2001sayısı: 24324 4288 Wushu Ji Ve Duan Sınav Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2001sayısı: 24324 4290 Wushu Müsabaka Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 20.01.2001sayısı: 24324 4268 Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 01.06.1998sayısı: 23359 4334 Yüzme – Atlama – Sutopu Federasyonu Hakem Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 24.11.1995sayısı: 22473 4335 Yüzme Müsabaka Yönetmeliği Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 19.06.1987sayısı: 19492

Genelgeler[düzenle | kaynağı değiştir]

5149 Sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da Yer Valan İdari Para Cezalarının Soruşturma Ve Yerine Getirme Zamanaşımı Süreleri İle İlgili Olarak Hazırlanan 24/11/2009 Tarihli Ve 4724 (2009/11) Sayılı Genelge.

(Y.T.01/12/2009) (Evrak No: Str 3236)

Yönetmelik İptali[düzenle | kaynağı değiştir]

"Geleneksel Güreş Dalları Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik", "İstifası Kabul Edilen Federasyon Kurullarının Yönetmeliklerde Belirtilen Yetkilerinin Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik " İle "Yağlı Güreş Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" 26/8/2009 Tarihli Ve 27358 Sayılı Resmi Gazete 'De Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 7/10/2009 Tarihli 27369 Sayılı Resmi Gazete

Federasyonların Yönetmelikleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 14.04.2009sayısı: 27200

 • 11702 Aikido Kuşak Sınav Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 07.11.2007sayısı: 26693

 • 4293 Aikido Müsabaka Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2001sayısı: 24419

 • 4245 Amatör Boks Müsabaka Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 11.06.1998sayısı: 23369

 • 4152 Antrenör Eğitim Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2002sayısı: 24848

 • 4222 Atıcılık Ve Avcılık Federasyonu Hakem Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.08.1995sayısı: 22366

 • 4223 Atıcılık Ve Avcılık Federasyonu Yarışma Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.08.1995sayısı: 22366

 • 4226 Atletizm Hakem Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2004sayısı: 25475

 • 13077 Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması Ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2009sayısı: 27241

 • 4231 Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Hakem Yönetmeliği
 • 4230 Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Müsabaka Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2000sayısı: 23978

 • 4233 Beyzbol Ve Softbol Müsabaka Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2003sayısı: 25002

 • 4234 Bilardo Federasyonu Hakem Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 01.06.1996sayısı: 22653

 • 4237 Bilardo Müsabaka Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 05.08.1999sayısı: 23777

 • 4246 Boks Hakem Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 13.06.1998sayısı: 23371

 • 4252 Dağ Mihmandarlığı Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 20.10.2004sayısı: 25619

 • 4241 Deplasmanlı Boks Ligi Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 29.12.1971sayısı: 14057

 • 4165 Faal Sporculuğu Bırakma Törenleri Hakkında Yönetmelik

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 04.05.1980sayısı: 16951

 • 13197 Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Korfbol Hakem Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2009sayısı: 27283

 • 13196 Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Hakem Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2009sayısı: 27283

 • 4137 Gençlik Merkezleri Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2003sayısı: 25167

 • 4144 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 07.01.1993sayısı: 21458

 • 10893 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 27.07.1995sayısı: 22356

 • 4150 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 26.08.1993sayısı: 21680

 • 12863 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2009sayısı: 27139

 • 4138 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Şurası Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.01.1993sayısı: 21457

 • 8079 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Ve Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2005sayısı: 25797

 • 8422 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 26.06.2005sayısı: 25857

 • 11982 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Hazırlıkve Düzenleme Kurullarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında...

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 24.02.2008sayısı: 26797

 • 4140 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin Görev, Çalışma Ve Vekalet Ücretinin Dağıtılmas...

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2000sayısı: 23990

 • 10892 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 27.07.1995sayısı: 22356

 • 4147 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı Ve Antrenör Çalıştırması Hakkında Yönetmelik

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 22.02.1991sayısı: 20794

 • 4193 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2004sayısı: 25494

 • 4157 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki Ve Sorumlulu...

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 22.11.1993sayısı: 21766

 • 4181 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Kontrolörlüğü Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 12.07.1990sayısı: 20572

 • 13750 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.01.2010sayısı: 27476

 • 4190 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka Ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmelik

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 05.08.2004sayısı: 25544

 • 4145 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2004sayısı: 25475

 • 11682 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Bütçe, Muhasebe Ve Bilet Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2007sayısı: 26681

 • 4204 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 20.12.1993sayısı: 21794

 • 9012 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 08.07.2005sayısı: 25869

 • 4160 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünce Yurt İçinde Ve Yurt Dışında Düzenlenecek Gençlik Ve Spor Faaliye...

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1999sayısı: 23759

 • 13611 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 13.12.2009sayısı: 27431

 • 4195 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünün Mülkiyeti Ve Kullanımında Bulunan Spor Tesislerinde Yapılacak Sp...

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 05.04.2001sayısı: 24364

 • 4240 Gençlik Ve Spor Genel Mürdürlüğü Bisiklet Ve Triatlon Yarışma Ve Hakem Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 26.06.1999sayısı: 23737

 • 4183 Gençlik Ve Spor Tesislerine Ad Verme Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 27.03.2001sayısı: 24355

 • 4262 Güreş Federasyonu Karakucak Güreş Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 17.01.1998sayısı: 23233

 • 4275 Halter Müsabaka Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 24.04.1988sayısı: 19794

 • 4296 Judo Federasyonu Kuşak Sınav Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 26.06.1999sayısı: 23737

 • 4297 Judo Federasyonu Yarışma Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 21.11.1995sayısı: 22470

 • 4292 Judo Hakem Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 27.11.1995sayısı: 22476

 • 4257 Kızak Sporu Yarışma Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2002sayısı: 24810

 • 4294 Kuraş Müsabaka Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2001sayısı: 24420

 • 9909 Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2006sayısı: 26077

 • 4151 Milli Takım Mensuplarının Sigortalanmaları Hakkında Yönetmelik

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 13.08.1991sayısı: 21959

 • 4301 Muay Thai Hakem Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2003sayısı: 25136

 • 4302 Muay Thai Khan Derece Ve Sınav Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2003sayısı: 25135

 • 4303 Muay Thai Müsabaka Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2003sayısı: 25136

 • 4281 Oryantiring Hakem Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 18.11.2003sayısı: 25293

 • 4279 Oryantiring Müsabaka Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 18.11.2003sayısı: 25293

 • 4191 Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 15.10.1999sayısı: 23847

 • 4153 Spor Masörü Eğitim Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 26.07.1999sayısı: 23767

 • 12904 Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2009sayısı: 27155

 • 7278 Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Mali Hükümlerinin Uygulanması...

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2005sayısı: 25705

 • 4159 Spor Şurası Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1989sayısı: 20222

 • 12665 Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Görev, Yetki Ve Sorumluluk Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2008sayısı: 27087

 • 11775 Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Hasılat Dağıtım Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 13.12.2007sayısı: 26729

 • 12928 Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2009sayısı: 27169

 • 4198 Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2004sayısı: 25475

 • 4196 Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Personel Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 26.01.1994sayısı: 21830

 • 4187 Sporcu Lisans, Tescil, Vize Ve Transfer Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2001sayısı: 24606

 • 4168 Sportif Müsabakalardan Önce Yapılacak Saygı Duruşları Hakkında Yönetmelik

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 17.05.1971sayısı: 13839

 • 4321 Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı Ve Paletli Yüzme Federasyonu Hakem Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2003sayısı: 25038

 • 4409 Susporları, Cankurtarma, Sukayağı Ve Paletli Yüzme Müsabaka Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 31.08.1989sayısı: 20268

 • 4333 Sutopu Deplasmanlı Lig Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 31.12.1983sayısı: 18268

 • 4336 Sutopu Müsabaka Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 25.06.1987sayısı: 19498

 • 11310 Türkiye Atıcılık Ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2007sayısı: 26523

 • 11153 Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 01.03.2007sayısı: 26449

 • 10729 Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 31.10.2006sayısı: 26332

 • 10653 Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 03.05.2005sayısı: 25804

 • 11313 Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2007sayısı: 26524

 • 10439 Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol Ve Ragbi Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 27.06.2006sayısı: 26211

 • 10823 Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 02.12.2006sayısı: 26364

 • 11163 Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2007sayısı: 26454

 • 11333 Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2007sayısı: 26532

 • 11143 Türkiye Bocce, Bowling Ve Dart Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2007sayısı: 26448

 • 11058 Türkiye Boks Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 31.01.2007sayısı: 26420

 • 10774 Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2005sayısı: 25758

 • 11064 Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2007sayısı: 26421

 • 10853 Türkiye Buz Pateni Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2006sayısı: 26377

 • 11078 Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 08.02.2007sayısı: 26428

 • 11947 Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2008sayısı: 26774

 • 11068 Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 02.02.2007sayısı: 26422

 • 11311 Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2007sayısı: 26523

 • 4265 Türkiye Deplasmanlı Greko-Romen Ve Serbest Güreş Lig Müsabakaları Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 25.12.1990sayısı: 20736

 • 11193 Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2007sayısı: 26464

 • 11207 Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2007sayısı: 26473

 • 10125 Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 14.04.2006sayısı: 26139

 • 11164 Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2007sayısı: 26454

 • 11733 Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 22.11.2007sayısı: 26708

 • 11328 Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 23.05.2007sayısı: 26530

 • 10788 Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 18.11.2006sayısı: 26350

 • 11179 Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 09.03.2007sayısı: 26457

 • 11045 Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.01.2007sayısı: 26417

 • 10817 Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2006sayısı: 26363

 • 10514 Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2006sayısı: 26234

 • 11040 Türkiye Judo Ve Kuraş Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 26.01.2007sayısı: 26415

 • 11027 Türkiye Kano Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2007sayısı: 26410

 • 11432 Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 11.07.2007sayısı: 26579

 • 10356 Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2006sayısı: 26186

 • 11496 Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 08.08.2007sayısı: 26607

 • 11165 Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2007sayısı: 26454

 • 10760 Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 03.11.2006sayısı: 26335

 • 10827 Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2006sayısı: 26367

 • 11750 Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2007sayısı: 26719

 • 13179 Türkiye Muay Thai Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 01.07.2009sayısı: 27275

 • 10854 Türkiye Okçuluk Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2006sayısı: 26377

 • 11429 Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2007sayısı: 26578

 • 11273 Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 22.04.2007sayısı: 26501

 • 10684 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2006sayısı: 26311

 • 12236 Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 04.07.2008sayısı: 26926

 • 10795 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 23.11.2006sayısı: 26355

 • 9858 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 28.01.2006sayısı: 26063

 • 12415 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008sayısı: 26993

 • 10852 Türkiye Sutopu Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2006sayısı: 26377

 • 11167 Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2007sayısı: 26454

 • 11279 Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2005sayısı: 25758

 • 13642 Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2009sayısı: 27443

 • 11246 Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 11.04.2007sayısı: 26490

 • 10090 Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 22.03.2005sayısı: 25763

 • 11422 Türkiye Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 04.07.2007sayısı: 26572

 • 13365 Türkiye Wushu Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 26.08.2009sayısı: 27331

 • 10862 Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 20.12.2006sayısı: 26382

 • 11350 Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007sayısı: 26537

 • 11166 Türkiye Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2007sayısı: 26454

 • 12765 Ülkemizde Yapılacak Uluslararası Gençlik Ve Spor Organizasyonlarının Giderlerinde Kullanmak Üzere O...

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 04.01.2009sayısı: 27100

 • 4291 Wushu Hakem Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2001sayısı: 24324

 • 4288 Wushu Ji Ve Duan Sınav Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2001sayısı: 24324

 • 4290 Wushu Müsabaka Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 20.01.2001sayısı: 24324

 • 4268 Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 01.06.1998sayısı: 23359

 • 4334 Yüzme – Atlama – Sutopu Federasyonu Hakem Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 24.11.1995sayısı: 22473

 • 4335 Yüzme Müsabaka Yönetmeliği

Kurum Ve Kuruluş Yönetmeliği (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 19.06.1987sayısı: 19492

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.