FANDOM


Bakınız

Şablon:Kalitebakınız - d


Kalite
Kalite belgesi / Kamu kurumları
Kalite Personeli Yetiştirme Programı
TSE - Türkiye Standartları Enstitüsü
EFQM
TKY
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi/Genel bilgiler
Toplam Kalite Yönetimi/Sunu
Toplam Kalite Yönetimi/Pilot Okullar
Eğitimde kalite
Değerlendirici Bilgilendirme Toplantısı
Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi ilçe kalite değerlendiricileri
Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Değerlendirici Bilgilendirme Toplantısı
Stratejik Planlama Kursu

Değerlendirici Bilgilendirme Toplantısı


VALİLİK MAKAMINA

İlgi : 27.01.2014 tarih ve 382627 sayılı yazımız Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi kapsamında tüm okul ve kurumlarımızın rapor hazırlayacağı ilgi yazı ile bildirilmişti.

İlçelerde, okul ve kurumlardan gelecek raporları değerlendirebilmek amacıyla ilçe kalite değerlendiricileri belirlenecektir.

Bu amaçla ekte belirtilen tarihlerde “Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Değerlendirici Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenecektir.

Toplantıya, aynı tarihte yapılmakta olan “Stratejik Planlama Kursu” kursiyerleri katılacaklardır.

Kurs bitiminden sonraki saatte başlayacak toplantıya gerekli katılımın sağlanması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.