FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Stratejik Yönetimin Amaçları ile ilgili bir şeyler var
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

Stratejik Yönetimin AmaçlarıEdit

Stratejik yönetim uygulamaları ile kurumlarda şunların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır:

  • Stratejik yönetim kurumun stratejik yönünü belirler. Stratejik yönünün belirlenmesi ile üç şey hedeflenmektedir. Birincisi kurumun nereye gitmek istediğini ve buraya ulaşmak için neler yapması ve hangi araçları kullanması gerektiğinin tespit edilmesidir. İkincisi kaynakların ve becerilerin nerelere tahsis edilmesi gerektiğinin belirlenmesi, üçüncüsü ise üst yönetimin ve kurumun bütünün amaçlar üzerine yoğunlaşmasının sağlanmasıdır.
  • Kaynak kullanımında önceliklerin belirlenmesine rehberlik eder. Kurumlar kaynak kıtlığı ile sürekli karşı karşıyadır. Bu nedenle stratejik yönetim ile kurumsal kaynakların en iyi sonucun elde edileceği alanlarda değerlendirilmesine öncelik verilmesi amaçlanmaktadır.
  • Stratejik yönetim mükemmellik standartlarını oluşturur. Stratejik yönetim yöneticilere kurumda mükemmellik standartlarının ve kurum çalışanları için ortak değerler kültürü oluşturulması için çeşitli vasıtalar sağlamaktadır.
  • Stratejik yönetim ile çevredeki değişiklik ve belirsizliklerin üstesinden gelinmesi amaçlanmaktadır.
  • Stratejik yönetim kontrol ve değerlendirme için objektif temeller sağlamaktadır. Bunlar programların tasarlanan yönde ilerlemesini, problemlerin zamanında tanımlanmasını ve başarının ölçülmesini kolaylaştırmaktadır.

Esas olarak uzun dönemli kurumsal hedef veya hedeflere nasıl ulaşılacağının belirlendiği kurum için önemli olan değerlerin ve yönetim felsefesinin saptanarak kurumu diğerlerinden ayıran özelliklerin ortaya konulduğu bir yönetim biçimi olan stratejik yönetim ile kurumun sürekliliğini ve gelişmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.