FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Stratejik Yönetimin Faydaları ile ilgili bir şeyler var
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

Stratejik Yönetimin FaydalarıEdit

Demografik, sosyokültürel, politik, teknolojik, yasal, ekonomik vb. gibi değişimlerin yaşandığı çevre, kurumların geleceğini şekillendirmede önemli rol oynamaktadır. Çevre koşullarında yaşanan değişimler kurumlara fırsatlar sunduğu gibi tehditleri de beraberinde getirebilmektedir. Stratejik yönetim, yöneticilere stratejilerini ve buna bağlı olarak faaliyetlerini değişen çevre ve koşullarına göre değiştirebilme ve/veya adapte edebilme imkanı sağlamakta ve yöneticilerin tehditleri kurum lehine dönüştürmesine fırsatları ise kurumun gelişmesi için kullanmasına yardımcı olmaktadır. Stratejik yönetim kurumlara strateji seçiminde daha sistematik, mantıklı ve rasyonel yollar sunmakta olduğu için kurum için faydalı bir yönetim tekniğidir. Stratejik yönetim tüm yönetim kadrolarının birer stratejist olarak sürece katılmaları ve sorumluluk hissetmelerini, takım ruhu ve anlayışı içinde hareket etmelerini ve vizyon, misyon, amaçlar ve stratejiler doğrultusunda uygulamaların yürütülmesi ile başarıya erişilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle stratejik yönetim topyekûn kurumun geleceğe sahip çıkmasını sağlamaktadır. Stratejik Yönetimin faydalarını şöyle özetleyebiliriz.

  • Stratejik yönetim değişen durumları önceden sezmek için kurumlara izin verir.
  • Stratejik yönetim açık amaçlar ve yönelimler sağlar.
  • Stratejik yönetimde araştırma, sürecin yöneticilere yardım edebilmesi için ilerleme sağlar.
  • Stratejik yönetim, kararları sistematize etmede bir yoldur.
  • Stratejik yönetim, bir şirketin temel problemlerini araştırmada yöneticilere yardımcı olur.
  • Stratejik yönetim kurumun iletişimine, bireysel projelerin koordinasyonuna, kaynakların tahsisine ve bütçe gibi kısa süreli planlamanın gelişmesine yardımcı olur.
  • Stratejik yönetim, iş kararlarını sistematize etmede bir yoldur.

Stratejik yönetim kamu kurumlarına çevre ile uyum içerisinde, kurumun geleceği öngörmesini sağlama, faaliyetlerini değerlendirmesine yardım etme, kurumu ortak bir amaca yöneltme ve yönetim kalitesini artırma olanağı sağlamaktadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.