FANDOM


Sırrı Süreyya Önder Bir Hapishane Hatırası-1

Sırrı Süreyya Önder'in hapishane anıları Açık Cezaevi Kapalı Cezaevi farkı ve bir Çinçin Mahallesi'nde çingenenin cürmümeşhut ve emperyalizm üzerindeki konuşmaları

جرم مشهود

[1] (hukuk) Birini suç işlerken yakalama.

MEŞHUD  : (Ar.) Gözle görülen.

MESHUDAT  : (Ar.) Gözle görülen şeyler.

MEŞHUD-ÜN ALEYH : (Es. Huk.) Aleyhine şahadette bulunulan kimse.

MEŞHUD-UN-BİH  : (Es. Huk.) Hakkında şahadette bulunulan şey, şahadet mevzuu.

MEŞHUD-ÜN-LEH : (Es. Huk.) Lehine şahadette bulunulan kimse.

MEŞHUT SUÇ : Suçüstü. İşlenmekte suç meşhut suçtur. Bundan başka henüz işlenmiş olan suç ile suçun işlenmesinden namen sonra zabıta veya suçtan zarar ren şahıs yahut başkaları tarafından tQkip edilerek veya suçun pek az önce işlendiği-ni gösteren eşya ve izlerle yakalanan kimsenin işlediği suç ta meşhut suc sayılır. sa. nığın bir an önce cezalandırılmasını sağla. mak maksadiyıe meşhut suçlar özel bir kanunla acele muhakeme usulüne tabi tutulmuşıardır (CMUK. 127, 3005 sayılı Meşhut suçlar kanunu


MEŞHUT SUÇ TUTANAĞI Edit

Suçun mahiyeti

Suçlunun hüviyeti, adresi, yaşı

Mağdurun hüviyeti, adresi, yaşı •

Tanıkların hüviyeti, adresi, yaşı •

Suçlunun yakalandığı saat

Suçun işlendiği yer .

Suçun maddî sübut delilleri •

Olay yerinde suçun işlendiğine dair görülen izlerin mahiyeti .

Bu meşhut suç tutanağı huzurumuzda tanzim edilerek münderecatı anlaşıldıktan sonra imzalanmıştır.


Zabıta Me. Zabıta Me. Sanık

Suçtan zarar gören

Tanık Tanık TanıkingilizceEdit

English[edit]Edit

Etymology[edit]Edit

From red +‎ handed, likening to a murderer with their hands red with the victim's blood. The phrase to be taken with red hand originally meant "to be caught in the act". The use of red hand in this sense goes back to 15th-century Scotland and Scottish law. Sir Walter Scott's Ivanhoe (1819) contains the first recorded use of taken red-handed for someone apprehended in the act of committing a crime. The expression subsequently became more common as caught red-handed.[1]

Adjective[edit]Edit

red-handed (comparative more red-handedsuperlative most red-handed)

  1. (idiomatic) Showing clear evidence of guilt; in the act of wrongdoing. quotations ▼
  2. Deadlybloody. quotations ▼
  3. (informal) With hands that are red. quotations ▼

Usage notes[edit]Edit

  • Almost always used with the verb catch.

Translations[edit]Edit

±hide ▲in the act of wrongdoing

Select targeted languagessingularplural

See also[edit]Edit

References[edit]Edit

  1. Robert Hendrickson (1997), “Encyclopedia of Word and Phrase Origins”, in Facts on File, New York, pages 135–136, 138

Categories

Sırrı Süreyya Önder Bir Hapishane Hatırası-1

Sırrı Süreyya Önder'in hapishane anıları Açık Cezaevi Kapalı Cezaevi farkı ve bir Çinçin Mahallesi'nde çingenenin cürmümeşhut ve emperyalizm üzerindeki konuşmaları

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.