FANDOM


Suçluların iadesi KANUN TARAFINDAN YAZILMIŞTIR: George J. Andreopoulos Makale Geçmişine Bakın Suçluların iadesi , içinde uluslararası hukuk süreciyle birlikte tek devlet, diğerinin talebi üzerine, talepte bulunan devletin yasaları cezası ve sığınak durumuna dışında işlenen bir suç için deneme için bir kişinin geri dönüşünü etkiliyor. İade edilemeyen kişiler arasında henüz suç işlemekle suçlananlar, henüz yargılanmamışlar, gözaltında kaçan ve mahk conm edilenler ve gıyaben yargılananlar vardır. Talep, iadeyi, yasaklama , sınır dışı etme ve sınır dışı etme gibi diğer tedbirlerden geri çevirmeyi de, istenmeyen kişilerin zorla çıkarılmasını da beraberinde getirmektedir.

Ceza hukukunun bölgeselliği ilkesine göre , devletler ceza kanunlarını özel ulusal çıkarların korunması dışında sınırları dışında işlenen fiillere uygulamamaktadır . Bununla birlikte, suçu bastırmaya yardım ederken, devletler genellikle kaçakların adalete teslim edilmesinde işbirliği yapmaya istekli olmuştur .

İade, ülkeler arasında iade eylemleri ve ülkeler arasında diplomatik anlaşmalar ile düzenlenir ( anlaşmaya bakınız ). Suç iadesi için ilk eylem 1833 yılında kabul edildi.Belçika , iltica hakkıyla ilgili ilk yasayı da geçirdi . Suçluların iadesi, tahliye edilebilen suçları belirtmekte, iade işlemleri ve güvencelerini açıklığa kavuşturmakta ve yasa ile uluslararası anlaşmalar arasındaki ilişkiyi şart koşmaktadır. Ulusal yasalar, iade eylemleri ve antlaşmalar arasındaki ilişki konusunda büyük ölçüde farklılık göstermektedir. İçindeAmerika Birleşik Devletleri , iade yalnızca bir antlaşma uyarınca verilebilir ve ancak Kongre , İngiltere , Belçika ve Hollanda'da da var olan bir duruma aykırı davranmadıysa . Almanya ve İsviçre , hükümetlerinin ve talepte bulunan devletin karşılıklılık beyannamelerini değiştirdiği durumlarda resmi bir sözleşme olmadan iade edemez.. Bağlayıcı uluslar arası yükümlülüklerin yokluğunda iade talebinin reddedilmesine uzun zamandır devam eden bir eğilim olmasına rağmen, kaçaklar bazen eyaletler tarafından belediye yasası veya iyi niyet eylemi temelinde teslim edilir. Bununla birlikte, bazı ülkelerle (veya belirli suçlarla ilgili olarak) iade sözleşmesi bulunmayan ülkeler, kaçaklar için güvenli sığınaklar olarak kabul edilmiştir.

Bazı iadeler prensipleri birçok ülke için ortaktır. Örneğin, birçok devlet kendi vatandaşlarını teslim etme zorunluluğunu reddeder; Gerçekten de, Slovenya anayasaları ve 1997'ye kadar Kolombiya , vatandaşlarının iadesini yasakladı. In Arjantin , İngiltere ve ABD, vatandaşları yöneten iade anlaşması onu yetkisi yalnızca iade edilebilir. Bir başka ortak prensipsuçluların iadesi talep edildiği iddia edilen suçun, hem talepte bulunan hem de talep edilen ülkelerde suç olması gerektiğini belirten çifte suçluluk . Prensibi altındaözgüllük, zorlayıcı devlet, iadenin verildiği suçtan dolayı yalnızca iadeyi kovuşturur ve ilk iadeden önce işlenen suçlar için tutukluyu üçüncü bir ülkeye iade edemez. Her ne kadar devletler bu ilkeye belirli istisnaları tanımış olsalar da - ve bazı kurallar, iade edilmeyenlerin feragat etmesine izin vermektedir - hakkın kullanılmasının sağlanması kritik önemdedir.İltica . Eğer talepte bulunan devlet, amaçlarına uygun olan herhangi bir suç için (örneğin, siyasi bir suç için) bir iadeyi deneyebilirse, iltica hakkı hem ulusal hem de uluslararası hukuk altında olacaktır.

Suçların iadesi ile ilgili en tartışmalı konulardan biri, çoğu siyasi suçun istisnası, çoğu iade kanunundaki standart bir fıkra ve talep edilen devlete siyasi suçların iadesini reddetme hakkını veren antlaşmalardır. Bu istisna, genel bir hukuk ilkesi statüsünü kazanmış olsa da, pratik uygulaması yerleşmeden uzaktır. Uluslararası hukukun evrimi ve belli türdeki ceza muhakemelerini kınayan neredeyse evrensel bir fikir birliğinin geliştirilmesi , prensiplerin kapsamını sınırlandırmıştır, bu yüzden şu anda uluslararası suçların en iğrenç - örneğin soykırım , savaş suçlarıve insanlığa karşı suçlar. Bunların dışında ve birkaç diğer durumlarda gelen, ancak, ne çok az fikir birliği bulunmaktadır teşkil siyasi suç ve devletler böylece siyasi suç istisna uygulayarak önemli ölçüde takdir egzersiz yapabilirsiniz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.