Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.754
pages

Madde 66 - Sual cevapta iâde olunmuş addolunur. Yani tasdik, olunan bir sualde ne denilmiş ise mûcib onu söylemiş hükmündedir.

Advertisement