FANDOM


Sualim Var


Bir sualim var sana,ey dervişler ecesi

Meşayih ne buyururyol haberi nicesi.


Vergil suale cevap tutalım olsun cevap

Şu’le kime gösterir aşk evinin bacası.


Evvel kapı şeriat emr ü nehyi bildirir

Yuya günahların her bir kur’an hecesi


İkincisi tarikat kulluğa bel bağlaya

Yolu doğru varanı yargılıya hocası.


Üçüncüsü ma’rifet can gönül gözün açar

Bu mâni sarayına arşadeğin yücesi


Dördüncüsü hakıykat ere eksik bakmaya

Bayram ola gündüzü kadir ola gecesi.


Bu şeriat güç olur, tarikat yokuş olur

Ma’rifet sarplıkdurur hakıykattır yücesi.


Dervişin dört yanına dört ulu kapı gerek

Nereye bakar ise gündüz ola gecesi.


Ona eren dervişe iki cihan keşfolur

Onun sıfâtın över ol hocalar hocası.


Dört hal içinde derviş gerek siyaset eder

Menzile ermez kalır yol eri yuvacası.


Kırk kişi bir ağacı dağdan gücün indire

Ya bunca mürid muhib sırat nice gecesi


Küfrün atarken sakın imanın urmayasın

Yoksa sırsın güveci sebil olur güveci.


Dört kapıdır kapıdır kırk makam yüzaltmış menzili var

On’erene açılır vilayet dercesi.


Aşık yunus bu sözü muhal diye söylemez

Ma’ni yüzün gösterir bu şairler kocası

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.