FANDOM


Şablon:Subhaneke bakınız

Subhaneke sırlı ve içerisinde hamd ve besmele ve tebarekeyi de içeren muhteşem bir duadır.

Namaza muhteşem bir giriş için en zaruri bir duadır.

Subhanekeyi okurken içselleştirerek okuyan birisi, tam anlamı ile namaza başlar ve iyi konsatre olur. O yüzden namazda subhanekeyi lanettayin okuyan birisi bunu anladığında tekrar geri dönmeli ve bir daha yeniden baştan başlamalınkimnamaza tam konsatre olsun.

Subhaneke duası Kur'an-ı Kerim'de bulunmadığı halde Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in bizlere ilettiği sünnetler arasında sayılmaktadır. Dua maksadıyla okunur.

Namazdaki sure ve dualar, aslında Allah ile kul arasında sonsuz ve sınırsız muhabbet konuşmaları; huzurla dolu bir karşılıklı sohbettir. Sure ve duaları okurken namaz kılan kişi, Allah’a kavuşma ve O’nunla bütünleşme duygusunu yaşar.

Sübhaneke duasında namaz kılan kişi ne yapmaktadir? Edit

“Allah’ı hamd, övgü, şükür ve takdir içerisinde tesbih ediyorum.’’

dediğinde Rabbi, O’na ‘Ben de seni hamd, övgü, takdir ve şükür içerisinde anıyorum, seni övülmüş kullarımın içerisine katıyorum. Bana dost ve övülmüş kullarımla beraber senin ey kulum, iki cihanda dereceni yükseltiyorum.’ müjdesini verir.


وتبارك اسمك وتعلى جدك “Senin adın ne yücedir, Senin şanın ne büyüktür.’’(Ve Tebareke’s-müke ve Teala ceddüke) Edit

dediğinde Rabbi O’na ‘Senin adını ve şanını iki cihanda maddi ve manevi alanda yücelteceğim.müjdesini sunar.

Bu niyaz bize Kevser Suresi’ni hatırlatır. Müşrikler Peygamber Efendimiz’e ‘Sen öleceksin Senin adın, şanın şöhretin Seninle beraber yok olacak, soyu kesik Muhammed!’ diye sataşırken

Rabbi, Resulüne “Adı şanı yok olacak yani ebter olacak olan ‘Sana kin tutandır, Ey Muhammed.’’ (Kevser 108/3) diyerek O’na destek oluyordu.      

İşte biz de Rabb’imizi ‘’Senin adın ne yücedir, Sen’in şanın ne büyüktür.’’ diye yücelttiğimizde Kevser Suresinde Rabb’imizin Rasulü’ne verdiği müjde bizim için de geçerli olabilecektir.

Rabb’imizin adını ve şanını yüceltirken bizler de iki cihanda adımızın şanımızın hiç unutulmayıp dostlar ve övülmüşler kervanında ölümsüz bir kul olma şerefine nail oluyoruz.

Bir insanın namazı iki cihanda amel defterini kapatmayacak en büyük mucizedir.

Namaz kılan insan, “Senden başka ibadet edecek yoktur.’’

(Vela ilahe ğayruk) dediğinde Edit

kul Rabbine “Rabb’im ibadet ve itaat edeceğim, sonsuz sevgi, şefkat ve huzurun hazzını yaşayacağım tek dostum ve sevgilim Sensin.’’ diye niyazda bulunmaktadır. Rabbi kulunun bu niyazına karşılık ‘’Seni razı olmuş ve razı olunmuş hayırlı kulların arasında dostluk ve rıza makamına erdireceğim.’’ “Ey huzura ermiş nefis Rabb’inden razı olmuş ve razı olunmuş olarak Rabb’ine dön iyi kullarımın arasında gir cennetime.’’ (Fecr 27-30)ayetindeki müjdeyi kuluma sunacağım.” der.

Subhaneke duasının nerelerde okunduğuna gelince; Edit

Her namazda ilk rek'atta iftitah tekbirinden sonra,İkindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,Teravih namazı dört rek'atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldığı zaman fatihadan önce. Cenaze namazında birinci tekbirden sonra.

Sübhaneke duasını okumakla, Allah'a olan sevgimizi, saygımızı, O'na olan bağlılığımızı dile getirmiş olur; yaratılmış varlıkları gözümüzde büyütmekten çok Allah'ın övgüye en layık varlık olduğunu, çünkü diğer bütün varlıkların ancak Allah'ın yaratmasıyla var olabildiklerini kendimize hatırlatmış oluruz. Subhaneke duasının okunuşunu Türkçe ve Anlamıyla birlikte belirtmemiz gerekirse; 


OKUNUŞU Edit

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.

ANLAMI Edit

 • Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim.
 • Senin adın mübarektir.
 • Varlığın her şeyden üstündür.
 • Senden başka ilah yoktur.
20140706 133410
 • Sübhâneke, cenaze namazında parantez içindeki “Ve celle senâük” cümlesi ile beraber okunur
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Rahmân[1] ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle"
Acıyıcı*[2], esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım
In the Name of Allâh, the Most Gracious, the Most Merciful
De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
Say: I seek refuge in the Lord of mankind,
İnsanların hükümdârına,
The King of mankind,
İlâhına nâsın
İnsanların ilâhına,
The God of mankind,
From the evil of the sneaking whisperer,
O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
Who whispereth in the hearts of mankind,
Gerek cinden gerekse ins
Gerek cinlerden, gerek insanlardan.
Of the jinn and of mankind.

Sübhaneke İniş Sebebi Edit

06Sübhaneke İniş Sebebi, Hz. Adem (AS) cennette Allah'ın yasakladığı meyveyi yedikten...

Sübhaneke Anlamı Edit

Sübhaneke anlamı, Allah'ım Sen bütün kusurlardan temiz ve uzaksın. Seni her zaman b...


Sübhaneke Fazileti Edit

Sübhaneke Fazileti: Her hayırlı işe nasıl besmele ile başlıyorsak, namazda okuduğum...


Rüyada Sübhaneke Okumak Edit

Rüyada Sübhaneke Okumak pek çok farklı anlama gelebilmekle beraber bunların pek çoğunun anlamının ol...

20141003 124113

Gayretullah duası -İmam-ı Ebil Hasaniş Şâzelî İnkataat emaluna ve izzetuke illa minke(Emellerimiz kesildi ve izzet illa senden)
Ve habe recauna ve hakkık illa fike (Recalarımız haybete uğradı ve tahakkuku illa seninle)
İn ebdeet garetu-l erhami v-ebteadet (Yakınların gayreti kesildi ve uzaklaştılar)
Fe akrabu-s seyra minna garet-ullah (Bundan sonra seyru sefer yaklaştı bizden gayretullah) Ya Garet-allah hussi-s seyre musriaten (Ey Gayretullah seyri indukte et) Fi halli ukdetina Ya Garetallah (Ukdelerimizin halli için ey Gayretullah) Ade-l adûn ve carû (Düşmanlar adilik ettiler ve cevru cefa ettiler) Ve recevna Allaha muciran (Allah'tan recamız ecir buyurması) Ve kefa billahi veliyyan (Ve Veliyy olarak Allah yeter) Ve kefa billahi nasiran (Ve Nasir olarak Allah yeter)

Bakınız

Şablon:Gayretullah - d


Gayr غير غيرت غيرة غيرة الله Gayret Gayretullah Allah'tan başkası
Gar Ğar غار الغَارُ Hucum Atak Garret-ül cevviyye Hava hücumu أغار غارة غارةالله Allah'ın atağı
Allahım acil yardımın! demektir Garetullah Gayretullah duası Ya Garet Allah Acil yardımın Allahım Gayretullaha dokunur ne demek? GAyretullaha dokunmaya az kaldı Zulmün artsın, zulmün artsın Gayretullahı isteme duası Hizbün Nasr Duası Havası
gayûr
Gayret Türkçemizde, çalışma çabalama, bir işi yapmak için azimli, istekli ve heyecanlı olma anlamına gelir. Çok gayretli olana 'gayûr' denir. Fikret'in, 'Vatan gayûr insanların omuzları üstünde yükselir' mısraında olduğu gibi.
Gayr kelimenin aslı Arapçadır, gayrimüslim bileşik ismindeki gibi 'ğayr' kökünden gelir. Gayr başka, diğer anlamındadır. Bu kökten gelen 'gayret' kelimesi, kişinin bir durum karşısında sanki değişmesini, başkalaşmasını anlatır. 'Gayretullah' deyince de sanki ortada Allah'ın hoşlanmadığı, kızdığı, rahmetinin gazabıyla yer değişmesi gibi bir durum var demektir. Bu O'nun anında müdahalesini ve azabının inmesini, yani gayrete gelmesini sonuç verir.
Aslında iyi düşünüldüğünde, kızdığı ya da sevindiği için 'gayrlaşmak', Allah'a yaraşmaz, bunlar kulun vasıflarıdır. Çünkü bunlar zaafı, değişmeyi ve eksikliği ihsas eder. Oysa Allah değişmez. O halde 'gayret' Allah için mecaz olarak kullanılır.

Hizbü'n-Nasr - İmam Şâzili (k

Hizbü'n-Nasr - İmam Şâzili (k.s)

İmam Şâzilî’nin k s Hizbü’nasr duası Türkçe

İmam Şâzilî’nin k s Hizbü’nasr duası Türkçe

Kıınamayınız kınadığınız şey başınıza gelmeden ölmezsiniz

Kınamakta bir garetullah çeşitidir. Ebter demek gibi . Hz Peygambere ebter yani çocuğu yok sözünü kinle söyeleyenin kendi zürriyeti esas kökten bitti. Yani garetullah sonucu ebter oldu. çoluk çocuk nedir bilmez aile nedir bilmez gibi

Gayretullah duası

بسم الله الرحمن الرحيم انقطعت امالنا وعزتك الا منك

 • İnkataat emaluna ve izzetuke illa minke(Emellerimiz kesildi ve izzet illa senden)

وخابرجؤن وحقق الا فيك

 • Ve habe recauna ve hakkık illa fike (Recalarımız haybete uğradı ve tahakkuku illa seninle)

ان ابداع غارة الارحم وابتعدت

 • İn ebdeet garetu-l erhami v-ebteadet

(Yakınların gayreti kesildi ve uzaklaştılar)

فاقرب السير منا غرة الله

 • Fe akrabu-s seyra minna garet-ullah (Bundan sonra seyru sefer yaklaştı bizden garetullah)

يا غارة الله حس السير مسرعه

 • Ya Garet-allah hussi-s seyre musriaten (Ey Gayretullah seyri indukte et)

في حل عقدتنا يا غارة الله

 • Fi halli ukdetina Ya Garetallah (Ukdelerimizin halli için ey Gayretullah)

عاد العادون وجاروا

 • Ade-l adûn ve carû (Düşmanlar adilik ettiler ve cevru cefa ettiler)

ورجون الله مجيرا

 • Ve recevna Allaha muciran (Allah'tan recamız ecir buyurması)

وكفى بالله وليا

 • Ve kefa billahi veliyyan (Ve Veliyy olarak Allah yeter)

وكفى بالله نصيرا

 • Ve kefa billahi nasiran (Ve Nasir olarak Allah yeter)

Kenzül Hizbün Nasr Duasının havası ve faziletleri Edit

view-source:http://www.kenzul.com/havas-dualari/20151-hizbun-nasr-duasi-havasi.html

İhtar Edit

İmam-ı Ebil Hasaniş Şâzelî Hazretlerinin tertip buyurdukları bu hizip (hizbün nasr duası), kahr-ı a’dayı din hususunda son derece müessir bir duadır.

Sınırsız tesiri kadar haksız yapılan beddualarda kullanıldığı takdirde yapan da o derece müthiş, manevi bir bela veren iki taraflı keskin bir kılıçtır.

Bu sebeple son derece tesirli ve kuvvetli olan bu duaları okurken bin kere düşünüp bir kere yapmak gerektiğini hatırdan çıkarmamalı ve bin defa düşündükten sonra bir defa okumalıdır.

Okumanın şartları: Edit

 • Evvela gusül abdesti alınır.
 • Tenha bir mahalde rızaen lillâh iki rekat namaz kılınır.
 • Birinci rekatta, Sübhâneke ve Fatiha’dan sonra yedi kere Fil suresi,
 • İkinci rekatta da Fatiha’dan sonra yedi kere Nasr suresi okunur.
 • Selam verdikten sonra üç İhlas bir Fatiha on salavatı okuyup sevabı Cenabı Hazreti Fahri Alem Efendimiz Hazretlerinin Ravza-i Mutahhere'lerine ihda olunur.
 • Sonra diğer Peygamberan- ı İzam Efendimizde, ashab-ı kiram hazeratınm ervahı tayyibelerine, kutbü'l-aktab hazretlerine, üçlere, yedilere, kırklara ve hassaten Ebil Haseni’ş-Şazelî Hazretlerinin ruhu muattarlarına hediye ettilir.
 • Sonra Besmele-i Şerif ile bir kere Kadir suresi okunur.
 • Selam kelimesine gelince sağına, soluna, üstüne, altına önüne, arkana ve yedincide bütün etrafına selamün diye elinle de işaret ederek selam verdikten sonra ayet-i kerimeyi nihayete kadar okur
 • ve yedi defa da etrafına tahassün duasını okuyarak nefes eder ve kendine de üfledikten sonra ellerinle yüzünden Suresi’nin yetmiş birinci sayfasındaki 173. ayet-i kerimesi olan:

Bismillâhirrahmânirrahıym

 • Ellezîne kale lehümün nâsü innen nâse kad cemeû leküm fahşevhüm fe zâdehüm îmânen ve kâlû hasbUnellâhü ve nı’mel vekîl
 • Fenkalebû bi m’metin minellâhi ve fadlin lem yemseshüm sûün vettebeû rıdvânellâh* Vallâhü zû fadlin azıym*

Ayet-i kerimesini (19) kere okur,

 • duanı yapar
 • ve ellerini ters çevirerek yalnız Euzü ile Hizbün Nasr 7, 11 veya 21 kere okur ve ellerini katiyyen hiçbir yere değdirmeden ve düşmanını düşünerek ve göz önüne getirerek okuduklarını su serper gibi elinle o kimsenin başından aşağı serpersin.


Tahassün duası Edit

بسم الله الرحمن الرحيم

تحصنت بذي الملك والملكوت

واقسمت بذي العزة والجبروت

وتوكلت على الحي القيوم

الحمد لله الذي لا ينام

دخلت في نفس الله

دخلت في امان

دخلت في حرز الله

كاف ها يا عين صاد كفيتها من عين سين قاف

حميثها بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

اني توكلت على الله ربي وربكم

ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها

ان ربي على صراط مستقيم

اللهم صل على سيدنا محمد

ذالخلق العظيم

وعلى اله وصحبه بعدد العلم الله العظيم

والحمد لله رب العالمين

 • Bismillâhirrahmânirrahıym
 • Tehassantü bi zil mülki vel melekût
 • ve aksemtü zil izzeti vel ceberût
 • ve tevekkeltü alel hayyil kayyûm
 • elhalîmüllezî lâ yenâmü ve lâ yemût
 • dehaltü fî hıfzıllâhi
 • dahaltü fî emânillâhi
 • dehaltü fî hırzillâhi
 • bi hakkı kef ha ya ayn sad
 • kufîtu ha mim ayn sın kaf
 • humıtu bı la havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym
 • İnnî tevekkeltü alellâhi rabbî ve rabbiküm
 • Mâ min dâbbetin illâ hüve âhızün binâsıyetihâ
 • inne rabbî alâ sıratın müstekıym
 • Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin zil hulukıl azıym
 • Ve alâ âlihî ve sahbihî bi adedi ılmillâhil azıymi
 • Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.