Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.312
pages

Tasavvufsufilik, halk deyimi ile sofuluk (Arapça: تَصَوُّف ‎, صُوفِية ‎ taṣawwuf, ṣūfīyya,Farsça: تصوف ‎, صوفیگری ‎ tasavvof, sūfīgarī, Fransızca ve İngilizce Sufism), İslam'ın iç veya mistik yüzü olarak tarif edilir. Bazıları da onu varlığın özü, doğası ve mutlak hakikat'e ulaşma yolu ile ilgili Perennial Felsefe'nin İslami yüzü olarak tarif etmişlerdir.[kaynak belirtilmeli]

Tasavvufun Mistisizm'in İslam özelindeki hali olduğunu iddia edenler olduğu gibi, mistisizmin Çin-Hindu dinlerinden gelmesi nedeni ile İslam ile tamamen farklı olduğunu iddia edenler de olmuştur. Kimilerine göre, tasavvuf tarikat'tan daha yüksek bir aşamayı ifade eder. Mutasavvıflar sufi olmaya çalışmışlar, tekkeler, ekoller kurmuşlardır. Türkler arasında Tasavvuf Batı Türkistan’da çıkmıştır.[kaynak belirtilmeli] İlk 350 yıldaki sufiler keşif sahibi insanlardı, mala mülke değer vermezler, bazen çıkınları bile olmadan gezer ve gittikleri yerlerde insanları dini yönden aydınlatırlardı. Batı Türkistan’daki bu ilk sufilerin bazıları, bir tarikat gütmedikleri için tarikat şeyhleri gibi isim yapmamış olabiliyorlardı.