FANDOM


Sultan dogru
Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
'den Sultan Doğru ile ilgili bir şeyler var
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

 • Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Sn. Sultan DOĞRU, Malatya’ da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı.
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.
 • İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.
 • Mülki İdare Mesleğine 1999 yılının sonunda Elazığ Kaymakam Adayı olarak başladı.
 • Elazığ İl Merkez stajının ardından Malatya’nın Battalgazi (Eskimalatya) ilçesinde Kaymakam Refikliği stajını yaptı. Teftiş Stajını da tamamladıktan sonra çeşitli tarihlerde, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin ve Polis Akademisi’nin düzenlemiş olduğu kurslara katıldı. Ankara’da bulunduğu süre içerisinde, Kaymakamlık Staj Programının bir parçası olarak Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, S.B.E. Yönetim Bilimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programına devam etti.
 • İngiltere’nin Sheffield kentinde Sheffield University Management School’a (Yönetim Okulu) devam etti ve 6 aylık süreci başarı ile tamamlayarak sertifikasını aldı. 3 Yıllık Kaymakamlık Stajı kapsamında yine çeşitli kurslara, seminer ve staj programlarına katıldı. Çankırı’nın Korgun ve Ordu’nun Gülyalı İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.
 • Kaymakamlık Kursunu da başarı ile tamamladıktan sonra Mayıs 2003’de Isparta’nın Atabey İlçesi’ne atandı. 1,5 Yıllık görev süresinin 1 yılında Isparta’nın Gönen İlçesine de vekâleten baktı.
 • Ekim 2004’de Muş’un Korkut İlçesi’ne mahrumiyet hizmetini yapmak üzere atandı ve 3 yıllık görev süresinin bir kısmında da Muş Vali Yardımcılığı görevini vekâleten yürüttü.
 • Ekim 2007 tarihinde Kozaklı İlçe Kaymakamlığına atandı.
 • 12.08.2010 tarihinde Sivrice Kaymakamlığı görevine başlamış olup, bu görevini 4 yıl sürdürmüştür.
 • 02.09.2014 tarihli ve 2014/6780 sayılı Kararname ile Kahramanmaraş Vali Yardımcısı olarak atanmıştır.

Tevdi Edilen Görevler

A-Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığına Bağlı Kuruluşlar:

 • Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
 • Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanlığı
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
 • Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı
 • TRT Kurumu Genel Müdürlüğü

B- Ekonomi Bakanlığı: Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü (Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı)

C-İçişleri Bakanlığı:

 • İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 • Bilgi Edinme Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri
 • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
 • İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

D- Kalkınma Bakanlığı:

 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
 • Kalkınma Ajansı
 • Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

E-Kültür ve Turizm Bakanlığı:

 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

F-Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar:

 • İl Sağlık Müdürlüğü
 • Halk Sağlığı Müdürlüğü
 • Kamu Hastaneleri Birliği

G- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile ilişkiler

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.