FANDOM


Sultan mısın


Bunca gönül aldırıp cihâna sultan mısın

Hükmün canlara geçer can içinde can msın


Bakışın bin can alır derdin yürekte kalır

Gören kandinden varır uşşâka Kur’an mısın


Uçan kuşlar uçunur seni yel görse durur

Divler hükmüne girer Belkıys Süleyman mısın


Yüzünden gün tutulur ay doğmaya utanır

Gören heybete kalır Yusuf-ı ken’an mısın


Ölü görse dirilir kalıbına can gelir

Topraktan âvaz gelir İsa’bnı Meryem misin


Aşkın dine şur eyler arslana zincir eyler

Katı taşı mum eyler yoksa Ferhad se misin


Aşkın Hakk’a irgörür ol gözler didâr görür

Görenler baş indirir İbrâhim Edhem misin


Yüzün didâr nurudur saçın mi’rac dünüdür

Gören canın unutur Fahri Alem sen misin


Yunus sevdiğin gözle aşk yolunu key izle

Râzı gönülde gizle söze hâkim sen misin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.