Sur-u İsrafil


Bir imaret göster bana, kim sonu viran olmaya

Kazan şol malı kim senden dökülüp geri almaya.


Dökülüp kalısar malın, ayrıklar ala helalin

Senden geri kalan malın sana ıssı olmaya.


Ol malı ki Halili'dir hayırlara yelter seni

Ol mal ki ol Karun'undur ıssı hiç rahat olmaya.


İsrafil surunu ura, dağlar tepeler sürüle

Bir karınca cevabını bin Süleyman veremeye.


Bu dünya hep ıssız kala, altını malı döküle

Sebil olubanı yata, hergiz ıssı bulunmaya.


Hey Yunus Emre ölünce, var yürü doğrğ yolunca

Dünyasını terkedenler yarın hasrette olmaya.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.