FANDOM


Susuzluğum Kanmaz


Deniz oldu birkaç kadeh, susuzluğum kanmaz benim.

İniltilerim kesilmez, gözüm yaşı dinmez benim.


Gel soralım bizim ile kim giresin bahçelere.

Daim öter bülbülleri, gülistanım solmaz benim.


Yunus aydır ey sultanım, aşkın ile yandı canım.

Gel kılar isen dermanım, ayrık canım ölmez benim.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.