FANDOM


< Tüketici < Tüketici hakları < Tüketici Mevzuatı < TSHH mevzuatı < TSHH Mevzuatı

KolleksiyonEdit

 • Kanun: 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN [1]
 • Yönetmelik:
  • MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖN
  • TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖN
  • TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  • REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ
  • PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  • TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
  • TÜKETİCİ KREDİSİNDE ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ VE KREDİNİN YILLIK MALİYET ORANINI HESAPLAMA USUL VE ESASLA
  • TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ
  • TÜKETİCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  • TÜKETİCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
  • MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  • KAMPANYALI SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  • DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  • AYIPLI MALIN NEDEN OLDUĞU ZARARLARDAN SORUMLULUK HAKKINDA YÖNETMELİK
  • ETİKET, TARİFE VE FİYAT LİSTELERİ YÖNETMELİĞİ
  • KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  • TİCARİ REKLAM VE İLANLARA İLİŞKİN İLKELER VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
  • GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
  • TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
  • SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  • KAPIDAN SATIŞ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ


KanunlarEdit

4077 - Tüketicinin korunması hakkında kanun -


YönetmeliklerEdit

Garanti belgesi yönetmeliği

GenelgelerEdit

Bakanlık yazılarıEdit

Bilirkişi görevlendirmeEdit

TSHH'de bilirkişi görevlendirme

Son değişikliklerEdit


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.