Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.753
pages
Türk müziği: Başlıklar
Klasik Türk müziği Mehter
Türk Halk Müziği Oryantal dans
Kanto
Türk pop müziği Mevlevi
Anadolu rock Rebetiko
Arabesk müzik
Arabesk-Pop Müzik Arabesk-rock
Fantezi müzik R'n'Besk
Türler: Türk alternatif müzik - Klasik türk müziği - Oryantal - Türk halk müziği - Osmanlı ordu müziği - Devlet Opera ve Balesi - Türk pop müziği - Türk dini müziği - Anadolu rock
Ödüller Kral TV, MÜ-YAP, MGD
Listeler Türk müzik listeleri
Türkiye'deki müzik festivalleri İstanbul Uluslararası Müzik Festivali, İstanbul Uluslararası Caz Festivali, İzmir Avrupa Caz Festivali, Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali
Media Rolling Stone (Türkiye), MTV (Türkiye)
Milli Marş "İstiklal Marşı"
Türk marşları "Onuncu Yıl Marşı", "Osmanlı Marşları", "Piano Sonata No. 11 (Mozart)"
Etnik müzik
Ermeni Müziği - Azeri Müziği - Bosna Müziği - Yunan Müziği - Yahudi Müziği - Kürt Müziği - Pontus Müziği - Roman Müziği - Zaza Müziği
Yöresel Halk Türleri
Ege Müziği - Rumeli Müziği - Karadeniz Müziği - Kıbrıs Müziği
Osmanlı yöresel türleri
Arnavut Müziği - Arap Müziği - Ermeni Müziği - Balkan Müziği - Kıbrıs Müziği - Mısır Müziği - Yunan Müziği - Macar Müziği - Kürt Müziği - Pers Müziği - Pontus Müziği - Trakya Müziği

Türk halk müziğinin temel çalgılarından biri, zurna

Türk halk müziği, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türkçe yöresel etnik müziklerin tümü. Yapısal olarak Folklorun bir parçasıdır.

Türk halk müziği, kısaca (THM) sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.

Türk halk müziği kapsamında dikkate alınan eserler, klasik ve modern olmak üzere ikiye ayrılır:

  • Klasik Türk halk müziği, çeşitli yörelerden derlenmiş birçoğu anonim olan türkülerden ve sözsüz halk müziklerinden oluşur. Anonim eserlerin sözü ve bestesinin kime ait olduğu bilinmez ve yöreye mal olmuştur.
  • Modern Türk halk müziği ise, 1970'li yıllardan sonraki dönemde eski yöresel müzik kalıpları örnek alınarak oluşturulmuş, sözü ve bestesi belli olan halk müzikleridir.

Türk halk müziği'nde çalınan çalgılar yöreye göre değişmekle birlikte temel çalgılar; bağlama, davul, zurna, klarnet ve darbuka'dır. Bunun dışında yöreye özgü sazlar bulunmaktadır. Örneğin kemençe Doğu Karadeniz; sipsi Teke yöresi'nde sıklıkla görülen bir çalgıdır.

Türk halk müziği, halk oyunları ve halkbilim ile de yakından ilgilidir.

TRT kurulduğu yıllardan itibaren yöre yöre araştırma yaparak; pek çok anonim türküyü kaynağından derlemiş ve arşivlemiştir. Bu türküler, THM'nin temel kaynaklarıdır. Öte yandan, yöresel sanatçılar da yörelerindeki unutulmuş veya unutulagelen türkülerin pek çoğunu kayda geçirmişlerdir.

Türk halk müziği genel itibariyle şu yörelere ayrılır: Karadeniz, Trakya, Ege, Teke, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Kafkas. Bunun dışında genel karakteristiğine göre; bektaşi, horon, halay, teke, zeybek gibi türlere ayrılır. Ayrıca il bazında türküler kategorilendirilmiştir.

Advertisement