FANDOM


Izci

Yönetim KuruluEdit

Denetleme KuruluEdit

Disiplin KuruluEdit

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

Program Ve Eğitim KuruluEdit

Teknik KurulEdit

Türkiye İzcilik Federasyonu Ana StatüsüEdit

KuruluşEdit

İzciliğin Dünyada 1907 yılında kurulmasının akabinde Türkiye'de izciliğin 1910 yıllarında kurulduğunu biliyoruz. 1904 Yılında O zamanlar bize ait olan Beyrut'ta Tevfik Efendi tarafından izciliğin temeli sayılabilecek bir teşkilatın kurulduğuna dair belgelere de sahibiz.

İzcilik zaman içinde Gençlik Spor ve Milli Eğitim Bakanlığınca yürütüldü.

1989 da her iki teşkilatta da kuruldu.

Bunun ardından Türkiye İzcilik Federasyonu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde 1992 yılında kuruldu. 14 yıl Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren federasyonumuz, 02 Şubat 2006 tarihinde özerk statüye kavuşarak, bağlı kurum vasfından çıktı. Özerklik kararı ile federasyonumuz özel hukuka tabi tüzel bir kişilik halini aldı. Türkiye İzcilik Federasyonu Dünya İzci Hareketi Teşkilatı (WOSM) ve Dünya Kız İzci Teşkilatı (WAGGGS) üyesi Türkiye'de tek teşkilattır.

MisyonEdit

İzci Andı ve Türesine dayanan bir değer sistemi aracılığı ile gençlerin eğitimine katkıda bulunmak, insanların bireyler olarak isteklerini gerçekleştirdikleri daha iyi bir dünyanın inşaasına yardımcı olmak ve toplumda yapıcı bir rol oynamaktır.

VizyonEdit

İkinci yüzyılında izcilik Kendini; güvenilir, değer odaklı, eğitsel dinamik ve yenilikçi, toplumun her kesiminden kız - erkek çok sayıda genci kapsayan, tüm kültürlerde kadın - erkek bütün yetişkinler için cazip, daha iyi bir dünya inaşaasına gerçekten katkı sağlayan hareket olarak görmektedir.

İzci AndıEdit

Türkiye izcilik teşkilatına giren herkes aşağıda yazılı izci andını içer: Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.

İzci TüresiEdit

Türkiye izcilik teşkilatının izci türesi aşağıdaki gibidir;

1. İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.

2. İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.

3. İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.

4. İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.

5. İzci, herkese karşı naziktir.

6. İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.

7. İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.

8. İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.

9. İzci, tutumludur.

10. İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

Yavrukurt AndıEdit

Yavrukurtlar aşağıdaki andı içer

Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, yavrukurt türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.

Yavrukurt TüresiEdit

Yavrukurt türesi aşağıdaki gibidir.

1. Yavrukurt izcinin izinden gider ve her gün bir iyilik yapar.

2. Yavrukurt çalışkandır, işinde bıkkınlık ve bezginlik göstermez.

İzci ParolalarıEdit

İzci basamaklarına göre belirlenmiş izci parolaları şunlardır.

Yavrukurt parolası  :Yavrukurt çok çalışır

İzci parolası  : İzci daima hazırdır

Ergin izci parolası  :Ergin izci topluma hizmet eder

Türe: Atatürk tarafından telâffuz edilmiş ve "ilke" kelimesine karşılık olan bir kelimedir. İzciler tarafından o zamandan beri kesintisiz olarak kullanılmıştır. Töre kelimesi ile ilgisi yoktur. Yalnız Türe kelimesinin Urumeli türkçesiyle teleffuzu "türe"dir.

İletişimEdit

Adres: Cinnah Caddesi 62/10 Çankaya/ Ankara Tlf : 0 312 441 59 00 - 01 - 02 Faks : 0 312 441 59 03 Info: tif_bim@tif.org.tr

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Şablon:Yenişehir'de salonlar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.